IMG_2300Sveikatos saugos reikalavimų užtikrinimas mokyklose turi neabejotiną reikšmę vaikų sveikatos išsaugojimui ir stiprinimui. Paruošiant mokyklas naujiems mokslo metams būtina vadovautis Lietuvos higienos normos HN 21: 2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nuostatomis.

Mokykla gali vykdyti veiklą tik gavus leidimą-higienos pasą. Kėdainių rajone vaikų globos namai „Saulutė“ ir trys gimnazijos (Akademijos, Šviesioji ir Šėtos) dar neturi leidimų – higienos pasų, nes neįvykdyti sveikatos saugos teisės aktų reikalavimai.

 

Mokyklos patalpų higiena

Naujiems mokslo metams būtina paruošti mokyklų stadionus su universaliomis aikštelėmis komandinėms sporto šakoms – krepšiniui, tinkliniui, sportiniams žaidimams. Bėgimo takai turi būti padengti saugia danga, o įrenginiai naudojami sportiniams užsiėmimams turi būti patikimai sutvirtinti, techniškai tvarkingi ir išdėstyti saugiu atstumu, kad nekeltų pavojaus mokinių sveikatai ir gyvybei. Skatinimas sportuoti, aktyviai dalyvauti kūno kultūros pamokose turi neabejotinos teigiamos reikšmės mokinių sveikatai. Mokyklų teritorijoje rekomenduojama įrengti vietas dviračiams laikyti.

Jeigu mokykloje organizuojamas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas, vaiko priežiūros sąlygos turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar)priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Mokykliniai stalai ir kėdės turi atitikti mokinių ūgį. Reguliuojamo dydžio suolus lengviausiai galima pritaikyti mokinių ūgiui. Sėdėjimas mokinių ūgį atitinkančiuose suoluose yra viena iš profilaktinių priemonių taisyklingos laikysenos išsaugojimui. Namuose vaikams turi būti įrengta darbo vieta su jo ūgį atitinkančiais baldais, įrengtas pakankamas dirbtinis apšvietimas su bendruoju ir vietiniu apšvietimu, naudojant stalinę lempą.

Mokymo klasėse ir kabinetuose turi būti įrengtos žaliuzės (užuolaidos), apsaugančios nuo tiesioginių saulės spindulių, dirbtinis apšvietimas klasėse turi būti ne mažesnis kaip 300 liuksų, o technologijos kabinetuose ne mažesnis kaip 400 liuksų. Chemijos kabinete turi būti užtikrinta efektyvi oro kaita. Chemijos kabinete gali būti laikomos ir naudojamos, tik tos medžiagos, kurios reikalingos mokymui. Cheminės medžiagos turi būti laikomos mokiniams neprieinamose vietose, o mokyklos patalpose ar sklype draudžiama laikyti ar naudoti nuodingas medžiagas. Dirbtuvėse mokiniai turi dirbti su specialia tinkamo dydžio apranga ir prie kiekvieno darbastalio turi būti įrengta vieta atsisėsti.

Kiekvienam mokiniui mokymo klasėje turi būti numatyta ne mažesnė kaip 1,7 kv.m. mokymosi vieta, o technologijų kabinete ir mokymo kabinetuose(chemijos, fizikos, biologijos-2,4 kv.m.).

Jei stalai sustatyti eilėmis, atstumas nuo pirmųjų stalų iki lentos turi būti ne mažesni kaip 2,6 metrų. Labai svarbu tinkamai įrengti stacionarias kompiuterizuotas vietas, kad mokinys galėtų laisvai galėtų prie jos prieiti, turėtų pakankamai judėti bei kūno padėčiai keisti.

Šildymo sezono metu mokymo klasėse temperatūra mokymo klasėse, kabinetuose aktų salėje temperatūra turi būti 18-20○C , o sporto salėje 15-17○C. Kūno kultūros pratybos negali vykti lauke, kai oro užterštumas kietosiomis dalelėmis viršija leistiną lygį, bei esant nepatenkinamoms sąlygoms sporto aikštynuose esant šlapiai ar slidžiai aikštelių paviršiaus dangai , o temperatūra ne žemesnė kaip – 8○ C.

Langų stiklai ir šviestuvai turi būti švarūs ir valomi pagal reikmes. Asmens higienos palaikymui visose prausyklose, esančiose prie valgyklos, tualetuose, sveikatos ir technologijos kabinetuose turi būti tiekimas šaltas ir karštas vanduo. Iš karšto vandens čiaupo ištekančio vandens temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50○ C ir ne aukštesnė kaip 60○C. Jeigu karšto vandens temperatūra yra žemesnė, susidaro palankios sąlygos legionelių bakterijoms daugintis, kurios gali sukelti sveikatos sutrikimus.

Reikalavimai ugdymo procesui

Mokinių ugdymo procesas turi atitikti sveikatos saugos reikalavimus. Pirmoje klasėje pamokos trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 35 min., o vyresnėse klasėse – kaip 45 min. Pertraukų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 10 min. Būtina viena ilgoji 30 min. pertrauka arba dvi pertraukos po 20 min., skirtos pietums.

Mokyklose turi būti pirmosios pagalbos rinkiniai, kurie turi būti lengvai pasiekiami užsiėmimų mokykloje metu. Mokiniai iki rugsėjo 15 d. turi pasitikrinti sveikatą ir mokyklos vadovo įgaliotam asmeniui turi pateikti vaiko sveikatos pažymėjimą. Vaiko sveikatos pažymėjimai reikalaujami iš mokinių tik iki 18 metų.

Pagal vaiko sveikatos duomenis ir gydytojo rekomendacijas jam bus parenkama vieta klasėje, suolo dydis. Jeigu vaikas turi virškinamojo trakto susirgimą, jam bus rekomenduojamas pritaikytas maitinimas.

Mokinių maitinimo organizavimas

Mokiniai maitinami vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2011 m. lapkričio 11 d. Nr.V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“. Ikimokyklinio ugdymo mokyklose vaikai turi būti maitinami ne rečiau kaip kas 3,5-4 val. pagal valgiaraščius. Atskiri valgiaraščiai sudaromi 1-3 ir 4-7 m. amžiaus vaikams, ne mažiau kaip 15 dienų laikotarpiui. Pagal gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. 027-1/a) turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas, kuris užtikrina tam tikro sveikatos sutrikimo (alergija tam tikriems maisto produktams, virškinimo sistemos ligos ir kt.) nulemtus vaiko individualios maistinių medžiagų ir energijos poreikius, parenkant toleruojamus maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją ir valgymo režimą.

Maisto paruošimas ir patiekalų įvairumas turi atitikti vaiko amžių ir sveikos mitybos rekomendacijas. Vaikams maitinti rekomenduojami šie maisto produktai: daržovės, bulvės, vaisiai, uogos ir jų patiekalai, sultys (ypač šviežios); grūdiniai (duonos gaminiai, kruopų produktai) ir ankštiniai produktai; pienas ir pieno produktai; liesa mėsa ir jos produktai; žuvis ir jos produktai; aliejus (turi būti mažiau vartojama gyvūninės kilmės riebalų: riebi mėsa ir mėsos produktai turi būti keičiami liesa mėsa, paukštiena, žuvimi ar ankštinėmis daržovėmis; gyvūninės kilmės riebalai ir margarinas, kur įmanoma, keičiami aliejais); kiaušiniai; geriamasis vanduo ir natūralus mineralinis bei šaltinio vanduo (negazuoti).

Maisto produktus rekomenduojama tiekti iš ekologinės gamybos ūkių ar išskirtinės kokybės produktų gamintojų.

Pusryčiams vaikas turi gauti 20 – 25 proc., pietums 30 – 40 proc., pavakariams ar priešpiečiams 10 – 15 proc., vakarienei – 20-25 proc. rekomenduojamo paros maisto raciono kaloringumo.

Vaikų maitinimui mokyklose draudžiamos tiekti šios maisto produktų grupės: bulvių, kukurūzų ar kitokiai, traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai, šokoladas ir jo gaminiai; konditerijos gaminiai su glaistu, šokoladu ar kremu; sūrūs konditerijos gaminiai (kuriuose natrio daugiau kaip 0,4 g/100 g); maisto produktai bei kramtomoji guma su maisto priedais; gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; gėrimai ir maisto produktai, pagaminti iš kavamedžio pupelių kavos ar jų ekstrakto; cikorijos, gilių ar grūdų gėrimai (kavos pakaitalai); kisieliai, sultinių koncentratai; rūkyta žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai; nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai; žlėgtainiai; mechaniškai atskirta mėsa ir jos gaminiai; subproduktai (inkstai, smegenys, plaučiai); maisto papildai; maistas pagamintas iš genetiškai modifikuotų organizmų (GMO).

Pirmenybė teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalų gamybos būdams – virimui garuose ar vandenyje, troškiniui.

Mokyklose pietų metu rekomenduojama patiekti kelis karštus pietų patiekalus ir kelis garnyrus. Vienas iš karštų patiekalų būti pagamintas garuose ar vandenyje arba troškintas.

Ugdymo įstaigos turėtų dalyvauti pieno produktų vartojimo vaikų ugdymo ir švietimo įstaigose programoje „Pienas vaikams“ ir vaisių vartojimo skatinimo programoje.

Sveikos ir saugios sąlygos mokykloje padės mokiniams išvengti sveikatos rizikos veiksnių, geriau jaustis ir būti sveikesniais.

 

Ona Šulcienė, Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriaus vedėja

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.