Ne už kalnų – naujieji mokslo metai. Jiems besiruošiančios mokyklos privalo vadovautis Lietuvos higienos normos  HN 21: 2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nuostatomis. 

Mokiniams šiuo metu – itin saldžios besibaigiančių atostogų dienos. Pedagogams jau rūpi būsimieji darbai. O visi kartu netrukus minės bendrą šventę – Rugsėjo 1-ąją.

Mokiniams šiuo metu – itin saldžios besibaigiančių atostogų dienos. Pedagogams jau rūpi būsimieji darbai. O visi kartu netrukus minės bendrą šventę – Rugsėjo 1-ąją.

Mokykla gali veikti tik gavusi atitinkamą leidimą-higienos pasą. Kėdainių rajone jo iki rugpjūčio 17-osios dar neturėjo keturios ugdymo įstaigos: vaikų globos namai „Saulutė“ ir Akademijos, Šėtos bei Šviesioji gimnazijos.
Privalu paruošti stadionus
Naujiesiems mokslo metams būtina paruošti mokyklų stadionus ir komandinio sporto šakų – krepšinio, tinklinio, kitokių žaidimų – aikšteles.
Stadionų bėgimo takai turi būti padengti saugia danga, o sportiniai įrenginiai – patikimai sutvirtinti, techniškai tvarkingi ir išdėstyti nepavojingais atstumais.
Vaikų žaidimų įrenginiai privalo turėti gamintojo atitikties deklaraciją ir būti naudojami, laikantis jo pateiktų instrukcijų.
Mokyklų teritorijoje rekomenduojama įrengti ir vietas, skirtas laikyti dviračiams.
Įrenginiai – pagal ypatumus
Mokyklose, kuriose organizuojamas ir ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas, priežiūros sąlygos turi atitikti Lietuvos higienos normatyvą HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
Ikimokyklinės ugdymo įstaigos teritorija turi būti aptverta ne žemesne kaip 1,5 metro aukščio tvora. Teritorijoje draudžiama auginti nuodingus augalus, nurodytus šios higienos normos 1-ajame priede.
Higienos normos 39-uoju punktu nustatyta, kad įstaigoje, įmonėje ar grupėje, kuri vykdo ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, visi įrenginiai ir baldai turi būti pritaikyti vaikų ūgiui bei amžiaus ypatumams.
Rekomenduojama naudoti daugiau reguliuojamo dydžio suolų – juos lengviau pritaikyti konkretaus mokinio ūgiui.
Jei stalai sustatyti eilėmis, atstumas nuo pirmojo iki lentos turi būti ne mažesnis kaip 2,6 metro.
Stacionarios kompiuterizuotos vietos turi būti laisvai prieinamos ir neankštos.
Mokymo klasėse kiekvienam moksleiviui turi tekti ne mažesnis kaip 1,7 kvadratinio metro plotas.
Technologiniuose, chemijos, fizikos, biologijos kabinetuose kiekvienam moksleiviui turi tekti ne mažesnis kaip 2,4 kvadratinio metro plotas.
Reikalavimai patalpoms ir higienai
Mokymo klasėse ir kabinetuose turi būti įrengtos nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugančios žaliuzės (užuolaidos).
Dirbtinis apšvietimas klasėse turi būti ne mažesnis kaip 300, o technologijos kabinetuose – ne mažesnis kaip 400 liuksų. Langų stiklai ir šviestuvai turi būti švarūs ir valomi pagal reikmes.
Chemijos kabinete turi būti užtikrinta efektyvi oro kaita. Jame gali būti laikomos ir naudojamos tik mokymui reikalingos medžiagos.
Cheminės medžiagos privalo būti laikomos mokiniams neprieinamose vietose.
Nuodingų medžiagų nei mokyklos patalpose, nei teritorijoje laikyti neleidžiama.
Dirbtuvėse mokiniai turi dėvėti specialią tinkamo dydžio aprangą, prie kiekvieno darbastalio privalo būti įrengta vieta atsisėsti.
Asmens higienos palaikymui visose prausyklose (prie valgyklos, sveikatos bei technologijos kabinetuose, tualetuose) turi būti tiekiamas tiek šaltas, tiek karštas vanduo.
Iš karšto vandens čiaupo ištekančio vandens temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50 ir ne aukštesnė kaip 60 C laipsnių.
Per šildymo sezoną mokymo klasėse, kabinetuose, aktų salėje turi būti nuo 18 iki 20 C laipsnių temperatūra.
Kada nesportuojama lauke?
Pirmoje klasėje pamokos turi trukti ne ilgiau kaip 35, o vyresnėse – kaip 45 minutes.
Pertraukos turi būti ne trumpesnės kaip 10 minučių. Be to, būtina arba viena 30 min., arba dvi po 20 min.,pertraukos pietums.
Per užsiėmimus lengvai pasiekiamose mokyklų vietose privalo būti pirmosios medicininės pagalbos rinkiniai.
Mokyklos sporto salėje turi būti nuo 15 iki 17 C laipsnių temperatūra.
Lauke kūno kultūros pratybos negali vykti, kai:
oro užterštumas kietosiomis dalelėmis viršija leistiną normatyvą;
kai aikštynuose šlapia, slidu;
kai oro temperatūra žemesnė kaip 8 C laipsniai.
Pasitikrinkite sveikatą!
Iki rugsėjo 15-osios visi mokiniai privalo pasitikrinti sveikatą ir mokyklos vadovo įgaliotam asmeniui pateikti tai liudijančius pažymėjimus.
Vaiko sveikatos pažymėjimai reikalaujami tik iš mokinių, kuriems dar nesukako 18 metų.
Pagal vaiko sveikatos duomenis ir gydytojo rekomendacijas jam bus parenkama vieta klasėje, suolo dydis.
Vaikams, turintiems virškinamojo trakto negalavimų, rekomenduojamas atitinkamas jiems pritaikytas maitinimas.
Parengta pagal Kauno visuomenės sveikatos centro
Kėdainių skyriaus vedėjos Onos Šulcienės laišką

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.