Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) patenkino Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) skundą ir paskelbė, kad biudžeto dotacija Darbo partijai buvo paskirta be pagrindo.

teismas3Kaip aiškino sprendimą priėmęs VAAT teisėjų kolegijos pirmininkas Raimondas Blauzdžius, kad partija gautų dotaciją, ji turi būti įregistruota juridinių asmenų registre ir atitikti įstatyme nustatytą narių skaičių, tad nebuvo pradėta partijos pertvarkymo procedūra.
„Tam, kad teisė į dotaciją būtų realizuota, yra būtinos įvykdyti įstatyme numatytos sąlygos. Buvusioji Darbo partija iš juridinių asmenų registro buvo išregistruota 2013 metų gegužės 14 dieną, t.y. jos egzistavimas yra pasibaigęs. Įstatymo reikalavimai labai aiškūs: turi būti asmuo, partija įregistruoti Juridinių registre, turi būti nepradėta jos pertvarkymo ar likvidavimo procedūra”, – sakė R. Blauzdžius.
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) 2013 metų rugsėjo 9 dieną priėmė sprendimą Darbo partijai skirti dotaciją nuo to, kai buvusioji Darbo partija buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro.
„Tokiu būdu teismas nustatė, kad Darbo partijai paminėta išmoka buvo paskirta be pagrindo, nes nebuvo įstatyme numatytų savybių, nebebuvo numatyto asmens“, – teismo motyvus aiškino teisėjas.
Kaip patikslinama teismo pranešime, VAAT išnagrinėjęs administracinę bylą priėjo išvadą, kad Darbo partija naudotis teise gauti valstybės biudžeto dotaciją galėjo tik iki reorganizacijos. 2013 m. gegužės 14 d. partija neteko juridinio asmens statuso, tą pačią dieną ji buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro ir įregistruota reorganizuota politinė partija – Darbo partija (leiboristai).
Teismas pabrėžė, kad viena esminių valstybės biudžeto dotacijos skyrimo sąlygų yra rinkimų rezultatai, o Darbo partija (leiboristai) rinkimuose nedalyvavo, todėl jai valstybės dotacija negalėjo būti nei paskirta, nei išmokėta. Teismo sprendime konstatuojama, kad VRK sprendimu negali būti nustatoma, kad rinkėjų pasitikėjimas yra perimtas naujai įsisteigusios politinės partijos ir kad tokiu būdu ši partija įgyja teisę į valstybės skiriamus asignavimus, nes Politinių partijų finansavimo įstatyme nėra nustatyta, kad po reorganizavimo naujai įsteigtos politinės partijos perima iki reorganizavimo veikusių partijų teisę į valstybės dotaciją.
Teismas tenkino TS-LKD skundą ir panaikino VRK 2013 m. rugsėjo 9 d. sprendimo dalį, pagal kurią Darbo partijai buvo skirti 2013 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimai – maždaug 1 mln. 800 tūkst. litų ir nuspręsta juos išmokėti Darbo partijai (leiboristams).
Šis VAAT sprendimas per 14 dienų dar gali būti skundžiamas aukštesnei instancijai.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.