Kėdainių rajono vietos veiklos grupė baigia įgyvendinti strategiją, pagal kurią kaimų žmonių gyvenimo kokybę gerino 77 projektai. Tam buvo skirta arti dešimties milijonų litų.

Kėdainių miesto nevyriausybinių organizacijų atstovai atidžiai klausėsi naujienų apie galimybę kurti miestietišką vietos veiklos grupę.

Kėdainių miesto nevyriausybinių organizacijų atstovai atidžiai klausėsi naujienų apie galimybę kurti miestietišką vietos veiklos grupę.

Kaimiškąsias strategijas buvo galima rengti pagal Žemės ūkio ministerijos programas.
Nuo šių metų vietos veiklos grupes galima kurti ir miestuose. Jų veiklą koordinuos kita – Vidaus reikalų ministerija.
Miestų vietos veiklos grupių gyvavimas bus panašus kaip ir rajoninių. Jas gali burti trys dalininkai: nevyriausybinės organizacijos, verslo ir rajonų Tarybų atstovai. Šių trijų sektorių delegatai lygiomis dalimis sudarys valdybą, kurioje privalės būti bent vienas asmuo iki 29 metų ir lytiškumo proporcijos (vyrų, moterų) – 60 bei 40 proc.
Kėdainių rajono savivaldybėje vykusiame informaciniame seminare „Bendruomenės inicijuojama vietos plėtra“ kėdainiečiai buvo supažindinti su visomis miesto vietos veiklos grupės kūrimo galimybėmis. Atėjusiesiems į renginį paaiškinta, kad miesto organizacija savo veiklomis skirsis nuo rajoninės, nes visi projektai bus orientuoti ne į infrastruktūros gerinimą, bet žmogiškuosius išteklius. Konsultantė Agnė Kanapeckaitė teigė, kad planuojamos veiklos ir projektai turi mažinti socialinę atskirtį, skatinti miestiečių užimtumą bei verslumą ir aktyvinti bendradarbiavimą bei informacijos sklaidą.
„Dar nėra visiškai baigtų taisyklių ir galutinio aiškumo, kaip viskas turės vykti, tačiau ministerija įjungė žalią šviesą, ragindama kurti vietos veiklos grupes, kad jos atliktų visus būtinus kūrimosi procesus ir galėtų pradėti ruošti strategijas. Pradžioje miestietiškosios vietos veiklos grupės dirbs visuomeniniais pagrindais, o vėliau jų administravimui numatyta lėšų“, – sakė A. Kanapeckaitė.
Iš viso miestietiškųjų vietos veiklos grupių strategijoms numatyta skirti penkiolika su puse milijonų eurų. Vienos strategijos projektų vertė negali viršyti vieno milijono eurų.
Naujojo darinio konsultantų teigimu, šiomis strategijomis norima suaktyvinti ne tik nevyriausybines organizacijas, bet ir padėti senjorams, jaunimui, neįgaliesiems atrasti savo vietą po saule. „Vietos veiklos grupės kuriamos tam, kad padėtų didinti kovą su skurdu. Be to, svarbiausia yra tai, kad projektai turi pareiti iš apačios, o nebūtų nuleisti iš viršaus. Vertingiausios bus tos strategijos, kurios geriausiai išpildys numatytus prioritetus“, – sakė A. Kanapeckaitė.
Ji pastebėjo, kad šįkart projektus galės rengti ir Kėdainių miesto seniūnijai priklausančių kaimų bendruomenės, nes pagal pavaldumą rajono vietos veiklos grupėje jos dalyvauti negalėjo.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.