Šiemet minėjome 23 –ąsias tragiškųjų sausio įvykių metines. Atminimo ir pagarbos renginiai nuvilnijo per visą Kėdainių kraštą.

„Mokykimės didžiuotis, kad esame laisvi, kad esame lietuviai, kad galime ir mokame dirbti“, - sakė Laisvės gynėjų dienos renginiuose dalyvavęs Liberalų ir centro sąjungos Kėdainių skyriaus aktyvistas Steponas Navajauskas.

„Mokykimės didžiuotis, kad esame laisvi, kad esame lietuviai, kad galime ir mokame dirbti“, – sakė Laisvės gynėjų dienos renginiuose dalyvavęs Liberalų ir centro sąjungos Kėdainių skyriaus aktyvistas Steponas Navajauskas.

„Užmiršome sapnus, ryto romantiką, pasinėrėme į kasdieninius rūpesčius. Būti laisvi mes mokomės. Laisvę suprantame skirtingai. Dažniausiai ją vertiname pagal savo patirtį, gyvenimo būdą. Vieniems tai anarchija, kitiems teisių, pareigų ir atsakomybės supratimas, pasirinkimo laisvė. Tikrai laisvi jausimės tada, kai neabejosime, kad žmogui laisvė yra vertybė, kurią reikia ginti. Mes esame labai nekantrūs. Norime skinti laisvės vaisius, nesulaukę, kol jie prinoks, ir verkiame, kad jie rūgštūs. Apsidairykime, gyvenimas keičiasi. Daugiau optimizmo, drąsos. Pamatėme pasaulį. Nepavydėkime. Mokykimės didžiuotis, kad esame laisvi, kad esame lietuviai, kad galime ir mokame dirbti“, – sakė Laisvės gynėjų dienos renginiuose dalyvavęs Liberalų ir centro sąjungos Kėdainių skyriaus aktyvistas Steponas Navajauskas.

Šv. Jurgio bažnyčioje prisimintas kiekvienas žuvęs Sausio 13 – osios naktį. Tarp jų – ir du kėdainiečiai.

Šv. Jurgio bažnyčioje prisimintas kiekvienas žuvęs Sausio 13 – osios naktį. Tarp jų – ir du kėdainiečiai.

Kėdainiečiai žuvusiuosius už laisvę susikaupimu ir malda Sausio 13 – osios dienos išvakarėse prisminė Šv. Jurgio bažnyčioje. Čia Kėdainių Šaulių sąjungos nariai garbės rikiuote pagerbė kiekvieną šių dienų herojų. „Alvydas Kanapinskas, 39 metų kėdainietis. Visada skubantis visiems padėti, grįžęs po naktinės pamainos iš Metalo konstrukcijų gamyklos, išskubėjo į Vilnių. Pabučiavo žmoną, sakydamas, kad nieko neatsitiks. Jis žuvo prie televizijos pastato durų nuo įstrigusios krūtinėje automato kulkos. Vytautas Koncevičius, 49 – erių metų kėdainietis iš Pelėdnagių. Tremtinys. Sunkiai sužeistas prie Vilniaus televizijos bokšto dar mėnesį kovojo už savo gyvybę. Deja, vasario 14 dieną jo gyvybė užgeso“, – lakoniški žodžiai skambėjo apie žuvusius kėdainiečius bei likusius dar 12 sovietinės agresijos aukų. Šv. Mišias bažnyčioje aukojęs kunigas klebonas Artūras Stanevičius kvietė nepamiršti ir visada širdyje atminti žuvusius už laisvę lietuvius.

Kiekvienas atėjęs į bažnyčią gavo po simbolinę neužmirštuolę – atminties ir pagarbos ženklą.

Kėdainių krašto muziejuje prisiminimais dalinosi savo akimis matę ir dalyvavę tragiškuose įvykiuose liudininkai.

Kėdainių krašto muziejuje prisiminimais dalinosi savo akimis matę ir dalyvavę tragiškuose įvykiuose liudininkai.

Laisvės gynėjų diena Kėdainiuose ir rajono seniūnijose paminėta atminties renginiais. Ankstų tos dienos rytą valstybinėse institucijose, mokyklose prie langų buvo deginamos žvakutės. Vėliau Daugiakultūriame centre vyko rajono mokyklų mokinių konferencija apie Sąjūdžio veiklą rajone. Laisvės gynėjai buvo prisiminti ir Kėdainių krašto muziejuje – ten savo prisiminimais dalinosi savo akimis matę ir dalyvavę tragiškuose įvykiuose liudininkai. Pagerbti žuvę kraštiečiai ir Kauno gatvės kapinėse. Laisvės gynėjų dienos renginiai vainikuoti Šv. Juozapo bažnyčioje po Šv. Mišių nuskambėjusiu kameriniu koncertu.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.