Iškilmingame Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų renginyje pagerbtos socialiai atsakingiausios Lietuvos verslo įmonės.

LifosaSocialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame konkurse pagrindinį prizą „Socialiai atsakinga įmonė 2013” už ilgametes tradicijas, atvirumą naujovėms ir reikšmingų projektų socialinės atsakomybės srityje įgyvendinimą laimėjo Kėdainių įmonė „Lifosa“.

„Socialinės atsakomybės principų taikymas įmonės veikloje teikia naudą ne tik valstybei, bet ir pačiai organizacijai. Džiaugiuosi, jog Lietuvoje vis daugiau įmonių socialinė atsakomybė tampa svarbia įmonės filosofijos dalimi, apimančia tiek vidinės aplinkos gerinimą, rūpestį darbuotojais, tiek ir didelį dėmesį skiriant išorinei aplinkai – investuojant į aplinkosaugą, visuomenei naudą teikiančius projektus, bendruomeniškumą“, – sakė renginio svečius sveikinusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Konkurse dalyvavusios įmonės buvo suskirstytos į tris skirtingas kategorijas – labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės; didelės įmonės; tarptautinės įmonės ar jų filialai bei atstovybės, veikiančios Lietuvoje.

„Metų darbovietė 2013“ nominacijoje didelių įmonių kategorijoje triumfavo taip pat „Lifosa“, prizas skirtas už saugių ir sveikų darbo sąlygų užtikrinimą kiekvienam darbuotojui. Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kategorijoje apdovanojimas įteiktas bendrovei „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“. „Metų darbovietės“ prizą ji gavo už horizontaliosios organizacinės struktūros įtvirtinimą ir darbuotojų motyvacijos stiprinimą.

Tarptautinių įmonių kategorijoje nugalėtoja paskelbta įmonė „Thermo Fisher Scientific Baltics“. Apdovanojimas įteiktas už aukštųjų mokyklų absolventų įdarbinimą ir kokybiškų darbo sąlygų užtikrinimą visoms darbuotojų grupėms.

Įmonei „Lietuvos geležinkeliai“ skirtas „Metų aplinkosaugos įmonės“ apdovanojimas didelių įmonių kategorijoje. Akcinė bendrovė apdovanota už visapusišką vykdomos veiklos poveikio aplinkai mažinimą. Tarptautinių įmonių ir jų filialų kategorijoje apdovanota įmonė „Antalis“ už aukščiausių kokybės ir aplinkosaugos standartų užtikrinimą visoje tiekimo grandinėje.

„Metų bendruomeniškiausios įmonės“ apdovanojimas didelių įmonių kategorijoje įteiktas bendrovei „Lifosa“. Prizas skirtas už glaudų bendradarbiavimą su vietos bendruomene priimant verslo plėtrai ir inovacijoms reikalingus sprendimus bei kartu atsižvelgiant į bendruomenės lūkesčius ir poreikius.

Mažų ir vidutinių įmonių kategorijoje nugalėtoja paskelbta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Apdovanojimas skirtas už indėlį įgyvendinant Klaipėdos miesto bendruomenei socialiai reikšmingus projektus. Tarptautinių įmonių kategorijoje už buvimą geros sveikatos partneriu, darbuotojų įtraukimą į vykdomas iniciatyvas ir realią pagalbą bendruomenėms apdovanota įmonė „GlaxoSmithKline Lietuva“.

„Metų sveikatingiausios įmonės“ nominacijoje nugalėtoju tapo bankas DNB. Specialus prizas skirtas už požiūrį, kad „sveiko gyvenimo būdo“ filosofija yra tapati „sveiko finansinio gyvenimo būdo“ filosofijai ir sveikatingumo skatinimą Vilniaus mieste.

Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų globėja – Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. Konkurse dalyvavusias įmones vertino komisija, sudaryta iš Socialinės apsaugos ir darbo, Ūkio, Aplinkos ministerijų bei socialinių partnerių atstovų.

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ryšių su visuomene skyrius

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.