Pasaulio valstybių konkurencingumo tyrime (IMD World Competitiveness Ranking 2015) Lietuva pakilo į 28 vietą iš 34, ir tai yra iki šiol aukščiausia mūsų šalies užimta pozicija šiame tyrime. Lietuva šiemet aplenkė visas savo kaimynes. Estijos rodiklis nukrito per vieną poziciją į 31-ąją vietą, o Latvija per 8 pozicijas smuko į 43 vietą. Lenkija tyrime pakilo per tris pozicijas, tačiau liko 33-oje vietoje.

lietuvaKonkurencingumo tyrime yra lyginami ne tik statistiniai duomenys, bet ir įmonių vadovų nuomonė, o valstybės vertinamos pagal keturis rodiklius: ekonomikos būklė, vyriausybės ir verslo efektyvumas bei infrastruktūra. Iš šių rodiklių Lietuvoje per metus labiausiai į viršų šovė verslo efektyvumo vertinimas (iš 35 į 23 vietą). Tyrime efektyvus verslas yra įvardijamas kaip inovatyvus, pelningas ir atsakingas.

Verslo efektyvumo vertinimui įtakos turėjo kokybinis šuolis – vadovų apklausa rodo, kad keičiasi verslininkų požiūris į verslą, auga verslo valdymo standartai, o žmonės tampa verslesni. Verslo efektyvumo augimą lėmė ir vis lengviau prieinamas plėtrai būtinas rizikos kapitalas bei geri statistiniai duomenys, pavyzdžiui, Lietuva pirmauja pasaulyje pagal dirbančias moteris (dalis nuo visų šalies dirbančiųjų).

Lietuvoje per metus labiausiai į viršų šovė verslo efektyvumo vertinimas – iš 35 į 23 vietą.

Pagal verslumą aplenkėme Izraelį

„Patyrinėjus kriterijus, kurie vertinami, sudarant verslo efektyvumo rodiklį, matyti, kad pagal žmonių verslumo indeksą Lietuva yra pirma, nors dar pernai ten buvo Izraelis, į kurį dažnai lygiuojamės, kalbėdami apie startuolių ekosistemą ir gyvybės mokslų plėtrą. Tai, ir faktas, kad pagal rizikos kapitalo prieinamumą versle Lietuva iš 24 vietos pakilo į 11, leidžia tikėtis inovatyvių verslų proveržio ir dar palankesnio mūsų šalies konkurencingumo įvertinimo ateinančiais metais“, – sakė VšĮ „Versli Lietuva“ Generalinis direktorius M. Nocius.

Aukštesnę nei anksčiau Lietuvos vietą reitinge lėmė ir kasmet augantis vyriausybės efektyvumo indeksas (iš 32 į 25 vietą). Gerinant teisinę verslo aplinką pasiekta, kad naujas įmones būtų galima įkurti per dar trumpesnį laiką, suaktyvėtų tarpinstitucinis bendradarbiavimas, o teisės aktai verslo kūrimą ir vystymą palengvintų. Dar prieš metus Lietuva pagal verslo vykdymo paprastumą buvo 32-oje sąrašo vietoje, o šiemet ji pakilo net per 15 pozicijų – į 17 vietą.

Inovacijos – varomoji jėga

Be verslo ir vyriausybės efektyvumo, Lietuvoje gerėjo ir infrastruktūros lygis (iš 34 į 30 vietą). Infrastruktūros lygio kilimą lėmė aukšti technologinės ir mokslinės aplinkos vertinimai. O pagal ryšių technologijų skvarbą bei telekomunikacijų ir informacinių technologijų panaudojimą versle Lietuva yra reitingo lyderė.

„Pasaulio konkurencingumo tyrime aukščiausiai vertinamos šalys, kurių varomoji jėga – inovacijos. Būdama technologinės bazės vertinimo viršūnėje Lietuva parodo, kad eina teisingu keliu. Vertinant ilgesnį periodą, investicijos į infrastruktūrą bei naujausių technologijų prieinamumą atsiperka ir netgi duoda grąžos“, – teigia M. Nocius.

Būdama technologinės bazės vertinimo viršūnėje Lietuva parodo, kad eina teisingu keliu, – teigia M. Nocius.

Lietuvos ekonomikos, nukreiptos į vietos rinką, augimas reitinge ženklus – šuolis iš 44 į 37 vietą. Užsienio investicijų prasme Lietuva taip pat rodo gerus rezultatus, pakildama į 41 poziciją.

Konkurencingiausia – JAV

Į dešimtuką įsiveržė iš 11 vietos į 6 šoktelėjęs Liuksemburgas. Išnagrinėjus visų geriausiai vertinamų valstybių atskirų rodiklių vertinimus, pastebėta, kad visose jose aukštas pozicijas užima verslo efektyvumas. Tai reiškia, kad šiose šalyse verslo inovatyvumas, pelningumas ir atsakingumas yra užtikrinamas, skatinant inovacijas ir išlaikant aukštus verslo valdymo standartus.

Konkurencingiausių šalių viršūnėje – JAV, antroje vietoje – Honkongas, trečiojoje – Singapūras.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.