Priversta išsikraustyti iš savivaldybės socialinio būsto, kerštaujanti nuomininkė jį nuniokojo taip, kad šiandien norinčiųjų jame apsigyventi nėra. Tokį pykčio proveržį užsienyje dirbančiai ir gyvenančiai moteriai sukėlė naujasis Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, ne tik atsijojęs para­mos netekusius socialinių būstų gyventojus, bet ir drastiškai sutrumpinęs socialinio būsto laukiančiųjų eilę. Vietoje maždaug pusės tūkstančio dabar joje liko apie 100 pretendentų.

Jei nesate tikri, ar vis dar esate įrašyti socialinio būsto laukiančiųjų eilėje, vyr. specialistė Ingrida Žukauskienė ragina suskubti kreiptis į Socialinės paramos skyrių. (Asmeninio archyvo nuotrauka).

Jei nesate tikri, ar vis dar esate įrašyti socialinio būsto laukiančiųjų eilėje, vyr. specialistė Ingrida Žukauskienė ragina suskubti kreiptis į Socialinės paramos skyrių. (Asmeninio archyvo nuotrauka).

Ne visi deklaravo pajamas
„Eilėje liko tie, kam socialinio būsto reikia labiausiai. Daugiausia – jaunos šeimos, našlaičiai, neįgalieji“, – sakė rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Ingrida Žukauskienė. Mat 2015 metų sausio 1 d. įsigaliojus naujam Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui, socialinio būsto laukiantiems ar jame gyvenantiems žmonėms atsirado prievolė kasmet iki gegužės 1 d. deklaruoti savo turtą, pajamas ir skolintas lėšas. Deklaracijas už praėjusius kalendorinius metus jie turėjo pateikti Mokesčių inspekcijai ir 2015-aisiais, ir šiais metais, tačiau didžioji dalis to nepadarė.
„Nors rajono gyventojus informavome įvairiausiais būdais, ši naujovė šiokį tokį chaosą sukėlė. Buvo ir nežinojusių, ir pasipiktinusių, tačiau mažesnes pajamas gaunantys žmonės reagavo ramiai. Jie supranta, kad naudojantis ilgalaike parama atsiranda ir tam tikrų pareigų“, – teigė specialistė.
Pasak savivaldybės specialistės, po pakartotinių raginimų turto ir pajamų nedeklaravę žmonės iš socialinio būsto laukiančiųjų sąrašų buvo išbraukti. Taip pat bus nutrauktos nuomos sutartys su šio reikalavimo nesilaikančiais socialinio būsto nuomininkais.
Aktyvesnė tapo ir bendruomenė – vis dažniau pranešama apie pikt­naudžiavimo atvejus, kai socialinio būsto nuomininkas jį pernuomoja arba jame negyvena, pavyzdžiui, ilgiau nei pusmetį yra išvykęs dirbti į kitą šalį.

Į eilę galima sugrįžti
Savivaldybei ėmus tikslinti socialinio būsto laukiančiųjų sąrašus (mat naujasis įstatymas pareikalavo sudaryti vieną bendrą sąrašą iš ankstesnių, pagal atskiras kategorijas sudarytų, šešių sąrašų) paaiškėjo ir kitas dalykas – beveik pusė laukiančiųjų socialinio būsto buvo patys apie tai pamiršę. „Kai masiškai ėmė grįžti žmonėms siunčiami laiškai ir pranešimai, išsiaiškinome, kad vieniems ši parama nebereikalinga, kiti gyvena užsienyje ar kitoje savivaldybėje, bet apie tai jie mums nieko nepranešė, o treti tiesiog neatvyko į paštą paimti registruoto laiško“, – dėl žmonių neatsakingumo apgailestavo I. Žukauskienė. Tačiau atsižvelgdama į tai, kad dalies žmonių, kuriems socialinis būstas vis dar reikalingas, laiškai dėl įvairių priežasčių galėjo ir nepasiekti, specialistė ragina kreiptis į 415 kabinetą savivaldybės Socialinės paramos skyriuje arba paskambinti numeriu (8 347) 69 581. Net jei ir buvote išbraukti iš socialinio būsto laukiančiųjų eilės, būsite į ją vėl įrašyti, jei turite teisę į tokią paramą.

Ne tik prastas rajonas atbaido socialinio būsto prašytojus – štai J. Basanavičiaus g. esančio buto ilgą laiką nepavyko įsiūlyti dėl pelėsio, bet šiandien visas daugiabutis, kuriame yra ir savivaldybei priklausančių socialinių būstų, renovuojamas.

Ne tik prastas rajonas atbaido socialinio būsto prašytojus – štai J. Basanavičiaus g. esančio buto ilgą laiką nepavyko įsiūlyti dėl pelėsio, bet šiandien visas daugiabutis, kuriame yra ir savivaldybei priklausančių socialinių būstų, renovuojamas.

Kam suteikiamas socialinis būstas
Teisę į socialinio būsto nuomą turi nuosavo būsto neturintys žmonės ir šeimos, atitinkantys minėtame įstatyme nustatytus reikalavimus. Visų pirma, privalu deklaruoti gyvenamąją vietą toje savivaldybėje, kurioje kreipiatės dėl paramos. Įgyvendinti šį reikalavimą pavyksta ne visiems, mat priregistruoti savo būste socialiai pažeidžiamą žmogų ar šeimą vengia ne tik privatūs nuomotojai, bet kartais – ir jų pačių artimieji.
Antrasis reikalavimas susijęs su prievole kasmet deklaruoti turtą, įskaitant ir gautas pajamas. Už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir pajamos iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos negali viršyti įstatyme nustatytų dydžių. Pavyzdžiui, asmens be šeimos, gyvenančio mūsų rajono savivaldybėje, grynosios metinės pajamos neturi viršyti 3264, o turtas – 5712 eurų, dviejų ar trijų asmenų šeimos – atitinkamai 6426 ir 11424 eurų. Keturių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 1938, o turtas vienam asmeniui – 5712 eurų. Tiesa, šis reikalavimas netaikomas aklai – iš sąrašų išbraukiama ar nuomos sutartis nutraukiama tada, kai nustatytos ribos viršijamos daugiau kaip 20 proc.

Galimybė gauti išimties tvarka
„Pateikus deklaracijas paaiškėjo, kad šias įstatyme nustatytas ribas viršija tik maža dalis žmonių. Tad didžiąją dalį netekusiųjų teisės į paramą sudaro ne jie, o apskritai nedeklaravusieji turto ir pajamų“, – teigė I. Žukauskienė. Specialistė kviečia deklaracijų kopijas pristatyti į 415 kabinetą arba parašyti sutikimą gauti duomenis iš Mokesčių inspekcijos. „Atvykę vietoje išsiaiškinsite, ar atitinkate kriterijus. Be to, įstatymas numato nemažai aplinkybių, kurios suteikia teisę gauti socialinį būstą išimties tvarka. Reikia tik domėtis, nebijoti kreiptis ir klausti“, – ragino specialistė.
Jos teigimu, per šiuos metus išnuomotas 21 socialinis būstas, trečdalis jų suteikta išimties tvarka: nuo gaisro nukentėjusiai šeimai, neįgaliesiems, kurie vieni augina vaikus ar turi 0–25 proc. darbingumą, ir kitiems įstatyme numatytas sąlygas atitinkantiems žmonėms.

Laisvi būstai – nepaklausiuose rajonuose
Savivaldybė rajone turi apie 300 socialinių būstų, iš kurių apie 200 yra mieste. „Dažniausiai žmonės pageidauja nuomotis socialinį būstą Respublikos, Liaudies, Rasos, Chemikų gatvėse, o kitos gatvės ar kaimiškosios seniūnijos – nepopuliarios. Taip pat pageidaujama suremontuotų būstų, nors savivaldybė neturi tiek lėšų, kad patenkintų visų poreikius. Nuomininkai dažnai pamiršta savo pareigas, kad privalo kas penkerius metus atlikti būsto kosmetinį remontą, tinkamai juo naudotis ir prižiūrėti“, – sakė I. Žukauskienė.
Savivaldybės socialinio būsto fondas plečiamas – šiuo metu perkama butų didžiausią paklausą turinčiose gatvėse.
Šiuo metu yra apie 20 laisvų socialinių būstų J. Basanavičiaus, Šėtos, Kosmonautų, Gegučių ir P. Lukšio gatvėse. Tačiau pasiūlymų juose apsigyventi atsisakoma dėl prastos būklės, šeimai netinkančių sąlygų ar blogu laikomo rajono. Kiti pasiskaičiuoja, kad dėl per didelio tenkančio naudingojo ploto negaus kompensacijų už šildymą ar vandenį, ir atsisako nuomotis.
Tačiau lengva ranka atsisakyti siūlomo socialinio būsto nevertėtų – pagal naująjį įstatymą, raštišką savivaldybės pasiūlymą gavęs asmuo ar šeima jo atsisakyti privalo taip pat raštu, nurodant ir priežastis. Du kartus iš eilės neišreiškę apsisprendimo dėl pasiūlyto buto nuomos pretendentai, kaip ir numatyta įstatyme, iš eilės išbraukiami.

Už nuomą – simbolinis mokestis
Socialinio būsto nuomos mokestis administruojančiai bendrovei „Kėdainių butai“ vidutiniškai siekia 3 eurus per mėnesį. Respublikos gatvėje 42 kv. metrų ploto buto nuoma atsieina apie 6 eurus per mėnesį. Už didesnio ploto butą gali tekti sumokėti ir 10 – 12 eurų nuomos mokestį.
„Tačiau rajone yra apie 300 socialinio būsto nuomininkų, kuriems, deja, tenka priminti, kad jie privalo laiku mokėti ne tik nuomos mokestį, bet ir mokesčius už šildymą, elektrą, vandenį, dujas, komunalines paslaugas, mokestį bendrijoms už nuolatinės techninės priežiūros paslaugas bei administravimą“, – apgailestavo I. Žukauskienė.

Jei būsto reikia skubiai
Eilėje socialinio būsto laukia apie šimtas gyventojų, kantriausias iš jų – dar 2004 metais paraišką pateikęs garbaus amžiaus vyriškis. „Jis atsisakė labai daug pasiūlymų, nes renkasi gerą rajoną. O likusių paraiškų pateikimo laikas skaičiuojamas nuo 2007 metų“, – teigė specialistė.
Ar tai reiškia, kad tiek laiko socialinio būsto laukiantis žmogus lieka gatvėje? „Tikrai ne, kiekvienu atveju galima rasti išeitį, – įsitikinusi I. Žukauskienė. – Jeigu būsto reikia skubiai, žmogus turi teisę iš karto kreiptis į savivaldybės bendrabučio skyrimo komisiją, kuri posėdžiauja kiekvieną mėnesį. Galima gyventi bendrabutyje ir laukti eilėje socialinio būsto. Jei žmogus sutinka, yra vienišas ir nebijo laikytis taisyklių, siūlome laikinai apsigyventi nakvynės namuose. Jeigu žmogus turi galimybių išsinuomoti būstą pats, pasidomiu skelbimais spaudoje. Kitai daliai, turinčiai teisę, rekomenduojame kreiptis į banką dėl valstybės remiamo būsto kredito jaunoms šeimoms.“
Pašnekovė tvirtino, kad gatvėje neatsiduria ir tie socialiniame būste gyvenantys žmonės, kurie po pajamų deklaravimo neteko teisės į paramą. Kai kuriais atvejais jie gali teikti prašymą toliau gyventi tame pačiame būste, tik nuomoti jį brangiau. Pasak jos, tokius prašymus svarstanti speciali komisija ir galutinį žodį tarianti rajono Taryba atsižvelgia į visas aplinkybes ir visi klausimai sprendžiami nepamirštant žmogiškumo.

Nauja paramos forma nesinaudoja
Įstatyme numatyta nauja paramos forma – viso nuomos mokesčio ar jo dalies kompensavimas tiems asmenims ir šeimoms, kurie nuomojasi būstą komercine kaina iš fizinių ir juridinių asmenų. Tačiau šia paramos forma vangiai naudojamasi visoje šalyje. „Iki šios dienos mūsų rajono savivaldybėje tuo nepasinaudojo nė viena šeima. Neturime fizinių asmenų, norinčių išnuomoti nuosavybės teise turimą būstą žmonėms, neturintiems pas­tovių pajamų, gaunantiems tik socialines išmokas, taip pat jaunoms šeimoms su vaikais, – sakė I. Žukauskienė. – Nėra ir įregistravusių nuomos sutarčių Registrų centre. Savivaldybė tokiais atvejais negali tarpininkauti, nes  buto savininkas visada turi teisę neišnuomoti būsto, jei pretendentas į nuomininkus jam nepatinka.“
Vis tik specialistė kviečia besidominčius šia galimybe dėl išsamesnės informacijos kreiptis į savivaldybės Socialinės paramos skyrių.

About The Author

Related Posts

One Response

 1. BestSidney

  I have noticed you don’t monetize your blog, don’t waste your traffic, you
  can earn additional bucks every month because you’ve
  got high quality content. If you want to know how to make
  extra money, search for: Ercannou’s essential adsense alternative

  Atsakyti

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.