Šalia Pagirių (Šėtos sen.), Liliūnų kaime, gyvenantys Elena Danutė ir Vladas Mulevičiai vasarą palydėjo itin gražia šeimynine švente – su artimaisiais atšventė smaragdines vestuves.

Per 55 bendro gyvenimo metus Elena Danutė ir Vladas Mulevičiai beveik nesipyko: ,,Nei turėjome tam laiko, nei buvo dėl ko.“

Per 55 bendro gyvenimo metus Elena Danutė ir Vladas Mulevičiai beveik nesipyko: ,,Nei turėjome tam laiko, nei buvo dėl ko.“

Gal ne visi žino, kas tai per reikalas – smaragdinės vestuvės? Ogi jos – tikrai išskirtinės ir lemtos toli gražu ne kiekvienam mūsų: mat švenčiamos, santuokoje pragyvenus 55 metus.
Neišvengiamai kyla klausimas, kur slypi santuokos tvirtybės pamatai? Mulevičiai vienbalsiai atsako: „Kantrybėje ir pagarboje vienas kitam.“

Romano verta istorija
Elena Danutė su šypsena pasakoja pažinties su Vladu istoriją. „Ji ir mūsų gyvenimas – verti rašytojų plunksnos. Susipažinome būdami labai toli vienas nuo kito – mat mane, jauną merginą, 1948-aisiais ištrėmė į Sibirą, tačiau Lietuvoje liko brolis. Jis gyveno Pagiriuose ir draugavo su Vladu.
Aš broliui rašydavau laiškus, o jis savo bičiuliui vis papasakodavo, kaip sekasi Sibire. Kartą net parodė iš ten atsiųstą mano nuotrauką. Ją pamatęs, Vladas parašė pirmą laišką pats.
Susirašinėjome net šešerius metus. Draugystė nenutrūko ir man grįžus į Lietuvą“, – prisiminė Elena Danutė.

Moteriškė pasipiršo pati
Elena Danutė neslepia, kad pasipiršo ji pati: „Gyvenau kiek tolėliau nuo brolio namų, o Vladas vis atvažiuodavo dviračiu. Vienąkart jo pagailo, tad pasiūliau tuoktis. Juk reikėjo ištrūkti iš senmergystės – gyvenau jau net 27-uosius metus!“
Moteris pasakė, jog nėra čia ko kankintis: ,,Arba ženijamės, arba sukame skirtingais keliais.“
Išgirdęs tokį siūlymą, Vladas sutiko tą pačią akimirką ir 1958 metų rugpjūčio 31-ąją Panevėžio metrikacijos skyriuje jiedu susituokė.
Kiek vėliau Velykių bažnyčioje meilę vienas kitam pora prisiekė ir prieš Dievą.

Po priesaikos – jokių skyrybų!
Vladas Mulevičius labai atsakingai vertina priesaiką bažnyčioje: ,,Gal ir galima pagyventi kartu prieš santuoką, pabandyti, ar nusižiūrėtas partneris tinkamas. Tačiau po priesaikos prieš Dievą – nė žingsnio į šalį: privalu įveikti savo ambicijas ir gludinti bet kokius kampus.“
Smaragdines vestuves minėję Mulevičiai užaugino keturis vaikus, sulaukė penkių anūkų ir penkių proanūkių.
„Visą laiką gyvenome Vlado tėvonijoje, abu dirbome Pagirių ūkyje. Kiek vėliau valiau mokyklą.
Vladas turėjo auksines rankas, tad nuolat talkindavo kitiems. Užsidirbdavome tiek, kad užtektų ir pragyvenimui, ir vaikų mokslams“, – sakė Elena Danutė.
Moteris labai džiaugiasi, kad likimą susiejo su supratingu vyru. Jis pats pramogas nelabai mėgo, tačiau žmonai nieko nedraudė.
O Elenai Danutei didžiausia atgaiva buvo giedojimas bažnyčios chore. Užmiršusi kasdienius rūpesčius, į jo repeticijas skubėdavo kelissyk per savaitę.

Ši nuotrauka – sumontuota iš atskirų dalių: mat Vladas tada gyveno Pagiriuose, o Elena Danutė – Sibire.

Ši nuotrauka – sumontuota iš atskirų dalių: mat Vladas tada gyveno Pagiriuose, o Elena Danutė – Sibire.

Kartą grasino pagaliu
Mulevičiai tikina, kad per 55 metus bendro gyvenimo metus jiedu beveik nesipyko: ,,Nei turėjome tam laiko, nei buvo dėl ko. Manome, kad barniai prasideda iš dyko buvimo.“
Tačiau vieną kartą Elena Danutė savo išrinktajam visgi vos neužtvojo pagaliu – jau buvo užsimojusi. Mat šis į ką tik išplautą gryčią įžengė purvinais batais ir atsisėdo ant sofos.
,,Buvo užplūdusi nuoskauda, kad negerbia mano darbo. Bet Vladas tik nusišypsojo ir mano pyktis atlėgo.
Po tokio paauklėjimo jis su batais į kambarius niekada nėjo“, – prisiminimais dalijosi Elena Danutė.
Smaragdiniai sutuoktiniai dėkoja Dievui už kartu nugyventus metus. Vladas ir dabar neblogos sveikatos. Jo žmonelei šiuo požiūriu sekasi prasčiau – maždaug nuo septyniasdešimtmečio ėmė kamuoti ligos.
,,Smagiausia, kad nesame užmiršti, mus nuolat lanko vaikai ir anūkai. Jie – didžiausias mūsų turtas“, – šypsosi 81 metų moteris.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.