Ankstyvą šeštadienio rytą, 5 valandą 13 minučių, neįprasto įvykio būta ties geležinkelio viaduku prie miesto stadiono – kažkoks vyriškis grasino nuo jo nušokti.

Ši viaduko nuotrauka daryta tolimais 1938 metais. Kažin, ar ir tada nuo jo šokinėdavo žmonės?

Ši viaduko nuotrauka daryta tolimais 1938 metais. Kažin, ar ir tada nuo jo šokinėdavo žmonės?

Atskubėję gelbėtojai vyriškį aptiko kybantį po viaduku – rankomis jis laikėsi įsitvėręs turėklų.
Keli gelbėtojai vyriškį bandė perkalbėti ir ėmė lipti jo link atsivežtomis kopėčiomis.
Grasintojas tada atgniaužė rankas ir krito žemyn. Kiti gelbėtojai tuo metu buvo likę apačioje, kur apsaugai laikė ištemptą audeklą.
Audeklas neišlaikė vyriškio svorio ir suplyšo. Tačiau kritimo greitį visgi pristabdė.
Prie viaduko jau budėjo greitosios pagalbos medikai, tad vyriškis iš karto buvo perduotas jų žinion.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.