Trakų salos pilyje apdovanoti Etninės kultūros globos tarybos kartu su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija organizuoto konkurso „2017 metais geriausiai tradicijas puoselėjusi etnografi­nio regiono seniūnija“ nugalėtojai.

Geriausiai tradicijas puoselėjusiomis seniūnijomis šiemet pripažintos šios: Aukštaitijoje – Krakių (I vieta), Kruonio (II) ir Meškuičių (III). Dzūkijoje (Dainavoje) – Merkinės (I), Valkininkų (II) ir Lazdijų (III). Mažojoje Lietuvoje – Priekulės (I), Smalininkų (II), Natkiškių (III). Suvalkijoje (Sūduvoje) – Šunskų (I), Sasnavos (II) ir Liudvinavo (III). Žemaitijoje – Sedos (I), Papilės (II) ir Mosėdžio (III).

Šiais metais konkursui paraiškas buvo pateikusios 28 seniūnijos. Jos vertintos atsižvelgiant į šiuos kriterijus: kiek ir kokių seniūnijoje organizuota tradicinių (etnokultūrinių) renginių, ar skirta dėmesio tautinio kostiumo puoselėjimui, ar atkreiptas žvilgsnis į seniūnijos teritorijoje dunksančius piliakalnius, ar prisidėta juos tvarkant ir t.t.

Etninės kultūros globos taryba labai džiaugiasi konkurso metu atsiskleidusiomis Lietuvos seniūnijose vykstančiomis gražiomis etnokultūrinėmis iniciatyvomis. Galima drąsiai teigti, kad daugybėje vietovių iškilmingai švenčiamos kalendorinės ir valstybinės šventės, daugelis seniūnijų gali pasigirti, kad etnokultūrines tradicijas puoselėja kūrybiškai, etnokultūriniame gyvenime dalyvauja didelė seniūnijoje gyvenančių žmonių dalis, seniūnijoje gyvenančios šeimos, o bendruomenės, visuomeninės organizacijos veikia darniai.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.