Kovo mėnesį rašėme, kad po ilgos ir varginančios kovos su Kėdainių kalbų mokyklos direktore Aida Bilinskiene dėl neteisėto atleidimo iš darbo šios mokyklos mokytoja Gemma Navickienė turės galimybę grįžti į darbą. 

Su darbdavio savivale susidūrusi G. Navickienė nepabūgo kovoti už savo tiesą.

Su darbdavio savivale susidūrusi G. Navickienė nepabūgo kovoti už savo tiesą.

Atleisdama anglų kalbos mokytoją mokyklos direktorė padarė šiurkščių pažeidimų, todėl privalės ne tik grąžinti pedagogę į darbą, bet ir sumokėti jai už priverstinės pravaikštos laiką.
Mokytoja atleista neteisėtai ir privalo būti grąžinta į darbą – tokios nuomonės buvo ir Kėdainių rajono apylinkės teismas, ir aukštesnės instancijos – Kauno apygardos teismas, šių metų vasario 27 dieną paskelbęs nutartį, įsiteisėjusią nuo jos priėmimo dienos.
Prabėgo nemažai laiko nuo teismų slenksčių mynimo ir nuosprendžio paskelbimo. Įdomu, ar jis įvykdytas ir mokytoja G. Navickienė vėl sėkmingai moko vaikus anglų kalbos?

Pavardės nėra mokytojų sąraše
G. Navickienė naujus mokslo metus pasitiko su šviesiomis viltimis, tačiau rugsėjui įpusėjus mokytojos nuotaikos nėra labai džiugios. „Prisiminusi kovo 19-ąją „Kėdainių mugėje“ paviešintą straipsnį, norėčiau pasakyti, kad Aida Bilinskienė žurnalistams pateikė daug tikrovės neatitinkančios informacijos. Neva ji mane atleido todėl, kad nesilaikiau žodžio ir savo noru neišėjau iš darbo. O juk buvau atleista darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės.
Netiesa ir tai, kad direktorė neva nežinojo, kad prieš atleisdama turi pasiūlyti kitą darbą. Prieš metus prieš atleisdama iš pavaduotojos ugdymui pareigų ji siūlė darbą ir net skyrė laiko darbo paieškai.
Tai, kad šį kartą neturėjo ką pasiūlyti, taip pat akivaizdi netiesa, nes nuo 2012 metų rugsėjo 1 dienos buvo priimtos 4 naujos mokinių grupės, ir tai buvo aišku birželio pradžioje, kai aš dar nebuvau atleista iš darbo. Atsirado papildomų pamokų, kurios buvo paskirstytos visoms mokytojoms.
Direktorės teigimu, tada, kai buvo rengiamas straipsnis, teismo sprendimas buvo vykdomas ir ,,mokytoja grąžinta į darbą“. Vis dėlto mano pavardės net šį rugsėjį nėra mokyklos mokytojų sąraše, skelbiamame mokyklos interneto svetainėje. Mano pavardės visą pusmetį nebuvo ir pamokų tvarkaraštyje, nes man nebuvo tarifikuota nė viena pamoka – pagrindinis mokytojo veiklos rodiklis. Sausį laikinai paskirtos pamokos nuo vasario mėnesio buvo atiduotos kitai mokytojai“, – sakė G. Navickienė.

Dirbo ne mokytojo darbą
Pasak teisybės pasišovusios ieškoti mokytojos, kurį laiką ji buvo tiesiog mokoma paklusnumo. „Atlikau įvairias vadovių sugalvotas užduotis: verčiau įvairius tekstus, rašiau programas, koregavau savo jau išleistą vadovėlį. Nors tokią veiklą galėjau vykdyti bet kada ir bet kur, buvo griežtai įsakyta dirbti tuomet, kai mokykloje dar nevyko pamokos, nedirbo mokytojai ir neveikė biblioteka. Buvo sudaryta komisija, turėjusi sekti, ar ateinu į darbą nustatytu laiku, ir rašyti tarnybinius pranešimus, jei vėluodavau. Kai neišlaikiusi įtampos paprašiau nemokamų atostogų, direktorė jų nesuteikė, apie savo sprendimą man nepranešė ir po mėnesio paskyrė drausminę nuobaudą už pravaikštą“, – sunkią kovą prisimena mokytoja.
G. Navickienės teigimu, visos jai skirtos užduotys neatitiko mokytojo pareigybės aprašymo, vadinasi, teismo sprendimas „grąžinti į ankstesnį darbą mokytoja“ nebuvo vykdomas. Kovo pabaigoje teko kreiptis į savivaldybės administraciją. Tik tuomet jai buvo pasiūlyta vesti anglų kalbos kursus mokyklos administracijos darbuotojams ir aptarnaujančiam personalui.

Atlygis už 10 valandų
Iš darbo bandyta atleisti mokytoja neliko be atlygio. Paskelbus jai palankią teismo nutartį, G. Navickienė sulaukė atlygio. „Prieš atleidžiant iš darbo turėjau 10 valandų pedagoginį krūvį. 10 valandų buvo apmokama ir įvykdžius teismo sprendimą, nesvarbu, kokia veikla buvo skiriama. Tiesa, ne visos išmokos buvo mokamos teismo sprendime nustatyta tvarka, kaip teigė direktorė rašte administracijos direktoriui. Skirtumas apmokėtas daug vėliau“, – sakė mokytoja. Ji nežino, iš kokių lėšų buvo mokamos jai priklausiusios pinigų sumos. „Ko gero, kaip ir visos su teismu susijusios išlaidos, t.y. advokatų paslaugos, 5,5 mėnesio darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką, žyminis mokestis už apeliaciją, atlyginimas man buvo mokamas iš mokyklos nebiudžetinių lėšų – tėvų įmokų, nes direktorė nuolat pabrėžia, kad savivaldybės skiriamų asignavimų visada trūksta“, – savo nuomonę išsakė G. Navickienė.

Rugsėjis atnešė permainų
Su darbdavio savivale susidūrusi mokytoja neslepia, kad šis rugsėjis į jos gyvenimą atnešė šviesesnių permainų. „Pavyko pasiekti, kad į Kalbų mokyklos mokymo planą būtų sugrąžintas mano mokytas dalykas – vertimas. Džiaugiuosi, kad jį pasirinko nemažai mokinių. Esu parengusi du edukacinius projektus. Jei mokiniai susidomės, o tėvai parems, dar šį rudenį organizuosime kelių dienų edukacinę kelionę lėktuvu į Škotiją (Edinburgą), o pavasarį – į Airiją (Dubliną)“, – sakė mokytoja. Paklausta, kiek pamokų yra jos tvarkaraštyje, G. Navickienė nusišypsojo: „Dar birželio mėnesį man buvo pasiūlytos 2 pamokos. Kadangi mokykloje nuo rugsėjo nebedirba 2 anglų kalbos mokytojos, o naujai priimtos 5 grupės mokinių, akivaizdu, kad nėra teisinio pagrindo mažinti minimalų atlyginimą garantuojantį 10 valandų per savaitę pedagoginio darbo krūvį pagal neterminuotą darbo sutartį dirbančiam mokytojui, jei nekeičiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas ir jį atleisti, kaip grasina A. Bilinskienė, jei nėra jokių ekonominių, technologinių priežasčių ir darbovietės struktūrinių pertvarkymų. Vis dėlto, ir 120, ir 129 LRDK straipsniai vėl ignoruojami, nors būtent dėl to pralaimėta byla teisme ir atmestas apeliacinis skundas, o mokyklai padaryta finansinė žala. Kadangi direktorė mano prašymus ir LR Darbo kodeksą atkakliai ignoruoja, esu priversta kreiptis į Darbo ginčų komisiją.“

Vertimų biuras Vilniuje

 

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.