„Politika – ne priešinimo, o telkimo menas“, ,,Kovo 11-oji – tarsi valstybinės Velykos: juk tą dieną atgimė nužudyta šalis“, ,,Ko reikia, kad Lietuva mylėtume tokią, kokia ji yra?“ – Nepriklausomybės atkūrimo 25-ojo jubiliejaus išvakarėse tokios mintys skambėjo Daugiakultūriame centre.

juozapaitis_2131Jame surengtoje diskusijoje ,,Lietuva po 25 metų – lūkesčiai ir realybė“ drauge su keliomis dešimtimis kėdainiečių dalyvavo Seimo narys Vytautas Juozapaitis bei Tėvynės sąjungos-krikščionių demokratų frakcijos visuomeninis patarėjas ekonomistas Tadas Langaitis.

Kas veda visuomenę?
V. Juozapaičio įsitikinimu, valstybės stuburas – tai kultūra ir švietimas. Kasdienybėje kur kas dažniau kalbama apie ekonomiką, atlyginimus ir kitus materialius dalykus, tačiau prireikus visuomenės smaigalyje visgi atsiduria menininkai, mokslininkai, pedagogai.
Prisiminkime: juk būtent taip buvo per Lietuvos atgimimą – jį įkvėpusį Sąjūdį sukūrė ir pirmyn vedė poetas Justinas Marcinkevičius, profesorius Vytautas Landsbergis, rašytojas Vytautas Petkevičius, akademikas Eduardas Vilkas…
,,Šiandien situacija, deja, kitokia: tiek Kultūros, tiek Švietimo ministerijos – tarsi antraeilės, o joms vadovauja atsitiktiniai žmonės.
Gerbiu Dainių Pavalkį kaip chirurgą ir žmogų. Tačiau nemanau, kad, atėjus iš operacinės, galima iškart efektyviai vadovauti šalies švietimui. O juk būtent ši sritis formuoja valstybės ateitį: jei joje stigs išsilavinusių, mąstančių, kultūringų žmonių, nelabai padės net suklestėjusi ekonomika“, –svarstė V. Juozapaitis.

Reikia mokytis ginčytis
Diskusijoje buvo raginama ,,mokytis ginčytis“ – juk ne be reikalo atsirado posakis, kad ,,ginčuose gimsta tiesa“.
Prisiminta, kad ginčo menui itin didelė svarba teikiama žydų tradicijose. Ir kokie rezultatai? Ogi ši tauta sudaro apie 5 proc. žmonijos, tačiau jos atstovai laimėjo net 22 proc. Nobelio premijų!
Lietuvoje bent kol kas situacija, deja, kitokia: į besiginčijantį dažnai žiūrima kaip į priešą, net nepabandžius suvokti oponento minčių logikos, jį iškart stengiamasi sutrypti ir sunaikinti – jei ne fiziškai, tai bent dvasiškai.
Toks elgesys gaivina sovietinių laikų įpročius: ,,Geriau nesikišti“ arba ,,Protingiau patylėti“. O tai didina bet kurios valdžios savivaliavimo galimybes ir kažin ar veda progreso link.

,,Kas kaltas?“
Kėdainiškis Vaclovas Volkus piktinosi, kad po 25 Nepriklausomybės metų uždarinėjamos Lietuvos mokyklos – mat jose stinga vaikų. O įvairaus plauko nusikaltėliai netelpa į kalėjimus: ,,Kas dėl to kaltas?“ Šiuo klausimu svečiai į ilgesnes diskusijas neįsitraukė. V. Juozapaitis tešyptelėjo: ,,Matyt, Kubilius…“
Diskusiją vedęs Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vadovas Henrikas Vaicekauskas stebėjosi, kad Lietuvoje vis garsiau imama kalbėti apie netradicinę vienos lyties asmenų šeimą. Kas čia per naujovė?
V. Juozapaitis vienos lyties asmenų siekio gyventi porose nesmerkė: ,,Žmonės, matyt, turi tokią teisę – tegu užsidaro miegamuosiuose ir daro ką nori.“
Tačiau Seimo narys griežtai nepritarė, kad vienalytės poros galėtų įsivaikinti vaikų: ,,Jeigu jos nori būti laikomos normaliomis šeimomis, tegu pasigimdo pačios.“
Kėdainiškė Irena Leškienė svarstė, ar savivaldybė ir savivalda visada reiškia tą patį: juk kai kuriose savivaldybėse įsigali viena politinė jėga, kuri joje ima tvarkytis kaip namuose – rūpinasi labiau savo negu bendruomenės interesais.
Diskusijoje dalyvavusio kandidato į Kėdainių rajono savivaldybės mero postą Sauliaus Grinkevičiaus nuomone, pastarąją situaciją gali suvaldyti rinkėjai: ,,Valdžią tiesiog reikia periodiškai keisti – kitaip po 2–3 kadencijų ji tikrai ima negirdėti žmonių.“
Kita kandidatė į rajono mero postą – dabartinė vicemerė Nijolė Naujokienė – diskusijoje nedalyvavo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.