Kėdainių rajono savivaldybės administracija viešo konkurso būdu, dešimčiai metų, išnuomoja 74,60  kv.m. bendro ploto negyvenamąsias  patalpas (maitinimo paslaugoms teikti), kurių pradinė 1 kv. m nuomos kaina yra 0,60 Eur per mėnesį.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta:

Turto nuomos konkursui
Skongalio g. 23A, Kėdainiai.

Užklijuotame voke turi būti:

  1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, elektroninio pašto adresas (fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų kopijos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (juridiniams asmenims);
  2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo;
  3. Pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis už 1 kv. m per mėnesį;
  4. Konkurso dalyvio sąskaitos, į kurią būtų galima grąžinti pradinį įnašą, rekvizitai;
  5. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

Paraiška turi būti patvirtinta antspaudu (jeigu konkurso dalyvis privalo turėti antspaudą) ir vadovo ar įgalioto atstovo parašu. Konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją;

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse turi pateikti banko išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į AB „Swedbank“  banko sąskaitą LT32 7300 0100 0252 3032  sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM.

Konkurso dalyvis pasiūlymus dėl patalpų nuomos turi pateikti į Kėdainių miesto seniūniją, 305 kabinetą,  adresu S. Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiai, iki 2018 metų gegužės 16 d. 12.00 valandos.

Pasiūlymus dėl turto nuomos komisija nagrinės 2018-05-16 13.00 val. Kėdainių miesto seniūnijos 304 kabinete, adresu S. Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiai.

Papildomą informaciją apie patalpas ir pavyzdinę nuomos sutartį galite gauti  Kėdainių miesto seniūnijoje, 304 kabinete, adresu S. Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiai, el. paštu aurelija.nugariene@kedainiai.lt,  telefonu 8 347 53 301 arba 8 608 58 022.

 

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.