Duobėmis nusėta žvyrkelio atkarpa pro Gėlainių kaimą nuo Dotnuvą kertančio pagrindinio kelio iki Kruosto užtvankos aistras kelia jau ne vienerius metus. Keliolikos kilometrų ilgio žvyrkelis yra išmuštas įvairaus dydžio duobėmis, todėl kelias kiekvienais metais tampa vis sunkiau pravažiuojamas, o vietiniai gyventojai, nuolat važinėjantys šia kelio atkarpa, jau sunkiai suskaičiuoja, kiek teko išleisti pinigų savų automobilių remontui. 

Vietiniai gyventojai iš ūkininko pasisamdė greiderį, kuris lygino dėl oro sąlygų atsiradusias bei sunkiosios ūkininkų technikos išmuštas duobes. „Kas daugiau, jei ne mes patys?“ – sakė gyventojai, pasišovę patys susitvarkyti žvyrkelį, kuriuo tenka važinėti kiekvieną dieną.

Vietiniai gyventojai iš ūkininko pasisamdė greiderį, kuris lygino dėl oro sąlygų atsiradusias bei sunkiosios ūkininkų technikos išmuštas duobes. „Kas daugiau, jei ne mes patys?“ – sakė gyventojai, pasišovę patys susitvarkyti žvyrkelį, kuriuo tenka važinėti kiekvieną dieną.

Todėl iniciatyvūs gyventojai, nesulaukę paramos iš kelius prižiūrėti turinčios seniūnijos, iniciatyvos tvarkyti kelią ėmėsi patys. Darbai jiems atsiėjo kelis šimtus eurų.

Kils į protesto akciją?
Šiuo keliu kone kiekvieną dieną važinėjančio Alberto Ragausko iniciatyva, grupė vietinių gyventojų iš ūkininko Algimanto Kižausko pasisamdė traktorių su kelių greideriavimui tinkamu agregatu ir per pusę dienos žvyruotą keliuką nugreideriavo. Kaip pasakojo darbus stebėję vietiniai gyventojai, greiderį iš ūkininko jie nuomojasi nebe pirmą kartą, mat nemato kitos išeities, kaip pagerinti kelio būklę.
„Gyvenu čia jau dešimt metų. Per tą laiką kelio tvarkymo darbai visiškai nejuda, niekas nesikeičia. Tenka imtis iniciatyvos patiems, mat iš Dotnuvos seniūnijos ir seniūno Vytauto Grigo nesulaukiame jokios pagalbos“, – emocingai kalbėjo vyras. Jis neatmetė galimybės prie Dotnuvos seniūnijos pastato rengti protesto akciją, kad į kelių tvarkymo problemą pagaliau būtų atkreiptas reikiamas dėmesys.
„Dotnuvos seniūnijoje yra ir daugiau sunkiai pravažiuojamų kelių, jais kasdien važiuoja dirbantys žmonės, kurie negyvena iš pašalpų, o savo gerovę stengiasi kurti patys. Tad argi nenusipelnėme normalių sąlygų čia gyventi?“ – retoriškai klausė vyras.
Greideriavimo darbus stebėjęs Liudas Tauginas šiose vietose gyvena dar ilgiau.
„Šis kelias į mūsų Šiaudinės kaimą bei gretimą Noreikių kaimą atrodo net prasčiau nei prieš 70 metų. Važiuojant keliu jausmas lyg važiuotum per kopėčias“, – liūdnai juokavo pašnekovas. Jis pasakojo, kad kasdien šiuo keliu tenka važiuoti mažiausiai po tris, keturis kartus, tad automobilį taisyti tenka nuolat. Jam antrino ir netoli ūkininkaujantis Jeronimas Karosas, kuris dėl duobėtų kelių nuolat turi rūpesčių dėl automobilio remonto.

Greideriuojama pagal prioritetus
„Seniūnas laukia pavasario, kuomet būtų galima greideriuoti kelią. 2016 metais šioje kelio atkarpoje darbai buvo daryti tik kartą. Tačiau mes gyvename šiandien, todėl patys turime rūpintis savimi. Tikrai ne taip turi būti prižiūrimi keliai, kaip yra daroma dabar“, – tikino L. Tauginas.
Kelią sunkiai pravažiuojamą padaro ne tik oro sąlygos, bet ir sunkiasvorė šiuo keliu nuolat važinėjanti ūkininkų technika. Deja, tačiau pastarieji taip pat mažai suinteresuoti, kad kelio kokybė būtų žymiai geresnė.
„Pasigendame seniūno iniciatyvos, jo pastangų ne tik kelių priežiūros klausimais, bet ir dialogo su ūkininkais, kad šie labiau prisidėtų prie kelių tvarkymo“, – sutartinai sakė vietiniai gyventojai.
Pasak Dotnuvos seniūno V. Grigo, ši kelio atkarpa buvo greideriuota pavasarį, tačiau dažniau to daryti yra neįmanoma, nes trūksta lėšų. „Tenka rinktis, kurie žvyro keliai yra apkrauti labiau ir greideriuoti dažniau būtent juos. Puiku, jei vietiniai gyventojai patys susiorganizuoja greiderį ir tvarkosi kelią. Tuomet daugiau lėšų liks kitų kelių tvarkymui“, – sakė seniūnas.
Dotnuvos seniūnijoje yra 116 kilometrų žvyro kelių. Greideriavimo darbams iš viso per praėjusius metus buvo skirta 9600 eurų. Ši suma, anot seniūno, yra visiškai nepakankama bent kelis kartus per metus pragreideriuoti seniūnijos žvyrkelius.

Problemos sprendimo ėmėsi meras
Mažiau nei prieš mėnesį su vietiniais gyventojais buvo susitikęs Kėdainių rajono meras Saulius Grinkevičius. Jis, išklausęs gyventojų skundus tiek dėl kelių, tiek dėl seniūno neveiklumo, patikino, kad bus imtasi visų įmanomų priemonių, kad seniūnijos kelių būklė žymiai pagerėtų.
„Diskutuodami su gyventojais nusprendėme, kad seniūnijai skirsime papildomų lėšų nuosavo greiderio įsigijimui. Taip pat tikimės skirti papildomą finansavimą dažnesniam žvyravimui tose vietose, kur kelių dangos yra labai blogos. Pareikalavome, kad seniūnas su ūkininkais aptartų vadinamuosius derliaus išvežimo koridorius – tam tikrus kelius, kuriais būtų galima važiuoti ūkininkų technikai. Tokiu atveju kiti keliai liktų neapkrauti ir mažiau gadinami. Taip pat su ūkininkais būtina kalbėti, kad jie, ardami savo laukus, neužartų kelių, o paliktų ataras – griovius, kuriais galėtų nusidrenuoti vanduo. Tikimės, kad aptartos priemonės duos rezultatus“, – tąkart po susitikimo kalbėjo Kėdainių rajono meras S. Grinkevičius.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.