Susiruošus keliauti į svečią šalį dažnas susimąsto apie sveikatos draudimą – mat nelaimės gali tykoti net ir atostogaujant. Siūlančiujų mokamą sveikatos draudimą apstu, tačiau esti ir kita alternatyva – Europos sveikatos draudimo kortelė. Ką apie ją reikėtų žinoti?

Nuo 2005 metų Kauno teritorinės ligonių kasos Kėdainių atstovybėje išduota beveik 2,3 tūkst. Europos sveikatos draudimo kortelių.

Nuo 2005 metų Kauno teritorinės ligonių kasos Kėdainių atstovybėje išduota beveik 2,3 tūkst. Europos sveikatos draudimo kortelių.

Visų pirma reikia įsiminti, kad Europos sveikatos draudimo kortelė nemokamai išduodama tik privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje apdraustiems asmenims. Neapdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu tokia paslauga pasinaudoti negali.

Su kortele – būtinoji pagalba

Europos sveikatos draudimo kortele patvirtinama apdraustojo teisė gauti būtinąsias medicinos paslaugas lankantis Europos Sąjungos (ES), Ekonominės erdvės (EEE) šalyse – Lichtenšteine, Islandijoje, Norvegijoje, taip pat Šveicarijos Konfederacijoje.

Pateikus šią kortelę, pačiam asmeniui už suteiktas paslaugas nereikia mokėti, jeigu tai buvo būtinosios medicinos pagalbos paslaugos – ūmi liga, sveikatos sužalojimas nelaimingo atsitikimo metu ar apdraustajam suteikta kita būtinoji pagalba.

Būtinosios pagalbos mastą nustato gydantis gydytojas. Ji turi būti teikiama, atsižvelgiant ir į numatomą asmens buvimo trukmę šalyje.

Tačiau asmuo turi sumokėti tam tikras paciento priemokas, jeigu jas nustato šalies, teikiančios paslaugas, teisės aktai.

Daugelyje ES šalių ligonių kasos negali apmokėti transportavimo išlaidų, jei dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos tenka vykti namo.

Todėl prieš išvykstant į kelionę pravartu pasidomėti, kokios paciento priemokos ir mokesčiai taikomi konkrečioje ES šalyje – ši informacija skelbiama Valstybinės ligonių kasos (VLK) ir Teritorinių ligonių kasų (TLK) interneto svetainėse. Informaciją galima sužinoti ir teritorinėse ligonių kasose, atvykus pasiimti kortelės.

Pagalbos – tik į tam tikras įstaigas

Sąskaitą už suteiktas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas apmoka Valstybinė ligonių kasa. Tiesa, kai kuriose šalyse, pavyzdžiui: Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje už suteiktą būtinąją ambulatorinę medicinos pagalbą, net ir pateikus Kortelę, reikia sumokėti pačiam. O vėliau Lietuvos apdraustasis pats turi kreiptis į tos šalies atitinkamą draudimo įstaigą kompensacijos.

Įsidėmėtinas ir dar vienas dalykas – nemokamos būtinosios pagalbos reikėtų kreiptis tik į tas gydymo įstaigas, kurios dalyvauja tos šalies valstybinėje sveikatos sistemoje. Kadangi šioje sistemoje veikia tiek viešosios, tiek privačios gydymo įstaigos, todėl atvykus į gydymo įstaigą pravartu pasiklausti, ar ji priklauso nacionalinei sveikatos sistemai.

Kur kreiptis?

Dėl Kortelės išdavimo reikia kreiptis į teritorinę ligonių kasą arba į teritorinės ligonių kasos atstovus savivaldybėse. Kauno teritorinės ligonių kasos atstovą Kėdainiuose galima rasti Pirminės sveikatos priežiūros centro 33 kabinete.

Asmuo norintis gauti ar keisti kortelę turi pateikti nustatytos formos prašymą, asmens dokumentą, o tokiu atveju, jeigu vyksta ieškoti darbo – darbo biržos išduotą tai patvirtinantį dokumentą.

Prašymą galima pateikti keliais būdais: asmeniškai arba per įgaliotąjį asmenį, paštu, faksu, internetu bei elektroniniu paštu. Prašymo blanką bei elektroninį jo variantą galima rasti VLK ir TLK interneto svetainėse.

Per aštuonerius metus – keli tūkstančiai Kortelių

Kėdainiečai nesnaudžia – nuo 2005-ųjų metų Kauno teritorinės ligonių kasos Kėdainių atstovybėje jau išduota per 2,3 tūkst. Europos sveikatos draudimo kortelių. Beje, statistika gana įdomi: 2005-aisiais kėdainiečiams tebuvo išduota viena kortelė, o jau 2012-aisiais – beveik 1,3 tūkst., per šių metų pirmąjį pusmetį – dar beveik 800 kortelių.

Įdomu tai, kad Europos sveikatos draudimo kortelių neretai pageidauja pensininkai, skraidantys pas užsienyje gyvenančius vaikus. Vis dėlto vienos aiškios lyderių grupės nėra: mat Kortelę nori turėti įvairaus amžiaus kraštiečiai: tiek moterys, tiek vyrai.

Galioja iki šešerių metų

Kortelės galiojimo trukmė svyruoja nuo 2 mėnesių iki 6 metų, atsižvelgiant į tai, kokiai apdraustųjų kategorijai asmuo priklauso. Štai pensininkams Kortelė išduodama šešerių metų laikotarpiui, dirbantiesiems išduota kortelė galioja iki dviejų metų, o moksleiviams ir studentams – vienerius mokslo metus.

Kortelė nurodytą laikotarpį galioja tik tuomet, jei visą šį laiką nenutrūksta išvardintų asmenų privalomasis sveikatos draudimas.

Pasikeitus draustumo statusui ar pametus kortelę, reikia apie tai pranešti ligonių kasai, nes gaunantis Europos sveikatos draudimo kortelę asmuo pasirašytinai pasižada nenaudoti jos pasibaigus draudimo privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpiui.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.