Praėjusį penktadienį Kėdainių krašto muziejaus V. Svirskio kryžių salėje vyko tarptautinio PEN klubo narių, lietuvių ir lenkų, literatūrinis vakaras. Klubo nariai lietuviai bene glaudžiausiai bendradarbiauja su lenkų klubu. Kiekvienais metais PEN centrų iniciatyva rengiami susitikimai-konferencijos Lietuvoje bei Lenkijoje. Šiais metais, minint 1863 metų sukilimo 150-ąsias metines, Lietuvių ir Lenkų PEN centrų narių susitikimas surengtas Kėdainiuose.

Kėdainiuose viešėję PEN klubo nariai iš Lietuvos ir Lenkijos. Iš dešinės: poetas A. Šlepikas, lietuvių PEN klubo vadovas H. Kunčius, lenkų PEN klubo prezidentas A. Sikorski bei kultūros atašė Lenkijoje R. Rimickaitė.

Kėdainiuose viešėję PEN klubo nariai iš Lietuvos ir Lenkijos. Iš dešinės: poetas A. Šlepikas, lietuvių PEN klubo vadovas H. Kunčius, lenkų PEN klubo prezidentas A. Sikorski bei kultūros atašė Lenkijoje R. Rimickaitė.

„Kėdainiai mums itin svarbi vieta dėl savo multikultūriškumo, religinių, konfesinių aspektų. Be to, šalia Kėdainių yra Česlovo Milošo gimtinė, šalia Kėdainių yra ir Paberžės dvaras, kur prasidėjo 1863 metų sukilimas. Šios vietos mūsų kolegoms iš Lenkijos yra labai svarbios. Be to, daugelis jų iki šiol nėra buvę šiuose regionuose“, – sakė Herkus Kunčius, lietuviškojo PEN centro prezidentas. Literatai aplankė ir miesto senamiestį, kitas lankytinas vietas, kurios lenkams paliko neišdildomą įspūdį. „Atvažiuodami jau žinojome, kad atvyksime į gražų ir turtingą istoriją turintį miestą, tačiau nė drąsiausiose svajonėse negalėjome įsivaizduoti, kad miestas atrodys taip įspūdingai, o ir mes patys renginyje dalyvausime apsupti tokių eksponatų“, – gražių žodžių miestui negailėjo lenkų PEN klubo prezidentas, idėjų istorikas Adam Pomorski.

Pristatomi kūriniai
Abiejų tautų klubų susitikimo renginiai vyko dvi dienas. „Mes turime standartinę susitikimų ir bendravimo formą. Visada vyksta kūrybos vakaras, nes tarptautinis PEN klubas vienija literatus“, – sakė H. Kunčius. Jų metu pristatomi per pastaruosius metus klubo narių kurti kūriniai – jie skaitomi tiek lietuvių, tiek ir lenkų kalbomis. Be to, tokių renginių metu plačiajai visuomenei pasitaiko puiki proga ne tik pasiklausyti kūrinių, bet ir su jų autoriais susipažinti, pabendrauti. Pasak H. Kunčiaus, susirinkę literatai nepraleidžia progos ir padiskutuoti – šeštadienį tokia diskusija buvo organizuota Kėdainių daugiakultūriame centre. Jos metu klubo nariai diskutavo apie dabartinę intelektualų vietą šiuolaikinėje visuomenėje, paliesti ir nacionalizmo, antisemitizmo klausimai.

Pagerbia kovotojus lietuvius
Anot lietuviškojo PEN klubo vadovo H. Kunčiaus, pasaulyje iš viso yra 150 PEN klubų, vienijančių per 15 tūkst. žmonių. „Klubo nariai – literatai. Pagrindinė visus klubus vienijanti idėja – tautų savitarpio supratimas. Mes esame įsitikinę, kad per literatūrą galime skatinti to supratimo vystymąsi“, – sakė jis ir pridūrė, kad lietuviai daugiausiai bendradarbiauja su kaimyninėmis šalimis. „Mes bendraujame daugiau regioniniame kontekste – su Lenkija, Ukraina, Baltarusija. Šalimis, kurios siejasi su LDK“, – pažymėjo jis. Savo ruožtu lenkas A. Pomorski pabrėžė sakydamas, kad lenkai tarpusavio supratimą skatina ir lankydami lietuviams svarbias vietas. Pvz., jie tik atvykę į Vilnių, visada aplanko Antakalnio kapines ir pagerbia ten palaidotus mirusius kovotojus už Lietuvos laisvę.
Literatūriniame vakare dalyvavo ne tik lenkų PEN centro vadovas, bet ir rašytojas Kazimierz Orłos, rašytoja prof. Anna Nasiłowska, buvęs Lenkijos švietimo ministras Mirosław Sawicki, „Otwarta Rzeczpospolita“ draugijos prieš antisemitizmą ir ksenofobiją valdybos pirmininkė Paula Sawicka. Lietuvių PEN centrui Kėdainiuose atstovavo poetas, eseistas ir vertėjas Eugenijus Ališanka, Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, poetas ir vertėjas Antanas A.Jonynas, rašytojas Alvydas Šlepikas, kultūrologas prof. Almantas Samalavičius. Literatūriniame vakare dainas dovanojo tarptautinių konkursų laureatė sopranas Sigutė Trimakaitė.

Siekia tautų taikaus sambūvio
Tarptautinis PEN klubas (PEN International) įkurtas 1921 metais Londone grupės anglų rašytojų iniciatyva. Ši nepolitinė organizacija gina kūrybinę rašytojų ir kitų kūrėjų laisvę, menininkus, pasaulyje persekiojamus už įsitikinimus, siekia, kad literatūra, nepriklausomai nuo ideologinių bei politinių doktrinų, būtų išsaugota kaip bendra tautų vertybė, rūpinasi, kad nebūtų kurstoma rasinė, klasinė ir tautinė neapykanta, kad pasaulyje būtų įgyvendintas tautų taikaus sambūvio idealas. Lietuvoje PEN klubas buvo įkurtas 1989 metais.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.