Vilniaus politikos analizės institutui paskelbus savivaldybių gerovės indeksą, Kėdainių rajonas jame užima gana aukštą poziciją, tarp 60-ies šalies savivaldybių – 18 vietą. Eliminavus aukščiausias vietas užėmusius didmiesčius ir jų veiklai įtakos turinčias žiedines savivaldybes, tarp rajonų Kėdainiams tenka 6-oji vieta.

„Atidžiai susipažinus su šio tyrimo rezultatais, itin pradžiugino mūsų krašto švietimo srities pasiekimai. Taip pat džiugina, kad mums skirti aukšti įvertinimai  socialinio saugumo ir gyvybingos ekonomikos kategorijose“, – teigė Kėdainių rajono meras Saulius Grinkevičius.

Sąrašo lyderiai – šalies didmiesčiai

Savivaldybės, kuriose gyventi geriausia. Tokį tyrimą pirmą kartą šalies istorijoje atliko Vilniaus politikos analizės institutas.

Rezultatai gauti įvertinus 5 komponentus: socialinį ir fizinį saugumą, savivaldybės ekonomiką, kokybišką švietimą, sveiką demografiją. Remtasi 2017 metų oficialiais Lietuvos statistikos duomenimis.

Sąrašo viršūnėje 8,1 balo surinkusi Vilniaus miesto savivaldybė, o antrojoje vietoje Kaunas su 6,7 balo. Trečioje vietoje rikiuojasi kurortinė Neringos miesto savivaldybė (6,6 balo), ketvirtoje – Klaipėdos miestas (6,4 balo), penktoje – Klaipėdos rajonas (6,2 balo).

Žemiau rikiuojasi „žiedinė“ Kauno rajono savivaldybė, kurios gerovė esmingai priklauso nuo Kauno (6 balai), kurortinė Palangos miesto savivaldybė (5,7 balo), Kretingos rajono savivaldybė (5,5 balo) bei tiek pat balų surinkusi sostinės satelitė – „žiedinė“ Vilniaus rajono savivaldybė.

Šiame Vilniaus politikos analizės instituto sudarytame savivaldybių reitinge Kėdainiams tenka 18 vieta (4,9 balo). Tiek pat balų surinkęs ir Plungės rajonas. Mūsų rajoną viena pozicija, gavus dešimtąja balo dalimi daugiau, lenkia kaimyninis Jonavos rajonas.

Suprantama, jog Kėdainių rajonui lygiuotis į didmiesčius su išplėtota infrastruktūra, „kurortines“ bei „žiedines“ savivaldybes, tiesiog neverta.

Pabandžius Kėdainių rajoną palyginti su kitomis, savo specifika panašiomis kaimiškosiomis savivaldybėmis, susidaro kitoks vaizdas. Atmetus viršuje atsidūrusius miestus, „žiedines“ savivaldybes bei kurortines vietoves, kuriose gyvenimas teka specifine vaga, kaimiškosios savivaldybės rikiuojasi šia seka: Kretingos r. sav., Elektrėnų sav., Mažeikių r. sav., Marijampolės sav.,  Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav.

Sprendžiant pagal parengtą indeksą bei vertinimus, Kėdainių rajone geriausiai įvertintas socialinis saugumas. Prastai rajonas įvertintas sveikos demografijos segmente, kas dar kartą įrodo, jog žmonių skaičius mažėja, o visuomenė sensta.

Ypač palankiai įvertintas švietimas, Kėdainių rajonas šalyje užima 6-ąją vietą.

„Švietimo sritis –ypatingai svarbi, tad toks aukštas įvertinimas Kėdainiams – tikrai puikus rezultatas“, – sako Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius.

„Svarbu, kad šiame indekse tarp įvairių komponentų yra ir švietimo sritis, kuri matuojama įvairiais aspektais: ikimokyklinis ugdymas, neformaliojo švietimo lankomumas, mokyklos nelankymo bei brandos egzaminų rezultatų ir įstojusių į universitetus skaičius. Dėl šio universalumo matome gana objektyvų vaizdą. Esame pirmieji po didžiųjų miestų ir tai yra visos švietimo bendruomenės indėlis. Mūsų rajone dirba beveik 800 pedagogų, o visuose lygmenyse jaučiama atsakomybė. Dirba puikus švietimo įstaigų vadovų korpusas. Švietimo ir kultūros skyrius taip pat skiria didelį dėmesį visoms švietimo sritims“, – teigė Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius.

Sąrašo „dugne“ – nuo šalies centro nutolusios savivaldybės

Žemiausią vietą savivaldybių gerovės indekso lentelėje užėmė, arba vieta, kurioje blogiausia gyventi – užėmė Zarasų rajono savivaldybė (2,9 balo).

Ją viena dešimtąja balo aplenkė Lazdijų ir Ignalinos rajonų savivaldybės (3 balai). Ketvirtą vietą nuo apačios užima Kalvarijos savivaldybė (32 balai), viena pozicija aukščiau stovi po 33 balus surinkusios Kelmės, Kupiškio bei Alytaus rajonų savivaldybės.

Anykščių ir Biržų rajonų savivaldybės surinko po 3,4 balo. Viena dešimtąją balo daugiau gavo Joniškio, Akmenės rajonai, Pagėgiai, Varėnos ir Rokiškio rajonai.

Savivaldybes vertino pagal penkis rodiklius

Savivaldybių gerovės indeksą sudaro penki komponentai. Tai socialinis saugumas, fizinis saugumas, gyvybinga ekonomika, kokybiškas švietimas ir demografinė situacija.
Patys indekso sudarytojai teigia, kad tokio indekso tikslas – ne reitinguoti, bet vykdyti ilgalaikį stebėjimą, siekiant nuomonių formuotojams bei sprendimų priėmėjams suteikti objektyvios kontekstinės informacijos, didinti visuomenės informuotumą apie padėtį skirtinguose Lietuvos regionuose.

Socialinio saugumo komponentas matuoja socialinės gerovės situaciją savivaldybėse, akcentuojant integraciją į darbo rinką, lygias galimybes (vyrų ir moterų užimtumo santykis) ir socialinės paramos aprėptį.

Fizinio saugumo komponentą sudaro potencialių grėsmių gyvybei ir sveikatai rodiklių įverčiai: saugumas keliuose, nusikalstamumas (baudžiamųjų nusikaltimų santykinis rodiklis), medicininės pagalbos prieinamumas, mirštamumo nuo neužkrečiamų ligų statistika ir aplinkos taršos rodikliai.

Gyvybingos ekonomikos komponentą sudaro rodikliai, atspindintys konkurencingumą, investicijų patrauklumą ir augimo potencialą: vidutinis atlyginimas, įmonių skaičius ir smulkių bei vidutinių įmonių skaičius, tiesioginių užsienio investicijų skaičius, tenkantis vienam gyventojui, užimtumo lygis (16 – 65 m.).

Švietimo komponentą sudaro švietimo prieinamumo – ikimokyklinio švietimo aprėpties, dalyvavimo neformaliajame vaikų švietime rodikliai, bei švietimo rezultatų rodikliai – įstojusiųjų į kolegijas ir universitetus procentai nuo bendro tais pačiais metais bendrojo lavinimo mokyklas baigusiųjų abiturientų skaičiaus ir brandos egzaminų (lietuvių kalbos ir matematikos) rezultatai (procentas surinkusiųjų 51 – 100).

Demografinis komponentas. Komponentą sudaro demografinės senatvės koeficiento ir neto migracijos rodikliai.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.