2014 m. liepos 4 d. 9 val. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje (J. Basanavičiaus g. 36) vyks rajono savivaldybės 28-asis Tarybos posėdis

TarybaDARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2013 m. Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo

2. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

3. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS -122 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus tvirtinimo“ pakeitimo

4. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio

5. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo komisijos sudarymo

6. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės gabių mokinių rėmimo komisijos sudarymo

7. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. TS-198 „Dėl Kėdainių r. Akademijos gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

8. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. TS-199 ,,Dėl Kėdainių r. Josvainių gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

9. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-84 „Dėl Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

10. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-75 „Dėl Kėdainių ,,Ryto“ vidurinės mokyklos tipo keitimo ir Kėdainių ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

11. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-249 „Dėl Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

12. Dėl Kėdainių muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo

13. Dėl Kėdainių muzikos mokyklos papildomų paslaugų kainų nustatymo

14. Dėl Kėdainių muzikos mokyklos instrumentų nuomos kainų nustatymo

15. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. TS-362 ,,Dėl savaitinių pedagoginio darbo valandų (kontaktinių ir nekontaktinių) maksimalaus skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

16. Dėl Šėtos socialinio ir ugdymo centro nuostatų patvirtinimo

17. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos sudarymo

18. Dėl patikslinto AB ,,Panevėžio energija“ 2012–2016 metų investicijų Kėdainių šilumos tinklų rajone plano derinimo

19. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos

20. Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą iš Kėdainių profesinio rengimo centro

21. Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Kėdainių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise

22. Dėl turto perdavimo Kėdainių sporto centrui

23. Dėl turto perdavimo Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinei mokyklai

24. Dėl leidimo nuomininkui privatizuoti savivaldybės gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatą

25. Dėl turto perdavimo asociacijai „Jaunieji žvalgai“

26. Dėl leidimo Kėdainių kultūros centrui nuomotis patalpas

27. Dėl valstybės turto nurašymo

28. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

29. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės Etikos komisijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

30. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

31. Dėl leidimo naudotis nekilnojamuoju turtu

32. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

33. Dėl siūlymo neprivatizuoti žemės sklypų Pelėdnagių k. ir Topolių g. Medekšių k., Pelėdnagių sen.

34. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-126 „Dėl siūlymo neprivatizuoti žemės sklypo Vilainių kaime, Vilainių seniūnijoje“ pripažinimo netekusiu galios

35. Dėl Ramybės skvero ašinių linijų irkoordinačių tikslinimo Kėdainių mieste

36. Dėl Stoties gatvės ašinių linijų irkoordinačių tikslinimo Akademijos miestelyje Dotnuvos seniūnijoje

37. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Nociūnų kaime Pelėdnagių seniūnijoje

38. Dėl Obelies kraštovaizdžio draustinio panaikinimo

39. Dėl pritarimo projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ teikimui

40. Dėl Kėdainių krašto garbės piliečio vardo suteikimo

Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimai bus svarstomi komitetuose Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje:

2014-07-01

8 val. Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdis

14 val. Švietimo ir kultūros komiteto posėdis

2014-07-02

9 val. Kaimo reikalų ir aplinkosaugos, Verslo ir ūkio komitetų posėdis

13.30 val. Ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdis

 

Tarybos posėdžiui parengti sprendimų projektai skelbiami savivaldybės svetainėje www.kedainiai.lt. Juos galite surasti ir susipažinti skyriuje E.demokratija-Tarybos sprendimų projektai arba Tarybos posėdžiai.

Rūta Švedienė, Kėdainių rajono savivaldybės vyr. specialistė, ruta.svediene@kedainiai.lt

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.