Dailės mokytoja Marija Burneikienė, visai atsitiktinai užsukusi į viešbučio – restorano „Grėjaus namas“ konferencijų salėje surengtą profesionalių Klaipėdos menininkų parodą, liko sužavėta: „Tiesiog atsigavo širdis pamačius tokį tikrą meną. Gaila, kad taip mažai žmonių pamatys šį grožį.“

Po pa­ro­dos pri­sta­ty­mo su­si­rin­ku­sie­ji tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­bend­rau­ti su pa­čiais kū­ri­nių au­to­riais ir ga­le­ri­jos įkū­rė­jais.

Po pa­ro­dos pri­sta­ty­mo su­si­rin­ku­sie­ji tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­bend­rau­ti su pa­čiais kū­ri­nių au­to­riais ir ga­le­ri­jos įkū­rė­jais.

Šešių menininkų darbus į Kėdainius atvežė Klaipėdos „Baroti“ galerijos savininkai. Jie parengė projektą, kuriuo ne tik subūrė kūrybišką profesionalų komandą, bet ir surengė jų darbų kelionę per Lietuvą. „Labai gaila, kad pagrindinės meno pajėgos pastaruoju metu koncentruojasi mūsų šalies sostinėje Vilniuje. Mes sumanėme tam pasipriešinti pačiu taikiausiu būdu – savo darbais. Klaipėdoje turime nemažai garsių kūrėjų, kurių darbai puikiai vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Tad geriausiais darbais norime pasidalinti su visa Lietuva. Kadangi meno prieinamumas pasidarė gana sudėtingas ir retas kuris žmogus gali sau leisti aplankyti didžiąsias galerijas, mes nutarėme patys važiuoti pas žiūrovus“, – unikalų projektą pristatė daugiau kaip dešimtmetį Klaipėdoje gyvuojančios „Baroti“ galerijos direktorė Andželika Baroti.
Paroda jau lankėsi Kintuose, Plungėje, ruošiasi kelionei į Sedą.
Kėdainiečiai galėjo pamatyti naujausias iš Ta­dži­ki­jos ki­lusio, ta­čiau Lie­tu­vo­je jau ke­lis de­šimt­me­čius gy­ve­nančio ir ge­rai lie­tu­viš­kai kal­ban­čio Is­rol­džo­no Ba­ročio keramikos skulptūras, Ry­čio Mar­ti­nio­nio, Da­nie­liaus Ru­sio, Ro­lan­do Mar­čiaus, Ar­vy­do Kar­ve­lio pa­veiks­lus bei Re­mi­gi­jaus Trei­gio fo­tog­ra­fi­jas.

Tie, kurie atėjo į klaipėdiečių parodą, tikrai nepasigailėjo – profesionalių kūrėjų darbai verti aukščiausių įvertinimų.

Tie, kurie atėjo į klaipėdiečių parodą, tikrai nepasigailėjo – profesionalių kūrėjų darbai verti aukščiausių įvertinimų.

„Mūsų projektas gimė iš savotiško pykčio. Parodų salės tik sostinėje sulaukia gausesnio susidomėjimo, o provincijoje jos nuolat tuščios. Tad mes pasiryžome pažintiniam žygiui pas žiūrovus. Mūsų parodos vienadienės, nes patirtis parodė, kad galerijos lankytojų sulaukia tik parodų pristatymo dieną, o kitu laiku jos beveik tuščios. Keliaudami per Lietuvą ne tik parodome klaipėdiečių kūrybą, bet ir pamatome daug gražių vietų, sutinkame daug nuostabių žmonių. Ačiū visiems, kas susidomėjo mūsų projektu ir rado laiko pažinti pajūrio kūrėjų meną“, – sakė A. Baroti.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.