Kadenciją baigianti rajono savivaldybės Taryba penktadienį buvo susirinkusi į paskutinį savo posėdį. Jame apsvarstyta daugiau kaip 50 klausimų.

Posėdžio pradžioje puošni rožių puokštė įteikta balandžio 17-ąją vadovavimą rajonui perimsiančiam pirmą kartą gyventojų tiesiogiai išrinktam merui Sauliui Grinkevičiui.

Posėdžio pradžioje puošni rožių puokštė įteikta balandžio 17-ąją vadovavimą rajonui perimsiančiam pirmą kartą gyventojų tiesiogiai išrinktam merui Sauliui Grinkevičiui.

Beveik be ginčų pritarta rajono mero, administracijos, Kontrolės ir audito tarnybos, savivaldybės kontroliuojamų įmonių, viešųjų bei biudžetinių įstaigų ir pačios Tarybos darbo per 2014 metus ataskaitoms.
Svarstant Kėdainių ligoninės darbus per 2014 metus, Tarybos narė Onutė Šulcienė atkreipė dėmesį į tai, jog kai kurie šios įstaigos langai tebėra apkalti polietilenu, Psichikos ligų skyrius – nerenovuotas, o darbuotojų atlyginimai – vieni mažiausių Lietuvoje. Išvardintų problemų sprendimas liko ateičiai.
Svarstant, kaip pernai buvo vykdomas strateginis 2014–2016 metų planas, pažymėta, kad liko neįgyvendinta 19 jame numatytų priemonių, tarp kurių – Žydų gatvės rekonstrukcija Kėdainiuose, stebėjimo kamerų įrengimas prie miesto parke esančio istorinio minareto, koplytėlės sutvarkymas Šėtos kapinėse, vandentiekio ir kanalizacijos tinklų nutiesimas Kalnaberžėje…

Patvirtinti tarifai

Posėdžio pabaigoje po puokštę rožių įteikta kadenciją baigiančiam rajono merui Rimantui Diliūnui ir jo pavaduotojai Nijolei Naujokienei. Pastaroji dar buvo apdovanota Tarybos nario Dariaus Kaminsko bučiniu.

Posėdžio pabaigoje po puokštę rožių įteikta kadenciją baigiančiam rajono merui Rimantui Diliūnui ir jo pavaduotojai Nijolei Naujokienei. Pastaroji dar buvo apdovanota Tarybos nario Dariaus Kaminsko bučiniu.

Šiek tiek pakeistas 2015-ųjų metų rajono savivaldybės biudžetas: planuojamos jo pajamos padidintos daugiau kaip 1,8 mln. eurų. Beveik visi jie skirti įrengti, remontuoti bei prižiūrėti vietinės reikšmės kelius ir gatves, gerinti eismo saugumą.
Pritarta, kad numatytiems investiciniams savivaldybės objektams finansuoti būtų imama daugiau kaip 528 tūkst. eurų ilgalaikė paskola.
Patvirtinti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai: brangiausiai (3 proc. vertės) teks mokėti už faktiškai nenaudojamus, o mažiausiai (0,3 proc.) – už kaimo vietovėse esančius gydymo, kultūros, mokslo ir sporto paskirties statinius.
Pensininkai ir neįgalieji, kurių darbingumas – iki 40 proc., atleidžiami nuo žemės mokesčio, jei jų turimo sklypo plotas mieste neviršija 15 arų, o kaime – 3,1 hektaro.
Kitiems žemės savininkams teks mokėti mokesčius, kurių dydis – nuo 0,3 proc. iki 4,0 proc. nuo turimos žemės vertės.
Didžiausi mokesčiai – 4 procentai žemės vertės – numatyti už apleistus nenaudojamus sklypus, o mažiausi – 0,3 proc. žemės vertės – už daugiaaukščių namų teritorijas.

Mieste – trys progimnazijos
Sėkmingai dirbanti Kėdainių ,,Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla užmezgė glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos sporto universitetu, tad, atsižvelgus į tai bei į šalyje vykdomą švietimo reformą, ryžtasi tolimesnei pertvarkai.
Nuo šių metų rugsėjo 1-osios ši įstaiga vadinsis Lietuvos sporto universiteto Kėdainių ,,Aušros“ progimnazija. Kartu ims galioti ir nauji jos nuostatai.
Viliamasi, kad tai toliau stiprins savitos pedagoginės sistemos mokyklos veiklą, kryptingai ugdant sporto ir sveikatos sampratą.
Nuo šių metų rugsėjo 1-osios progimnazijų statusą įgis ir dabartinės Kėdainių ,,Ryto“ bei Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos.
Kėdainių vaikų darželiuose ,,Puriena“ ir ,,Vaikystė“ nuo šių metų rugsėjo 1-osios bus įsteigta po vieną ikimokyklinio ugdymo grupę.
Patvirtintos socialinių globos paslaugų kainos rajono įstaigose. Nusenusiems ar neįgaliems asmenims jos svyruoja nuo 519 iki 740 eurų per mėnesį.
O vieno globotinio išlaikymas vaikų namuose ,,Saulutė“ kainuoja 642 eurus per mėnesį.
Rajono socialinių įstaigų globotiniams nereikia išsigąsti, kad būtent tiek jiems ir reikės mokėti: didelė dalis nustatytosios kainos dengiama iš biudžeto.

Kadencija bebaigianti rajono Taryba per ketverius metus buvo susirinkusi į 23 posėdžius.

Kadencija bebaigianti rajono Taryba per ketverius metus buvo susirinkusi į 23 posėdžius.

Kalnaberžės dvaras – rajono gėda
Tikra savivaldybės gėda tampa istorinis Kalnaberžės dvaras. Keliolika metų jam netrukdomai leido griūti ir nykti nežinia kokiu tikslu šį respublikinį paveldo objektą įsigijusi koncerno ,,Vikonda“ bendrovė ,,Lukta“, o dabar planų šį ansamblį prikelti naujam gyvenimui atsisakė viešoji įstaiga ,,Vilties švyturys“.
,,Vilties švyturys“ Kalnaberžės dvare planavo įrengti besigydančiųjų priklausomybes centrą, su savivaldybe buvo pasirašęs tai patvirtinantį ketinimų protokolą.
Tačiau detaliau įvertinusi įstatymų reikalavimus ir savo galimybes, įstaiga ,,Vilties švyturys“ visgi nutarė, kad toks darbas jai – ne pagal jėgas, ir Kalnaberžės dvaro rekonstrukcijos imtis atsisakė.

Atsistatydino J. Lukoševičius
Taryba vienbalsiai suteikė pavadinimus kelioms rajono gyvenviečių gatvėms: Daukšiuose atsirado Pasmilgio, Keleriškėse (abi šios vietovės Kėdainių seniūnijoje) – Technikos, Aristavoje (Vilainių sen.) – Aristavėlės, Kalnaberžėje (Surviliškio sen.) – Lazdynų, Pajieslyje (Krakių sen.) – Alyvų, Vaitotiškiuose (Dotnuvos sen.) – Šaltinėlio gatvės.
Vienu paskutiniųjų posėdžio darbotvarkės klausimų iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų, jam pačiam paprašius, buvo atleistas Julius Lukoševičius.
Per posėdį savo atsistatydinimo priežasčių J. Lukoševičius nekomentavo. Kiek vėliau prisipažino, kad tikisi tęsti karjerą pareigose, kuriose dirbo daug metų – vadovauti savivaldybės Švietimo skyriui.

Vadovams – po puokštę rožių
Penktadienio Tarybos posėdis išsiskyrė jame įteiktų gėlių gausa: posėdžio pradžioje puošni rožių puokštė įteikta balandžio 17-ąją vadovavimą rajonui perimsiančiam pirmą kartą gyventojų tiesiogiai išrinktam merui Sauliui Grinkevičiui, o pabaigoje – iki tol šias pareigas eisiančiam dabartiniam merui Rimantui Diliūnui bei jo pavaduotojai Nijolei Naujokienei.
Į vieną naujai išrinkto mero pageidavimą jau atsižvelgė ir šią kadenciją baigianti rajono Taryba – S. Grinkevičiui paprašius, buvo atidėtas klausimo dėl keturių mišku apaugusių valstybinės žemės sklypų prie Kauno gatvės kapinių perdavimo savivaldybei svarstymas.
,,Nespėjau įsigilinti į šį klausimą, o dėl jo kyla ginčų. Prašau svarstymą atidėti vėlesniam laikui“, – paprašė S. Grinkevičius. Taryba tam neprieštaravo.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.