Dešimt kolektyvų, apie 400 choristų, nemarūs Juozo Naujalio kūriniai, gyvai kuriami smėlio paveikslai ir metalo muzikos vėliavnešių – grupės „Thundertale“ („Perkūno sakmė“) – pasirodymas – visa tai susibūrė XIV Juozo Naujalio mišrių chorų festivalyje Raudondvaryje, Kauno rajone, kompozitoriaus gimtinėje.

J. Naujalio fesivalyje Raudondvaryje Kėdainių choras „Ave musica“ dalyvavo pirmą kartą. (Giedriaus Strumilos nuotrauka)

J. Naujalio fesivalyje Raudondvaryje Kėdainių choras „Ave musica“ dalyvavo pirmą kartą. (Giedriaus Strumilos nuotrauka)

Tarp festivalio dalyvių – ir Algirdo Viesulo vadovaujamas Kėdainių kultūros centro kamerinis choras „Ave musica“.
Kauno valstybinio choro vadovui prof. Petrui Bingeliui diriguojant, jungtinis choras atliko tautos giesme tapusią J. Naujalio dainą „Lietuva brangi“, apie kurią muzikologas Jonas Bruveris yra pasakęs: „Jos vienos Juozui Naujaliui būtų užtekę visiems laikams įeiti į lietuvių muzikos istoriją.“
Festivalio metu skambėjo kompozitoriaus sukurti sakraliniai kūriniai, patriotinės, pasaulietinės ir harmonizuotos lietuvių liaudies dainos. Kėdainių choras „Ave musica“, vadovaujamas Algirdo Viesulo klausytojams atliko „In monte oliveti“. Kėdainiečiai festivalyje dalyvavo pirmą kartą.
Naujai išgirsti ir pažvelgti į Juozo Naujalio kūrybą festivalio dalyvius ir žiūrovus skatino gyvos kūrybos smėlio piešiniai, kuriami improvizuotojos, smėlio džiazo pradininkės Jurgitos Minderytės. Nuskambėjus jungtinio choro atliekamos dainos „Už Raseinių, ant Dubysos“ finaliniams akordams, jos piešinių smiltys sukrito į nuoširdų „Ačiū!“ visiems festivalio dalyviams ir klausytojams.
O kokio dydžio būtų Juozo Naujalio kūryba, jeigu ją reikėtų nupiešti: iki lubų, iki stogo ar iki dangaus? Prof. P. Bingelis atsakė: „Juozo Naujalio kūrybos gelmė ir dydis neišmatuojami, ji peržengia visas mums žinomas ribas.“
Tiek festivalio pradžioje skambant dainai „Lietuva brangi“, tiek atliekant finalinį kūrinį, dirigento rankos laikė tikrąją J. Naujalio batutą, kurią prieš tris dešimtmečius Petrui Bingeliui įteikė kompozitoriaus dukra, tikėdama, jog jo vadovaujamas kolektyvas toliau puoselės ir garsins J. Naujalio kūrybinį palikimą.
Šiųmetis renginys skirtas paminėti kompozitoriaus ir dirigento Juozo Naujalio 145-ąsias gimimo ir 80-ąsias mirties metines.
Pasak vieno iš festivalio organizatorių Kauno rajono Raudondvario mišraus choro asociacijos vadovo Viktoro Trofimišino, raudondvariečiams Juozo Naujalio vardas reiškia daugiau negu vien iškilų kompozitorių ir choro dirigentą. Tai pasididžiavimo ir išskirtinumo simbolis, žmogaus galimybių pavyzdys, juk J. Naujalio kelias driekėsi nuo kaimo berniuko iki muzikos meistro.
Festivalio inf.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.