Nuo liepos 1 d. įsigaliojo Paramos mirties atveju įstatymo pataisos, kuriose patikslintos laidojimo pašalpos skyrimo sąlygos.

pasalpos009Laidojimo pašalpa bus skiriama, kai vaikas gimė gyvas, tačiau mirė nesukakęs 3 mėnesių ir jo gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvoje.

Civiliniame kodekse yra nurodyta, jog vaiko gimimas turi būti įregistruotas per tris mėnesius. Tačiau praktikoje pasitaiko atvejų, kai kūdikis miršta nesulaukęs trijų mėnesių, o tėvai dar nespėja įregistruoti jo gimimo.

Įsigaliojusiais teisės akto pakeitimais taip pat nuspręsta nustatyti teisinį pagrindą, savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, iš savivaldybės biudžeto lėšų skirti laidojimo pašalpą tais atvejais, kai mirusio asmens gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebus deklaruota Lietuvos Respublikoje.

Į nacionalinį teisės aktą perkeltos ir 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos nuostatas. Papildžius įstatymą įtvirtinta, kad laidojimo pašalpa bus išmokama mirus Lietuvoje gyvenančiam užsieniečiui, kuriam išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti mūsų šalyje. Tokia pašalpa bus skiriama, jeigu jis dirba Lietuvoje arba dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir nustatyta tvarka yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbis.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.