Pieno gamintojai, turintys pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą, Tiesioginių pardavimų 2013–2014 kvotos metų pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją (K10) privalo pateikti nuo 2014 m. balandžio 1 d.iki 2014 m. gegužės 14 d.

Norėtume informuoti, kad vadovaujantis Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 3D-495, 25 punktu, gamintojai, parduodantys ir/arba atiduodantys tiesiogiai vartoti pieną ar pieno produktus, kiekvieniems kvotos metams pasibaigus, iki gegužės 14 d. už praėjusius kvotos metus pateikia savivaldybėms Agentūros nustatytos formos deklaraciją apie tais kvotos metais pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje maistui ir gyvuliams šerti, parduoto ir/arba atiduoto tiesiogiai vartoti bei parduoto supirkėjui pieno kiekius, nurodydami ir likusių nepanaudotų pieno ir pieno produktų kiekius. Pagal 26 punktą, gamintojai, turintys pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą, tačiau visus kvotos metus nepardavę ar neatidavę tiesiogiai vartoti pieno ar pieno produktų, taip pat privalo pateikti deklaraciją, pieno pardavimo tiesiogiai vartoti skiltyse įrašydami nulį.

Deklaracijos priimamos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriuje 503 kab., tel. 69537.

 Savivaldybės inf.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.