1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Lignineko“, Biochemikų g.3, 57234, Kėdainiai, tel.: +370-657-22427.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Lignineko“ biokuro gamybos išplėtimas ir dirvos gerintojo pelenų pagrindu gamyba.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: UAB „Lignineko“, Biochemikų g.3, 57234, Kėdainiai, tel.: +370-657-22427.

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį: Aplinkos apsaugos agentūros 2016-08-08 raštu Nr.(28.2)-A4-8125 priimta „Atrankos išvada dėl UAB „Lignineko“ planuojamo biokuro gamybos išplėtimo ir dirvos gerintojo pelenų pagrindu gamybos poveikio aplinkai vertinimo“ – poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: UAB „Lignineko“, Biochemikų g.3, 57234, Kėdainiai, tel.: +370-657-22427.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius, tel.: +370-706-62008, el.paštas: aaa@aaa.am.lt per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: UAB „Lignineko“, Biochemikų g.3, 57234, Kėdainiai, tel.: +370-657-22427 per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.