Šią savaitę prasidėjo aštuntieji Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) Kauno filialo Kėdainių Humanitarinių ir socialinių mokslų fakulteto užsiėmimai. Mokslo metų pradžios paminėjimo šventėje dalyvavę senjorai prisipažino su nekantrumu laukiantys paskaitų pradžios. 

Šiais metais rajono senjorų laukia net du Trečiojo amžiaus universitetai.

Šiais metais rajono senjorų laukia net du Trečiojo amžiaus universitetai.

Nuo šių mokslo metų pradžios Trečiojo amžiaus universitetui vadovaus Gražina Jedemskienė – ji pakeitė iki šiol šias pareigas ėjusią bei vieną šio universiteto įkūrėjų doc. dr. Vilmą Staskevičienę. Šis universitetas ne vienintelis Kėdainiuose – nuo spalio 18 dienos veiklą pradeda dar vienas Trečiojo amžiaus universitetas, įsikūręs bei kuruojamas Kėdainių Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos. Abi senjorus ugdančios organizacijos – visuomeninės, dirbančios savanorystės pagrindais. Ar nepasiklys garbaus amžiaus kėdainiečiai tarp identiškus pavadinimus turinčių organizacijų?

Senjorai – aktyvūs ir žingeidūs
Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centre įsikūręs Trečiojo amžiaus universitetas – ilgaamžiškesnis, skaičiuojantis jau aštuntus mokslo metus. Paskaitų klausytojai – garbaus amžiaus žmonės, tačiau aktyvūs ir žingeidūs. Startui prisiregistravo apie penkiasdešimt senjorų, tačiau užsiėmimų eigoje jų gali ir daugėti. Didžioji dauguma – moterys, mokytis universitete panoro tik vienas vyras. Visi jie – buvę meno, mokslo žmonės, gydytojai, aktyvūs visuomenininkai. Pavyzdžiui, Irena Sokelienė Trečiojo amžiaus universiteto studentė – jau treti metai. Ji prisipažino besididžiuojanti, kad yra šio universiteto studentė bei su dideliu nekantrumu laukianti mokslo metų pradžios: „Tikiuosi ir šiais metais sužinoti daug įdomių ir naudingų dalykų. Jei praėję metai būtų buvę neįdomūs, šiais metais čia nebūčiau atėjusi. Esu labai patenkinta užsiėmimais – yra kur laisvą laiką praleisti, o ir pats išėjimas į žmones – jaunina.“

G. Jedemskienė: „Nežinau, ar kolega Dangiras Kačinskas nepagalvojęs ar specialiai jų organizuojamus kursus pavadino TAU fakultetais, nes TAU vadovams tai yra naujiena.“

G. Jedemskienė: „Nežinau, ar kolega Dangiras Kačinskas nepagalvojęs ar specialiai jų organizuojamus kursus pavadino TAU fakultetais, nes TAU vadovams tai yra naujiena.“

Paskaitas skaito be atlygio
Universiteto studijos – neintensyvios. Paskaitos, seminarai, susitikimai vyksta 2-3 kartus per mėnesį.
Pasak TAU universiteto Kauno filialo Kėdainių Humanitarinių ir socialinių mokslų fakulteto dekanės G. Jedemskienės, per visus veiklos metus būta daugybės įdomių paskaitų, žadama, kad jų netrūks ir šiemet, tačiau didžiausias dėmesys skiriamas užsienio kalbų – anglų, vokiečių – mokymuisi. Iš didmiesčių specialiai pas kėdainiečius atvykusios lektorės pasakos apie kasdienybės filosofiją, stresą, žmogaus gyvenimo kelionę.
Beje, visų lektorių veikla neatlygintina ir vyksta visuomeniniais pagrindais. „Žmonės labai geranoriškai sutinka skaityti paskaitas. Mes žinome, kad skaityti paskaitas yra gana brangu, tačiau džiugina, kai paprašome paskaitą paskaityti čia, mūsų senjorams, lektoriai sutinka tai daryti be jokio atlygio. Turim lektorių ne tik iš Kėdainių – jų atvyksta ir iš Kauno, Vilniaus“, – pažymėjo naujoji dekanė.

Registruotis dar nevėlu
Visuomeniniais pagrindais dirbančiais lektoriais džiaugėsi ir TAU Kauno filialo direktorė bei lektorė doc. dr. Janina Andriušienė. Ji pažymėjo, kad toks dėstytojų geranoriškumas yra itin sveikintinas. TAU universitetas yra visuomeninė organizacija, tad šie užsiėmimai nėra remiami valstybės, tai – tik atsidavusių žmonių entuziazmo ir atsidavimo rezultatas. Direktorė sakė, kad net dešimt metų kariauja dėl valstybinės paramos mokymuisi visą gyvenimą: „Jei būtų skirtas finansavimas, čia būtų dar daugiau įvairiausių paskaitų. Aš labai pavydžiu Kėdainiams, mat čia yra puiki galimybė mokytis užsienio kalbų. Kaune dėstytojus mokyti kalbų nemokamai vis sunkiau prisikalbinti.“
Nesuskubę užsiregistruoti į netrukus prasidėsiančias paskaitas senjorai neturėtų nusiminti. „Užsiregistruoti niekada nevėlu. Jūs visada čia esate laukiami“ – patikino dekanė ir lektorė G. Jedemskienė.

Pavadinimų painiava
Kėdainių senjorai kiek sutrikę, mat Trečiojo amžiaus universitetą kuria ir Kėdainių Suaugusiųjų bei jaunimo mokykla. Tiesa, joje bus koncentruojamasi į kitas sritis – čia veiks Menų ir Sveikatos fakultetai.
Nors abiejų organizacijų pavadinimai analogiški – Trečiojo amžiaus universitetas, tačiau jos neturi vienos bendros vadovybės ir yra du juridiškai skirtingi vienetai.
„Kad Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje taip pat organizuojami užsiėmimai senjorams- sveikintina. Kuo daugiau visokių organizuojamų užsiėmimų vyresniojo amžiaus žmonėms, tuo geriau“, – įsitikinusi G. Jedemskienė, kurios vadovaujamas universitetas pirmasis pradėjęs garbaus amžiaus kėdainiečius užimti įvairia akademine veikla. Be to, dažnam kėdainiečiui ir pats Trečiojo amžiaus universiteto pavadinimas asocijuojasi su dideliu įdirbiu turinčiu nuo šiol G. Jedemskienės vadovaujamu universitetu.
„Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje organizuojami kursai pavadinti Trečiojo amžiaus universitetu. Nei Vilnius, nei Kaunas apie tokį nežino. Gal Dangiras Kačinskas jau suspėjo įkurti nepriklausomą universitetą? Kad kėdainiečiai laimėjo pinigų projektui senjorams šviesti, ne paslaptis. Bet finansavimą gauna Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje, o ne TAU.
TAU lektoriai (kurių didžioji dalis – Kauno kolegijos dėstytojai) mums skaito paskaitas ir organizuoja užsiėmimus be jokio materialinio atlygio. Nuo šių metų rinksime 15 Lt TAU studento- nario mokestį visiems mokslo metams. Iki šių metų Kėdainių fakultete net tokio mokesčio nebuvo,“ – sakė ji. – „Nežinau, ar kolega Dangiras Kačinskas nepagalvojęs ar specialiai jų organizuojamus kursus pavadino TAU fakultetais, nes TAU vadovams tai yra naujiena“ – pavadinimų painiavoje sakė esanti pasimetusi G. Jedemskienė.

D. Kačinskas akcentavo, kad  konkuruoti nesiruošia, todėl specialiai nesteigė trečio fakulteto, kurio veikla kirstųsi su Jonušo Radvilos studijų centre veikiančiu Trečiojo amžiaus universitetu.

D. Kačinskas akcentavo, kad konkuruoti nesiruošia, todėl specialiai nesteigė trečio fakulteto, kurio veikla kirstųsi su Jonušo Radvilos studijų centre veikiančiu Trečiojo amžiaus universitetu.

Du skirtingi juridiniai vienetai
Dėl susidariusios pavadinimų painiavos „Kėdainių Mugė“ pasiteiravo ir D. Kačinsko, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus. Jis aiškino, kad nesiruošia konkuruoti su G. Jedemskienės vadovaujamu Trečiojo amžiaus universitetu. D. Kačinsko teigimu, jo vadovaujamos mokyklos universitetas, tai kruopštaus ir ilgai brandinto darbo rezultatas.
„Trečiojo amžiaus universitetas yra bendras pavadinimas visoms senjorų švietimu užsiimančioms visuomeninėms organizacijoms. Jonušo Radvilos studijų centre veikia Kauno Trečiojo amžiaus universiteto filialas. Mūsų universitetas nėra filialas. Jis yra savarankiškas Kėdainių TAU. Jis veiks kaip savarankiška visuomeninė organizacija, tik prie mūsų, Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos.
Parama iš savivaldybės apima tik tai, kad užsiėmimai vyks šiame mokyklos pastate, kuris yra savivaldybės nuosavybė. Visi lektoriai dirbs savanorystės pagrindais, neimdami jokio atlygio. Planuojama, kad jie atvyks iš Kauno, Vilniaus. Nenorėdami be reikalo konkuruoti, specialiai nesteigėme trečio fakulteto, kurio veikla kirstųsi su Kauno filialu. Tad šiuo metu turime tik du – Sveikatos ir Meno fakultetus. Tokių iki šiol Kėdainiuose nėra buvę“, – sakė jis.
D. Kačinskas pabrėžė, kad iš Europos Sąjungos laimėję finansavimą trečio amžiaus žmonių mokymui organizuoti, jie įgyvendinę projektą, kurio programa apėmė senjorų pilietinį švietimą ir meninį ugdymą. Projekte dalyvavo daug senjorų, kuriuos apklausus paaiškėjo, kad didžioji jų dauguma pageidautų tokio pobūdžio mokymosi tęstinumo. „Tiesiog atsiliepėm į žmonių pageidavimus. O šiuo metu pas mus jau yra prisiregistravę virš šimto būsimų studentų – senjorų“, – teigė direktorius.

About The Author

Related Posts

One Response

  1. Janina

    Įdomu kelioms organizacijoms vadovauja D. Kačinskas? Kiek man žinoma, Kėdainių rajono besimokančiųjų iniciatyva „Tezauras“(beje registruota tuo pačiu adresu kaip ir Kėdainių Suaugusiųjų mokymo centras) laimėjo ŠMM Ugdymo plėtotės centro skelbiamus viešuosius pirkimus trečiojo amžiaus asmenų mokymui (nors projekte kalbama konkrečiai apie esamų TAU stiprinimą ir plėtrą). UPC skelbiami viešieji pirkimai nuo 1995 m. ar šiek tiek vėliau įkurtiemsTAU buvo neįkandami. Bet tuo galėjo pasinaudoti ir pasinaudojo Suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija , Suaugusiųjų mokymo centrai bei kitos viešos įstaigos ar net akcinės bendrovės . Ar tik ne todėl 2010-2013 m. laikotarpyje pridygo TAU, kaip grybų po lietaus.? Ar tik ne todėl, kad „Tezauras“ š. m. gegužės mėn. laimėjo 147 200 Lt finansavimą ir steigiamas Kėdainių TAU? Apmaudu, kad M. Čoboto TAU idėja virto pasipelnymo šaltiniu gudriems valdininkams. Mes gi, pirmieji TAU kūrėjai, turėdami didžiausią patirtį Vyresniojo amžiaus mokyme ir jau eilę metų atakuojantys ŠMM ministeriją dėl mūsų programinio finansavimo palikti „Kvailių “ vietoje.

    Atsakyti

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.