VMI2014 m. balandžio 8 d., Kaunas. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad šiemet gyventojai, norėdami skirti iki 3 proc. (iki 2 proc. – visuomeninėms organizacijoms, fondams ir kt. bei iki 1 proc. – politinėms partijoms) pajamų mokesčio dalies paramą, iki 2014 m. gegužės 2 d. VMI turi pateikti tinkamai užpildytą prašymo formą FR0512 v.2.

Mokesčių administratorius informuoja, kad prašymus pervesti paramą nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio organizacijoms ar politinėms partijoms gyventojai gali teikti per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) užpildę FR0512 v.2 formą. Kaip ir anksčiau prašymus mokesčių mokėtojai gali įteikti tiesiogiai atvykę į mokesčių inspekciją arba siųsdami klasikiniu paštu. Jeigu gyventojai nuspręstų teikti popierinius prašymus paramai skirti, tinkamą formą jie gali rasti naujoje VMI interneto svetainėje adresu http://nauja.vmi.lt/cms/formos, paieškos laukelyje įrašę kodą FR0512, ir ją atsispausdinti.

„Būtina pabrėžti, kad jau keleri metai negalima paramos teikti per darbdavį. VMI taip pat nepriims prašymų, kuriuos pluoštais bandys pristatyti patys paramos gavėjai,“ – sako Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė J. Stankienė primindama, jog kiekvienas prašymas turi būti atskirame voke. „Be to, tų gyventojų, kurie privalo pateikti metines pajamų deklaracijas, bet to nepadarys, prašymai skirti paramą taip pat nebus nagrinėjami,“ – informuoja direktorė ir rekomenduoja prašymus pervesti paramą vienam ar kitam paramos gavėjui teikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą, nes taip išsaugomas konfidencialumas, parama skiriama laisva valia, o sistemoje gyventojas informuojamas, ar parama pasiekė gavėją.

Mokesčių administratorius pažymi, kad paramos gavėjai darželiai, mokyklos ar kitos organizacijos, turinčios teisę ją gauti negali daryti jokio spaudimo potencialiems paramos teikėjams, versti juos pildyti prašymų, kuriuose žmogus nurodo itin jautrius asmeninius duomenis, pvz., asmens kodą. Sulaukęs tokių neteisėtų reikalavimų gyventojas gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ar policiją. Taip pat primename, kad VMI nagrinėja vėliausiai iki termino (t.y. gegužės 2 d.) pateiktus prašymus, todėl gyventojas, užpildęs prašymą paramos gavėjo reikalavimu, gali bet kada vėliau pateikti kitą prašymą. Tokiu atveju parama bus skiriamą paskutiniame prašyme nurodytam paramos gavėjui, o nesąžiningai besielgiantis – lėšų negaus.

„Siekiant išvengti piktnaudžiavimo atvejų ypač kruopščiai nagrinėjami „popieriniai“, t.y., ne elektroniniu būdu pateikti gyventojų prašymai skirti paramą įvairioms organizacijoms. Visais atvejais surinktą medžiagą apie galimus klastojimo atvejus mokesčių inspekcija perduoda teisėsaugos institucijoms,“ – aiškina J. Stankienė.

Per pastaruosius kelerius metus šalyje teismo sprendimu suklastotais yra pripažinti šimtai prašymų skirti paramą. Buvo atlikta ir šiuo metu atliekama keliasdešimt ikiteisminių tyrimų dėl dokumentų klastojimo. Dažniausiai pasinaudojus gyventojo duomenimis teikiami prašymai skirti paramą organizacijoms, apie kurių egzistavimą žmogus net nežino. Jeigu mokesčių mokėtojo duomenimis pasinaudojo sukčiai (jo vardu yra pateiktas prašymas teikti paramą), tai gyventojas turėtų informuoti mokesčių inspekciją apie tai, kad prašymo nepildė. Sulaukus mokesčių mokėtojo pagalbos bus galima lengviau nustatyti piktnaudžiavimo atvejų, sustabdyti paramos skyrimą ir pradėti tyrimą.

Mokesčių inspekcija primena, kad gyventojas nusprendęs, kad tą patį paramos gavėją (ar gavėjus) nori remti ilgesnį laikotarpį iki gegužės 2 d. gali pateikti tik vieną prašymą, o parama skiriama tiek metų, kiek nurodyta prašyme. Maksimalus laikas – 5 metų laikotarpis. Pasirinktiems paramos gavėjams ar politinėms partijoms pajamų mokesčio dalies skyrimo laikotarpis gali būti skirtingas. Pateiktą prašymą mokesčių mokėtojas gali tikslinti iki 2014 m. rugpjūčio 20 d.

Už 2012 metus Kauno apskrities visuomeninės organizacijos, fondai bei kiti paramos gavėjai iš gyventojų sulaukė beveik 9 mln. litų paramos, kurią skyrė daugiau nei 96 tūkst. mokesčių mokėtojų.

Visą informaciją mokesčių klausimais gyventojai gali sužinoti paskambinę Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, apsilankę VMI interneto svetainėje www.vmi.lt bei pasinaudodami konsultacinėje mokesčių informacijos duomenų bazėje (KMDB) sukaupta medžiaga.

Papildoma informacija:

Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (toliau – VDAI) pasiekia skundai, jog dalis organizacijų, gaunančių 2 proc. nuo pajamų mokesčio paramą, kaip įrodymą prašo pateikti užpildytos paramos teikimo formos kopiją. Taip pat neretai prašoma ir užpildyto originalo, kurį paramos gavėjas pats pasižada paštu išsiųsti Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI). Paramos teikimo formoje prašoma pateikti asmens kodą, vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Tai svarbūs asmens duomenys, todėl VDAI nerekomenduoja šių formų perduoti jokioms trečiosioms šalims.

VDAI pritaria VMI išreikštai pozicijai, kad patogiausia ir saugiausia prašymą pervesti iki 2 proc. pajamų mokesčio sumos paramai pildyti internetu arba siųsti ar įteikti VMI specialistams asmeniškai. Tokiu atveju žinosite, kad prašymas pasiekė adresatą.

VDAI taip pat primena, kad Lietuvos Respublikos įstatymai numato galimybę paramą skirti anonimiškai. Parama tai kiekvieno mūsų asmeninis sprendimas, todėl nusprendus ją teikti, neturėtų būti reikalaujama dar ir įrodymų.

Išsamesnė informacija žiniasklaidai:

Virginija Vanagienė,

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

tel.: +837 5 465 750, +370 61455344, faks.: +837 465616, el. p.: v.vanagiene@vmi.lt

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.