euraiGyventojai pastabas dėl 2015 metų Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto projekto gali teikti raštu administracijos direktoriui iki vasario 2 d. (J. Basanavičiaus g. 36, 301, 302 kab.).

Su Kėdainių rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto projektu galima susipažinti rajono savivaldybės interneto svetainėje:www.kedainiai.lt > E.demokratija > Tarybos sprendimų projektai.

2015 metų Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto projektas sausio 27 ir 28 dienomis buvo apsvarstytas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.