Spalio 2 – ąją Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnai Šv. Mišiomis ir minėjimu Kėdainių kultūros centre paminėjo savo profesinę Angelų sargų dieną. Tądien rajono policijos pareigūnams tradiciškai padėkota už pasiaukojamą tarnybą visuomenei. 

Policijos pareigūnai bei svečiai Kėdainių kultūros centre paminėjo Angelų sargų dieną.

Policijos pareigūnai bei svečiai Kėdainių kultūros centre paminėjo Angelų sargų dieną.

Jų pasveikinti atvyko kolegos iš priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, prokuratūros, taip pat savivaldybės atstovai bei policijos rėmėjai.

Linkėjo nugalėti sunkumus
Jis profesinės šventės proga negailėjo linkėjimų kolegoms. „Kolektyvui ta proga norėtųsi palinkėti sėkmingos karjeros, ištvermės, drąsos, stiprios sveikatos, be abejo, darnos šeimoje. O dabartiniai sunkumai – neamžini, jie tikrai praeis ir noriu, kad pareigūnai didžiuotųsi savo profesija, savo pasirinkimu, gerbtų save – tada ir kiti mus pradės gerbti. Visa eilė pareigūnų dirba pasiaukojamai, negailėdami savo laisvalaikio, jėgų. Jų darbai bent policijos vadovų akimis yra pastebimi ir nepamirštami“, – šyptelėjo jis.
Jis prisipažino, kad šiandieniams pareigūnams dabartinėmis sąlygomis dirbti nėra lengva. „Kaip ir visiems Lietuvos gyventojams, šis laikmetis sudėtingas. Bet sykį pasirinkus tokią profesiją reikia ištverti, nugalėti sunkumus“, – kalbėjo viršininkas.
Kėdainių rajono policijos komisariato viršininkas Dainius Dobilas priminė, kad šiemet sukanka 95 metai, kai Lietuvoje buvo įkurta policijos institucija.

L. Ambrazaitienė, apdovanota medaliu už nepriekaištingą tarnybą, tapti policininke nusprendė mokyklos laikais.

L. Ambrazaitienė, apdovanota medaliu už nepriekaištingą tarnybą, tapti policininke nusprendė mokyklos laikais.

Geriausias įvertinimas – padėkos
Kėdainių rajono komisariato Kriminalinės policijos skyriaus viršininkė Diana Mikalauskaitė Policijos dienos proga apdovanota I laipsnio atminimo ženkleliu už trisdešimt metų trunkančią tarnybą. Ji įsitikinusi, kad norint dirbti policijoje ir būti geru policininku neabejotinai reikia turėti pašaukimą. „Kaip ir kiekvienoj kitoj profesijoj, taip ir policijoje tik su pašaukimu gali atsiduoti savo bendruomenei. Mūsų darbo laikas yra nenormuotas – jeigu reikia, dirbame ir naktį, taip, kaip reikia žmonėms“, – kalbėjo pašnekovė.
D. Mikalauskaitė pabrėžė, kad policininkas turi būti jautrus ir jokiu būdu neabejingas kito nelaimei. „Policininkas negali būti abejingas skriaudai, žmonių nelaimėms – jis turi būti visada pasirengęs padėti“, – sakė ji.
Nors per trisdešimtį metų ji ne kartą buvo apdovanota už gerą tarnybą, pareigūnei geriausias įvertinimas ir apdovanojimas – ne tik visuomenės, bet ir kolektyvo padėkos. „Malonu, kai ateina ir pasako – ačiū tau, viršininke. Tada nereikia nė jokių medalių“, – šyptelėjo pašnekovė.

Liūdina teisingumo nebuvimas
Kriminalinės policijos skyriaus tyrėja Lina Ambrazaitienė, apdovanota medaliu už nepriekaištingą tarnybą, sakė, kad tapti policininke buvo nusprendusi dar mokyklos laikais. „Jei žmogus sąžiningas, nori padėti žmonėms, tikrai rekomenduočiau tapti policininku. Šiame darbe labiausiai džiugina, kai būna pasiektas teisingumas, kada kalti asmenys sulaukia bausmės, o nukentėjusieji – žalos atlyginimo, kuomet jie dėkoja policijos pareigūnams. O liūdina tai, kad ne visus nusikaltimus įmanoma ištirti, kai nusikaltėliai sugeba pasislėpti, nukentėję žmonės neatgauna savo turto, nejaučia, kad buvo atstatytas teisingumas“, – kalbėjo pareigūnė, tarnyboje jau atitarnavusi septyniolika metų.

Padėkų gausa
Policijos dienos proga medaliais už nepriekaištingą tarnybą apdovanoti ir kiti policijos pareigūnai: pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“ Gražvydas Puidokas ir Svetlana Gucu, „Angelo sargo“ ženklu Vladimiras Nikiforovas. Dar 19 policijos pareigūnų įteiktos padėkos, 16 jų suteiktos papildomos atostogų dienos, vienam darbuotojui panaikinta drausminė nuobauda.
Pareigūnams padėkojo ir Kėdainių rajono savivaldybė: Angelų sargų dienos proga padėkos įteiktos Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiajai specialistei Vilmai Vyšniauskienei, vyresniajam specialistui Tomui Martinaičiui bei Kriminalinės policijos skyriaus vyresniajam tyrėjui Sauliui Rosteikai.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.