Kviečiame visus Kėdainių rajono verslininkus prisijungti prie geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo. Tokiu būdu parodysime savo pritarimą ir siekį apsaugoti vartotojų interesus įvedant eurą ir užtikrinti sąžiningą paslaugų bei prekių kainų perskaičiavimą.

Padirbti-eurai-plusta-i-apyvarta_articlethumb580Prisijungę prie Memorandumo verslininkai įsipareigoja laikytis šių principų:

1) sąžiningumo – nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu kelti prekių ir paslaugų kainas;
2) atsakingumo – perskaičiuojant kainas, jas apvalinti tiksliai pagal nustatytą kursą ir apvalinimo taisykles;
3) skaidrumo – nurodyti prekybos ir paslaugų teikimo vietose, taip pat prekių ir paslaugų reklamoje kainas dviem valiutomis (litais ir eurais) aiškiai, suprantamai ir neklaidinti vartotojų;
4) paslaugumo – apmokyti vartotojus aptarnaujančius darbuotojus, kad šie sugebėtų tinkamai pagal savo kompetenciją paaiškinti prekių ar paslaugų kainų perskaičiavimo iš litų į eurus principus;
5) bendruomeniškumo – skatinti prisijungti prie Memorandumo savo dalykinius partnerius ir tiekėjus.

Prisijungę prie Memorandumo subjektai įgyja teisę nustatyta tvarka naudotis specialiai sukurtu logotipu visose jiems priklausančiose prekybos ir paslaugų teikimo vietose, visuomenės informavimo priemonėse, viešuose renginiuose, informuodami visuomenę, kad jie privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu laikosi Memorandumo reikalavimų.

Prisijungę prie Memorandumo verslininkai nuo prisijungimo dienos įsipareigoja privalomo kainų nurodymo litais ir eurais laikotarpiu laikytis Memorandumo nuostatų. Prisijungusių prie Memorandumo subjektų sąrašas yra skelbiamas viešai interneto svetainėje (www.euras.lt).

Ypatingai kviečiame prisijungti prie memorandumo smulkiuosius prekybininkus ir paslaugų teikėjus.

Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras pasiruošęs Jums padėti prisijungti prie gerosios valios praktikos, įvedant eurą, memorandumo ir padėti Jums užpildyti prašymo formą.

Daugiau informacijos apie memorandumą ir prisijungimą prie jo:

Tel. 8 706 64 852, 8 706 64756,

El. paštas: raimonda.loceryte@ukmin.lt ir birute.januteniene@ukmin.lt

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.