Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 906, patvirtintu Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu.

Gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo išlaidos mieste – 0,10 Lt, kitose gyvenamosiose vietovėse – 0,05 Lt už 1 kv. m naudingo ploto per mėnesį.

*Bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidos – pagal namo administratoriaus pateiktas sąskaitas.

*Bendros nuosavybės administravimo išlaidos – 0,23 Lt už 1 kv. m bendro naudingo ploto.

*Šalto vandens tiekimas ir kanalizavimas:

1. Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, – 8,64 Lt/m3 (su PVM), iš jų:
vandens tiekimas – 3,30 Lt/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 5,34 Lt/m3 (su PVM).
Pardavimo kaina (pastovus kiekvieno mėnesio  mokestis) – 4,88 Lt (su PVM)  butui  per mėnesį.

2. Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, – 7,80 Lt/m3 (su PVM), iš jų: vandens tiekimas – 2,99 Lt/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 4,82 Lt/m3 (su PVM).
Pardavimo kaina (pastovus kiekvieno mėnesio mokestis) – 18,62 Lt (su PVM)  namui  per mėnesį.

3. Individualių namų gyventojams – 7,85 Lt/m3 (su PVM), iš jų:
vandens tiekimas – 3,00  Lt/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 4,85 Lt/m3 (su PVM).

Pardavimo kaina (pastovus kiekvieno mėnesio mokestis) – 3,45 Lt (su PVM) apskaitos prietaisui per mėnesį.
Nuotekų surinkimas mobiliosiomis  transporto priemonėmis – 24,70 Lt/m3 (su PVM).

Kai yra visi patogumai, bet nėra vandens skaitiklių, šalto vandens sunaudojimas nustatomas iš vandens vienam gyventojui sunaudojimo normos (7 kub. m per mėnesį) atskaičiavus karšto vandens sunaudojimą (92 litrai gyventojui per parą, kai bute yra vonia, ir 75 litrai, kai vonios nėra).

Kai nėra vandens skaitiklio ir centralizuoto karšto vandens tiekimo, vienas gyventojas už šaltą vandenį moka priklausomai nuo bute esančių patogumų.

*Gyventojams, suvartojantiems per metus iki 500 kub. m dujų, – 2,71 Lt (su PVM) už 1 kub. m. ir pastovioji kainos dalis – 1,95 Lt (su PVM).

*Gyventojams, suvartojantiems per metus nuo 500 iki 20 000 kub. m dujų, – kintama kainos dalis 2,09 Lt (su PVM) už 1 kub. m ir pastovioji kainos dalis – 13,81 Lt (su PVM) per mėnesį.

*Už šilumos energiją ir karštą vandenį, gaunamą iš Panevėžio šilumos tinklams priklausančių katilinių, atsiskaitoma pagal gautas sąskaitas:
šilumos energijos vienos kWh kaina – 24,25 ct (su PVM),
karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 20,95 Lt/m3 (su PVM),
atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis – 3,33 Lt butui per mėnesį.

*Elektros energija:
Atsiskaitantiems vienos laiko zonos tarifu – 50,1 ct/kWh (su PVM).
Privatiems klientams, naudojantiems elektros virykles – 48,7 ct/kWh (su PVM).
Privatiems klientams, sunaudojantiems per metus 12 000 kWh ir daugiau – 46,7 ct/kWh (su PVM).
Atsiskaitantiems dviejų laiko zonų tarifu: dieninis – 54,1 ct/kWh (su PVM),
naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 41,0 ct/kWh (su PVM),
dieninis tarifas privatiems klientams, naudojantiems elektros virykles – 52,5 ct/kWh (su PVM),
naktinis, šeštadienio ir sekmadienio tarifas privatiems klientams, naudojantiems elektros virykles – 40 ct/kWh (su PVM),
dieninis tarifas privatiems klientams, sunaudojantiems per metus 12 000 kWh ir daugiau – 50,3 ct/kWh (su PVM),
naktinis, šeštadienio ir sekmadienio tarifas privatiems klientams, sunaudojantiems per metus 12 000 kWh ir daugiau – 38,8 ct/kWh (su PVM).

*Lifto mokestis 1 gyventojui nustatomas lifto eksploatavimo išlaidas dalinant iš gyventojų, besinaudojančių liftu, skaičiaus.

*Iškilus neaiškumams teirautis:
Dėl šalto vandens – 55 868.
Dėl šilumos energijos tiekimo ir karšto vandens – 52 430.
Dėl gamtinių dujų – bendruoju informacijos telefonu 1894 arba internete www.dujos.lt.
Dėl elektros energijos – bendruoju informacijos telefonu 1802 arba internete www.lesto.lt.
Dėl kitų mokesčių kreiptis į UAB „Kėdainių butai“ buhalteriją – 61 635.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.