Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 906 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu.

KomunaliniaiGyvenamųjų patalpų nuomos administravimo išlaidos mieste – 0,10 Lt, kitose gyvenamosiose vietovėse – 0,05 Lt už 1 kv. m naudingojo ploto per mėnesį.

Bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) išlaidos –

pagal namo administratoriaus pateiktas sąskaitas.

Bendrosios nuosavybės administravimo išlaidos – 0,23 Lt /kv. m b. n. pl.

Šalto vandens tiekimas ir kanalizavimas:

1. Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, – 8,64 Lt/m3 (su PVM), iš jų:

vandens tiekimas – 3,30 Lt/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 5,34 Lt/m3 (su PVM).

Pardavimo kaina (pastovus kiekvieno mėnesio mokestis) – 4,88 Lt (su PVM) butui per mėnesį.

2. Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, – 7,80 Lt/m3 (su PVM), iš jų: vandens tiekimas – 2,99 Lt/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 4,82 Lt/m3 (su PVM).

Pardavimo kaina (pastovus kiekvieno mėnesio mokestis) – 18,62 Lt (su PVM) namui per mėnesį.

3. Individualių namų gyventojams – 7,85 Lt/m3 (su PVM), iš jų:

vandens tiekimas – 3 Lt/m3 (su PVM), nuotekų tvarkymas – 4,85 Lt/m3 (su PVM).

Pardavimo kaina (pastovus kiekvieno mėnesio mokestis) – 3,45 Lt (su PVM) apskaitos prietaisui per mėnesį.

Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis – 24,70 Lt/m3 (su PVM).

Kai yra visi patogumai, bet nėra vandens skaitiklių, šalto vandens sunaudojimas nustatomas iš vandens vienam gyventojui sunaudojimo normos (7 kub. m per mėnesį)

atskaičiavus karšto vandens sunaudojimą (92 litrai gyventojui per parą, kai bute yra vonia, ir 75 litrai, kai vonios nėra).

Kai nėra vandens skaitiklio ir centralizuoto karšto vandens tiekimo, vienas gyventojas už šaltą vandenį moka priklausomai nuo bute esančių patogumų.

Gamtinės dujos gyventojams, suvartojantiems iki 500 m3 per kalendorinius metus, – 2,67 Lt (su PVM) už 1 kub. m ir pastovioji kainos dalis – 1,95 Lt (su PVM) per mėn.

Suvartojantiems nuo 500 m3 iki 20 000 m3 per kalendorinius metus – 1,87 Lt (su PVM) už 1 kub. m ir pastovioji kainos dalis – 13,76 Lt (su PVM) per mėn.

Suvartojantiems daugiau kaip 20 000 m3 per kalendorinius metus – 1,84 Lt (su PVM) už 1 kub. m ir pastovioji kainos dalis – 13,76 Lt (su PVM) per mėn.

Už šilumos energiją ir karštą vandenį, gaunamą iš Panevėžio šilumos tinklams priklausančių katilinių, atsiskaitoma pagal gautas sąskaitas:

(šilumos energijos vienos kwh kaina – 22,39 ct (su PVM);

(karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių – 20,22 Lt/m3 (su PVM);

(atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis – 3,33 Lt (su PVM) butui per mėnesį).

Elektros energija:

Atsiskaitantiems vienos laiko zonos tarifu:

1.1 gyventojams – 0,474 Lt (su PVM) už 1 kWh;

1.2. gyventojams, naudojantiems elektros virykles, – 0,465 Lt (su PVM) už 1 kWh;

Atsiskaitantiems dviejų laiko zonų tarifais:

2.1. dieninis – 0,513 Lt (su PVM) už 1 kWh,

2.2. naktinis, šeštadienio ir sekmadienio – 0,384 Lt (su PVM) už 1 kWh;

2.3. dieninis tarifas gyventojams, naudojantiems elektrines virykles, – 0,503 Lt (su PVM) už 1 kWh;

2.4. naktinis, šeštadienio ir sekmadienio tarifas gyventojams, naudojantiems elektros virykles – 0,378 Lt

(su PVM) už 1 kWh.

Teirautis dėl šalto vandens – 55 868; dėl šiluminės energijos tiekimo ir karšto vandens – 52 430; dėl gamtinių dujų – bendruoju informacijos telefonu 1894 arba internete www.dujos.lt; dėl elektros energijos – bendruoju informacijos telefonu 1802 arba internete www.lesto.lt. Dėl kitų mokesčių kreiptis į UAB „Kėdainių butai“ buhalteriją – 61 635.

Kėdainių rajono savivaldybės vyr. specialistė Rūta Švedienė

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.