Nors Kėdainių rajone, kaip ir visoje Lietuvoje jau praktiškai nebelikę sovietmetį menančių ženklų, mūsų krašte užsimota pervadinti gatves, kurių pavadinimuose dar vis puikuojasi tuomečio okupacinio režimo aktyvistų pavardės. Tokių gatvių surasta net šešiose – Dotnuvos, Josvainių, Krakių, Gudžiūnų, Vilainių ir Kėdainių miesto – seniūnijose.

„Atidžiai peržiūrėję viso rajono žemėlapį, radome tokių asmenų pavardėmis pavadintas gatves, kurie ne tik savo veiksmais palaikė mūsų šalies okupacinį režimą, bet ir žudė už Lietuvos laisvę kovojusius partizanus. Esu įsitikinęs, kad šioje vietoje reikalingi pokyčiai, nors, aišku, visada atsiras ir pokyčiams besipriešinančių“, – sako Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjas Egidijus Grigaitis, taip pat vadovaujantis ir darbo grupei, siūlančiai pervadinti sovietmečio veikėjų pavardes turinčias gatves.

Būtina keisti be gailesčio

Pasak E. Grigaičio, minėtą darbo grupę sudaro istorikų, architekų, švietimo bei kultūros darbuotojų komanda, kurios pagrindinis tikslas – ne tik surasti su sovietmečiu susijusius gatvių pavadinimus, bet ir siūlyti, kokius naujus pavadinimus joms suteikti.

Pirmiausia į darbo grupės akiratį pateko Dotnuvos seniūnijoje esanti gatvė, pavadinta NKVD aktyvisto Kazio Macevičiaus vardu.

„Šis žmogus žudė už Lietuvos laisvę kovojusius partizanus ir buvo atsakingas už paskutiniojo Prisikėlimo apygardos vado Juozo Paliūno-Ryto mirtį. Šiemet mūsų šalis švenčia nepriklausomybės šimtmetį, o gatvių pavadinimuose puikuojasi mirtį sėjusių asmenų pavardės. To tikrai negalime ilgiau toleruoti, tai yra gėdinga“, – pabrėžė darbo grupės narys istorikas Vaidas Banys.
Bendrojo skyriaus vedėjo E. Grigaičio teigimu, K. Macevičiaus gatvei yra siūloma suteikti Kristupo Manvydo pavadinimą.

„Kristupas Manvydas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didysis maršalas, XVI amžiaus pabaigoje, XVII amžiaus pradžioje valdęs Mantviliškį. Jis taip pat dalyvavo Abiejų Tautų Respublikos (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos ir Lenkijos karalystės) karo su Maskvos valstybe 1609-1618 metais, kuriame buvo ne tik dalyvis, bet ir vadas, pasižymėjęs Smolensko šturme“, – teigė savivivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjas.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjas Egidijus Grigaitis teigia, kad jei bus rastas bendras sutarimas, gatvių pavadinimai gali būti pakeisti jau šiais metais.

Neliks S. Nėries ir P. Cvirkos gatvių

Darbo grupės narių manymu, Kėdainių rajone neturėtų likti ir Petro Cvirkos gatvės, kuri yra Josvainių miestelyje. Šiai gatvei yra siūloma suteikti Leono Kalinausko pavadinimą. Kunigas Leonas Kalinauskas Josvainių parapijos klebonu buvo paskirtas 1969 m. ir išdirbo čia iki 1992 m. Klebonas buvo vienas žymiausių dvasininkų-disidentų sovietmečio Lietuvoje. Pamoksluose jis drąsiai kalbėjo apie Lietuvos atgimimą, ragino tikinčiuosius nebijoti aukotis dėl Tėvynės laisvės. Nuo 1972 m. bendradarbiavo su „Lietuvos katalikų Bažnyčios kronikos“ leidėjais, 1980 m. prisijungė prie „Tikinčiųjų teisių Lietuvoje gynimo komiteto“. Už visą šią disidentinę veiklą sovietų valdžios buvo labai nemėgstamas, šmeižiamas, tampomas po saugumo ir prokuratūros institucijas.

Pasak E. Grigaičio, norima pervadinti ir Krakių miestelyje esančią, prieštaringai vertinamos poetės Salomėjos Nėries vardą turinčią gatvę. Jai siūloma suteikti Jeronimo ir Jono Dalbokų pavadinimą.

„Broliai Dalbokai draudžiamą spaudą pradėjo platinti XIX a. 9-ojo deš. viduryje. Būdami siuvėjais ir keliaudami iš kaimo į kaimą, spaudą platindavo ne tik savoje Krakių parapijoje, bet ir kaimynystėse. Bendradarbiavo su kitais knygnešiais. Broliui Jonui išvykus į Didžiąją Britaniją, knygnešio veiklą iki pat spaudos draudimo panaikinimo tęsė vienas Jeronimas. Jis aktyviai dalyvavo 1905 m. įvykiuose, buvo Krakių revoliucinio komiteto narys. Buvo 1905 m. Didžiojo Vilniaus seimo delegatas. Mirė 1930 m. Krakėse, kur ir palaidotas“, – apie garsius brolius Dalbokus pasakojo E Grigaitis.

Išimtimi netapo ir Vilainių seniūnija, kurioje esančią Parko gatvę norima pervadinti jau mirusio Kovo 11-osios akto signataro, Kėdainių rajono garbės piliečio Povilo Aksomaičio vardu.

Darbo grupės narių manymu, Paberžėje turėtų atsirasti čia tarnavusių kapucinų vienuolio Tėvo Stanislovo ir kunigo Antano Mackevičiaus vardais pavadintos gatvės ar jų atkarpos.

Daugiausiai pokyčių – Kėdainių mieste

Nepaisant to, kad darbo grupės nariai daugiausiai dėmesio ideologiškai nederamai vadinamų gatvių paieškoms skyrė atokiau nuo rajono centro esančioms seniūnijoms, E. Grigaičio teigimu, daugiausiai gatvių pavadinimų planuojama keisti būtent Kėdainiuose.

„Pirmoji į mūsų akiratį pakliuvo revoliucionieriaus poeto Vytauto Montvilos vardą turinti gatvė, kurią siūlome keisti į Florijono Lukšio gatvę. Karinėje akcijoje už Klaipėdos kraštą 1923 metais dalyvavo Dotnuvos technikumo šauliai ir moksleiviai, Kėdainių miesto, Surviliškio, Krakių ir Gudžiūnų valsčių šauliai ir savanoriai. Tarp dvylikos Klaipėdoje žuvusių lietuvių buvo du iš Kėdainių krašto: šaulys F. Lukšys (Povilo Lukšio pusbrolis), kovoje dalyvavęs kaip savanoris“, – pabrėžė E. Grigaitis.

Kėdainiuose taip pat turėtų nelikti ir Jubiliejaus gatvės, kurią norima pervadinti Juliaus Ganusevičiaus vardu. Daktaras Julius Ganusevičius yra vienas iš kelių Kėdainių mieste (įvairiais laikotarpiais ir kitose dabartinio Kėdainių rajono vietose) gyvenusių lietuvių inteligentų, dirbusių lietuviškąjį kultūrinį darbą iki Lietuvos valstybės sukūrimo. Būdamas žinomas gydytojas, jis skatino tuo metu dar nelegalių lietuviškų organizacijų ir pavienių aktyvistų veiklą, palaikydamas jas tiek savo moralinių autoritetu, tiek materialinėmis lėšomis.

Pasak E. Grigaičio, centrinėje Kėdainių dalyje esančiai proletarinio poeto Juliaus Janonio gatvei norima grąžinti ankstesnį vardą. Tarpukariu ši gatvė buvo vadinama pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos vardu.

„Kol kas visi šie pakeitimai tik svarstomi, diskutuojama su bendruomenėmis. Visi seniūnai yra supažindinti su darbo grupės pasiūlymais, kuriuos pristato seniūnijų gyventojams. Jei bus rastas bendras sutarimas, taip pat pritarus Kėdainių rajono savivaldybės tarybai, gatvių pavadinimai būtų pakeisti“, – sako Kėdainių rajono savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėjas.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.