Lietuvos paštas pirmąkart išleido pašto ženklus, skirtus Lietuvoje gyvenančioms tautinėms mažumoms. Birželio 7 dieną apyvartoje pasirodė du nauji pašto ženklai, skirti karaimams.

KaraimaiNaujųjų pašto ženklų kūrėja dailininkė Irma Balakauskaitė viename iš jų pavaizdavo pasaulinio garso orientalistą, karaimų muziejaus įkūrėją Serają Šapšalą, kitame – Vilniuje esančius karaimų maldos namus – kenesą. Abiejų pašto ženklų tiražai – 40 tūkst. egz., nominalas – po 2,15 Lt.

Su šiais pašto ženklais apyvartoje pasirodys ir pirmosios dienos vokas. Šeštadienį pašto korespondencija, apmokama naujaisiais pašto ženklais, Trakų pašte bus antspauduojama pirmosios dienos datos spaudu.

Karaimai yra religijos, galutinai susiformavusios VIII a. dab. Irake, išpažinėjai. Jų Dievo namai vadinami kenesa.

Vilniaus kenesa buvo pradėta statyti 1911 m., tų pačių metų spalio 30 d. buvo pašventintas kertinis akmuo, tačiau prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui statybos darbus teko nutraukti. Maldos namų statyba buvo atnaujinta 1921 m., 1923 m. rugsėjo 9 d. Vilniaus kenesa pašventinta.

Po sovietų okupacijos 1949 m. ji buvo uždaryta, joje įkurtas trestas, vėliau – geodezijos tarnybos archyvas, gyveno žmonės. 1989 m. Vilniaus kenesa buvo grąžinta karaimų bendruomenei. 1993 m. po remonto ji vėl pašventinta.

Seraja Šapšalas gimė 1873 m. Bachčisarajuje (Kryme). 1894–1899 m. studijavo Sankt Peterburgo universiteto Rytų kalbų fakultete (arabų, persų, turkų, totorių kalbų specialybė). 1915 m. Šapšalas buvo išrinktas Tauridės (Kryme) hachanu (vyriausiuoju karaimų dvasininku), bet 1919 m. emigravo į Kaukazą, po metų – į Turkiją. 1927 m. buvo išrinktas Lenkijos karaimų hachanu ir 1928 m. atvyko į Vilnių.

Tapęs dvasiniu ir pasaulietiniu karaimų vadovu, Šapšalas nenutraukė ir savo mokslinės veiklos: dėstė turkų kalbą Rytų Europos tyrimų institute, Politinių mokslų mokykloje, priklausė įvairioms mokslinėms draugijoms. Po karo dirbo Lietuvos MA Istorijos institute. 1940 ir 1945 m. buvo priverstas atsisakyti religinio hierarcho pareigų. bet karaimams visada buvo autoritetas ir iki pat mirties laikytas vyriausiuoju visos po pasaulį išsibarsčiusios tautos vadovu.

Seraja Šapšalas mirė 1961 m. lapkričio 18 d. Daugiau nei per 60 mokslinio darbo metų Šapšalas parašė per 100 mokslinių darbų.

Per metus Lietuvos paštas vidutiniškai išleidžia 25–30 pašto ženklų. Lietuvos paštas taip pat teikia pasiuntinių, logistikos ir finansinio tarpininkavimo paslaugas.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.