Tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras DIEMEDIS pasitinka savo 20-ąją, jubiliejinę veiklos sukaktį. Šiuo metu chore dainuoja daugiau nei 30 choristų, kuriems jau penkioliktus metus vadovauja tremtinio dukra Aušra Kazlauskienė.

Gausus DIEMEDŽIO kolektyvas intensyviai repetuoja savaitgalį vyksiančiam pasirodymui.

Gausus DIEMEDŽIO kolektyvas intensyviai repetuoja savaitgalį vyksiančiam pasirodymui.

Suburti meilės gimtajai šaliai, choristai, kurių didžioji dauguma jau garbaus amžiaus, noriai lanko repeticijas bei ruošiasi koncertams. Senjorams kiekviena repeticija – tarsi maža šventė, į kurią su neslepiamu džiaugsmu kaskart susirenka.

Dalyvaus ir draugai iš Ukmergės
Choro užuomazgos – 1990 metai, kai į ansamblį susibūrė devyni rajone gyvenę tremtiniai ir politiniai kaliniai. 1996 m. šviesaus atminimo Vaclovo Šablevičiaus iniciatyva šis ansamblis performuotas į tremtinių ir politinių kalinių mišrų chorą DIEMEDIS. Toks jis liko iki šiol. Šį šeštadienį 14 valandą choras DIEMEDIS visus kėdainiečius ir svečius kviečia į savo gimtadienio šventinį koncertą, kuriame skambės gražiausios choro repertuare esančios dainos. Pasak A. Kazlauskienės, choristai pasirodymui intensyviai ruošėsi visą gruodį, įtemptas jiems ir sausio mėnuo.
„Mūsų koncertinės programos pagrindą sudarys V. Šablevičiaus kūriniai. Džiaugiamės, kad ištraukėme į dienos šviesą jau seniai užmirštą jo dainą – kolektyvas seniau yra ją dainavęs, tačiau dabar mes šį kūrinį atgaivinsime ir sudainuosime naujai. Šeštadienį pas mus atvažiuos Ukmergės kolektyvas „Tremtinys“, tad visi kartu padarysime gražią šventę mūsų klausytojams“, – pasakojo A. Kazlauskienė.

Išpildė svajonę
Nors šventėje dalyvaus tik ukmergiškiai, DIEMEDŽIO kolektyvas turi draugų visoje Lietuvoje.
„Į mūsų šventę visų nesukviesime, tačiau džiaugiuosi, kad daugelį jų pavyko sukviesti į birželio mėnesį Kėdainių arenoje vykusią respublikinę tremtinių dainų šventę. Šios šventės suorganizavimas mūsų rajone – didžiausias DIEMEDŽIO pasiekimas. To daugiau nebus, nes rajonai kiekvieną kartą keičiasi. Darbo, ruošiantis šiai šventei, buvo tikrai daug. Kažkada buvau sakiusi, kad mano svajonė yra, švenčiant mūsų kolektyvo 20-metį, į vieną vietą sukviesti 20 kolektyvų. Taigi, truputį svajonės įgyvendinimą paankstinome ir chorus susikvietėme per tremtinių dainų šventę. Tiesa, tąkart kolektyvų susirinko net daugiau – 32“, – šypsojosi pašnekovė.

Žada gražią šventę
Su Ukmergės kolektyvu DIEMEDIS intensyviai rengia bendrą pasirodymą.
„Su Ukmergės kolektyvu scenoje pasirodysime ir dainuosime dainas kartu – kūrinius, kuriuos abu kolektyvai gerai moka. Besirengdami koncertui nuolat bendradarbiaujame – nors repetuojame atskirai, nuolat susiskambiname, pasitariame dėl natų, dėl žodžių tarimo. Generalinės repeticijos metu galutinai pasirepetuosime ir šeštadienį visiems susirinkusiesiems padovanosime gražią šventę“, – užtikrino choro vadovė.
Koncerte taip pat pasirodys ir solistas Algirdas Viesulas, choro AVE MUSICA vadovas. Prieš keliolika metų jis buvo laikinas DIEMEDŽIO vadovas, dirbęs iš karto po V. Šablevičiaus žūties. „Tuomet reikėjo ruoštis koncertui – A. Viesulas greitai perėmė chorą, jį parengė koncertui. Vėliau vadovauti chorui pasisiūliau aš. Dabar, besiruošiant jubiliejiniam koncertui, vardan tų laikų ir atminties, paklausiau A. Viesulo, gal jis norėsiąs pasirodyti scenoje. Jis mielai sutiko, taigi šeštadienį jis padainuos solo bei chorui padiriguos“, – sakė A. Kazlauskienė.

Pavadinimo keisti neketina
Pasak pašnekovės, choras lieka ištikimas dainoms apie tremtinių būtį atšiauriomis tremties sąlygomis bei viltį grįžti į mylimą tėvynę.
„Mes laikomės savo dainų žanro ir iki šiol dainuojame tremties, pokario laikų dainas. Nuo pavadinimo pabėgti neketiname. Dainos, kurias mes dainuojame dabar, daug žmonių dvasiškai palaikė tremtyje, žadino viltį sugrįžti į gimtinę. Žinoma, stengiamės parinkti tokius kūrinius, kad juos būtų malonu dainuoti, kad žodžiai, nors ir tragiški, įkvėptų ir šių laikų žmogų. Kad ir dabar jis gyventų viltimi, kuri palaiko mūsų gyvastį, bendrumą“, – mintimis dalinosi vadovė.
Chore iki šiol dainuoja tremtį savo akimis mačiusių ir ją išgyvenusių žmonių, tad kol kolektyve bus nors vienas tremtinys, kolektyvas savo pavadinimo keisti nesiruošia. Be to, iki šiol dainuoja net šeši kolektyvo nariai, kurie DIEMEDYJE nuo pat įsikūrimo pradžios – jau 20 metų. Tai Teresė Jaškūnienė, Janina Bartaškienė, Bronislava Lukjanova, Krisitna Župerkienė, Aloyzas Vaitkus, Pranas Naruševičius.
Šiuo metu DIEMEDYJE yra 37 nariai – praėjusią savaitę prie choro gretų prisijungė vyras, dainuojantis bosu.
„Labai džiaugiuosi naujuoju nariu. Mūsų kolektyve yra daug vyrų, kai kituose kolektyvuose, kiek tenka išgirsti, yra dainuojančių vyrų trūkumas. Chore ypač gausu tenorų – jų turime net šešis, kai kituose ansambliuose vienas ar du tenorai jau yra pasiekimas. Taigi, mes nesenstame, mes vis pildomės naujais nariais, mes dar dainuosime!“, – entuziastingai kalbėjo A. Kazlauskienė.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.