Šiais metais Kėdainių rajono savivaldybė derlingose rajono žemėse įrengtų melioracijos sistemų priežiūrai bei remontui iš valstybės biudžeto gavo tik 863 tūkstančius litų, nors, žinoma, lėšų reikėtų gerokai daugiau. 

Melioracijos darbai aktyviai atliekami netoli Angirių.

Melioracijos darbai aktyviai atliekami netoli Angirių.

Tačiau rajono ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių laukuose melioracijos darbai intensyviai atliekami vykdant ES projektus. Juos vykdo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos. Iš viso per ketverius metus Kėdainių rajone susibūrė dešimt asociacijų, kurios sėkmingai parengė ir baigia įgyvendinti drenažo sistemas atnaujinančius projektus.

Reikia trijų bendraminčių
„Rajono ūkininkai jau kuris laikas vis pasiguosdavo, kad mūsų krašto derlingose žemėse esančios drenažo sistemos genda ir prastėja. Tad atsiradus galimybei sistemas atnaujinti panaudojus Europos Sąjungos paramą iš karto pradėjome ūkininkus kviesti pasinaudoti šia galimybe. Negalėčiau sakyti, kad daug žemdirbių susidomėjo. Ypač sunki buvo pradžia. Pirmaisiais paramos gavimo metais atsirado tik dvi asociacijos, o vėliau reikalai pajudėjo smarkiau. Džiugu tai, kad yra net tokių žemdirbių, kurie vieną projektą įgyvendinę jau rengia kitą ir toliau tęs drenažo sistemų atnaujinimo darbus“, – sakė rajono žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Algimantas Žvikas.
Kad būtų galima panaudoti ES lėšas, skirtas melioracijai, būtina sudaryti bent trijų ūkininkų ar žemės ūkio bendrovių asociaciją. Ji gali rengti projektą sutvarkyti iki 100 hektarų plotą ir tam gauti iki vieno milijono litų paramos. Pačių asociacijos narių indėlis į projektą – 10 procentų jo vertės.

A. Žviko teigimu, dešimt susibūrusių asociacijų, panaudojusios Europos Sąjungos lėšas, sutvarkys drenažo sistemas maždaug tūkstančio hektarų plote.

A. Žviko teigimu, dešimt susibūrusių asociacijų, panaudojusios Europos Sąjungos lėšas, sutvarkys drenažo sistemas maždaug tūkstančio hektarų plote.

Nusausins apie tūkstantį hektarų
Už europines lėšas planuojama nusausinti apie tūkstantį hektarų Kėdainių rajono žemių.
Kai kurios asociacijos yra jau įvykdžiusios darbus, kitų vykdomi darbai – pačiame įkarštyje. Vaiškoniuose, Pagiriuose, Angiriuose, Gudžiūnuose šiuo metu aktyviai darbuojamasi. Kai kurios asociacijos jau baigia objektų projektavimą ir greitai pradės konkrečius melioravimo darbus laukuose.
„Akivaizdu, kad žemės kokybė, atlikus melioracijos darbus, keičiasi į gerąją pusę. Esant dabartinėms technologijoms nemelioruotoje žemėje nelabai įmanoma ir dirbti. Būtų gerai, jei ūkininkai aktyviau rengtų projektus. Yra galimybė pasinaudoti nemažomis lėšomis, tad reikia jas išnaudoti“, ‒ sakė A. Žvikas.

Savų lėšų nesurinktų
Vienas iš aktyviųjų, nepabūgęs burtis į asociaciją ir pasinaudojęs parama melioracijos sistemoms tvarkyti Beinaičiuose ūkininkaujantis Bronius Mickevičius. Jis su kolegomis Rimantu ir Henriku Žebarauskais parengė ir jau baigė žemės gerinimo projektą. „Savo lėšomis tikrai nebūtume padarę to, ką atlikome. Nusausinome maksimalų leidžiamą plotą, apie 100 hektarų žemės. Tam išnaudojome visas galimas lėšas. Esame labai patenkinti. Manau, kad darbus atlikusi Kauno bendrovė „Kamesta“ dirbo sąžiningai ir broko nepridarė. Dar turime probleminių laukų, tad neatmetu galimybės vėl pasinaudoti panašia parama, jei tik bus galimybių“, ‒ sakė B. Mickevičius.

Valstybinės lėšos – avarijoms likviduoti
Pagal Kėdainių rajono savivaldybės tarybos vasario mėnesio sprendimą patvirtintos šių metų valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos melioracijos statinių priežiūrai ir remonto darbams. Iš visų rajono melioracijos darbams skirtų 863 tūkst. litų didžiausia lėšų dalis tenka griovių remonto darbams ir techninei priežiūrai ‒ 305,5 tūkst. litų. Valstybei priklausančių drenažo sistemų rinktuvų ir kitų melioracijos statinių remontui (pagal žemės naudotojų prašymus) skirta 240 tūkst. Lt, avarinės būklės hidrotechninių statinių remontui ‒ 75 tūkst. Lt. Vilainių polderio tvarkymo darbus teks įvykdyti už 55 tūkst. litų, Juodupio sausinimo sistemos griovių remonto ir priežiūros darbus ‒ už 36 tūkst. Lt, o tvenkiniams bei užtvankoms tvarkyti negalima išleisti daugiau nei 38 tūkst. litų. Techniniams darbų projektams parengti skirta 55 tūkst. litų. Visiems kitiems darbams beliko gerokai mažesnės sumos. Pavyzdžiui, valstybei priklausančių tiltų priežiūros ir remonto darbams skirta 13 tūkst. litų.

Nepamiršta ir griovių
Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo Algimanto Žviko teigimu, skyriaus darbuotojams svarbūs ir kiti darbai.
Griovių remonto darbams ir techninei priežiūrai šįmet skirta 305,5 tūkst. litų. Iš viso parengta projektų už 607 977 Lt. Pusė darbų bus įvykdyta šiemet, o kiti planuojami padaryti 2014 metais. Iš viso per dvejus metus bus sutvarkyta daugiau nei 22 km griovių. Nors neatrodo, kad daug, bet su tokiomis lėšomis ir pajėgomis tai nėra mažai. Šiuo metu vykdomi darbai Dotnuvos seniūnijoje, tvarkoma Pilionių sausinimo sistema. Didžioji dalis griovių remonto darbų šiemet bus daroma Gudžiūnų seniūnijoje, taip pat bus dirbama ir Truskavos seniūnijoje, o kitose seniūnijose šie darbai bus daromi jau kitąmet.
Nemažai griovių ūkininkai tvarko savo lėšomis.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.