Viena pagrindinių ir opių problemų Kėdainių rajono Dotnuvos seniūnijoje – vis dar prasta vietinės reikšmės kelių, žvyrkelių būklė. Esama daug neasfaltuotų gatvių. Šių problemų sprendimui skiriamas prioritetinis dėmesys, tad situacija pastebimai gerėja. Seniai tvarkyti žvyrkeliai kapitaliai atnaujinami, jie taisomi pilant naujus žvyro sluoksnius.

Praėjusiais, 2018 metais, Dotnuvos seniūnijoje dėmesys toliau buvo skiriamas kelių priežiūrai. Bendras jų ilgis – 168 kilometrai.

Iš kelių priežiūros ir plėtros programos gauta: kelių ir gatvių su žvyro danga taisymui (greideriavimas) – 8,4 tūkst. eurų.

Kur kas daugiau, net 11,5 tūkst eurų Dotnuvos seniūnijai skirta kelių ir gatvių su žvyro danga taisymui pridedant naujų medžiagų. Tai strateginio rajono savivaldybės vadovų sprendimo dalis, tuos kaimo kelius, kurių būklė prasčiausia, ne tik greideriuoti, bet sutvarkyti kapitaliai. Tad praėjusiais metais papildomai pažvyruota apie 8 kilometrai Dotnuvos seniūnijos žvyrkelių.

Atlikti asfalto duobių ir išdaužų remonto darbai, jiems išleista 39,8 tūkst. eurų.

Akademijos miestelyje išasfaltuotos Dirbtuvių, Beržų, Jaunimo gatvės, tai kainavo 27,2 tūkst. eurų.

Dar 136 tūkst. eurų buvo skirta Beržų ir Vincgalių kaimus jungiančio kelio DT-54 asfaltavimui.

„Vykdant eismo saugumo priemones, įrengti 5 kelio ženklai, 4 signaliniai stulpeliai, 60 m kelio atitvarų ir 40 kv.m. horizontalaus ženklinimo. Suprofiliuota apie 10 km Dotnuvos seniūnijos žvyrkelių“, – teigia Dotnuvos seniūnas Vytautas Grigas.

Dėmesys praėjusiais metais buvo skiriamas ne tik gatvių tvarkymui, bet ir kitiems, gyvenimo kokybę gerinantiems darbams.

Seniūnijos gyvenviečių apšvietimui, apšvietimo įrengimų priežiūrai ir remontui panaudota 20,6 tūkst. eurų. Pakabinta 10 naujų elektros šviestuvų.

Atlikti Gėlainių kapinių praplėtimo darbai, trinkelėmis iškloti takai. Dotnuvos miestelio ir Gėlainių kapinėse įrengti stovai su kapinių priežiūrai reikalingais įrankiais.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.