Praėjusį sekmadienį Švento Jurgio bažnyčia vos talpino visus parapijiečius, norėjusius pasimelsti už sėkmingai dirbančias „Carito“ moteris. Jos pagarbos sulaukė ne šiaip sau – šventė veiklos atkūrimo 25-ąją sukaktį.

Carito“ vadovė Malenija Pivorienė (kairėje) dėkojo organizacijos rėmėjams Ovidijui Kačiuliui ir Nijolei Petrusevičienei.

„Carito“ vadovė Malenija Pivorienė (kairėje) dėkojo organizacijos rėmėjams Ovidijui Kačiuliui ir Nijolei Petrusevičienei.

Visą laiką šiai organizacijai vadovauja Malenija Pivorienė. Nuolat besišypsanti moteris ne tik išklauso bėdų ištiktuosius, bet ir ieško išeičių, kaip padėti išspręsti vienas ar kitas vargstančiųjų problemas. „Caritas“ yra bažnyčios pamatas, ant kurio stovi evangelija ir Šventos Mišios. Mes be atlygio padedame ir mažiems, ir pagyvenusiems, ir sergantiems, ir vargstantiems kraštiečiams“, – sakė M. Pivorienė.

Atkurti „Caritą“ 1989-ųjų gegužės 21-ąją pakvietė šviesios atminties kunigas Juozapas Vaičeliūnas. Jo paskatintos labdaringą veiklą pradėjo keturiolika moterų.

„Carito“ narės įkūrė keletą sekcijų: rūpinosi ir šeimomis, ir jaunimo auklėjimu, ir vaikais, ir skurstančiaisiais.

Be materialinės pagalbos „caritietės“ neapleido ir dvasinių dalykų. Jos prisidėjo, kad būtų pakrikštyta kuo daugiau vaikų, buvo giedamos giesmės, organizuojami pokalbiai apie dvasines vertybes.

„Carito“ iniciatyva buvo įkurti senelių namai, kurie po reorganizacijų persikraustė ir gyvuoja Krakėse.

„Pastaruoju metu mūsų veikla kiek pasikeitė. Daug mūsų veiklos perėmė atsiradę socialinės paramos skyriai. Tad dabar viena pagrindinių mūsų veiklų – talkinti klebonui aukojant Šventas Mišias. Be to, mes renkamės bažnyčioje, giedame rožinį, įvairias giesmes. Šiuo metu vienijame apie keturiasdešimt moterų. Džiaugiamės, kad puikiai sutariame su kunigu Artūru Stanevičiumi, kad vis dar esame reikalingos, kad turime veiklos“, – sakė M. Pivorienė.

Pasibaigus Šventų Mišių aukai „Carito“ vadovė visiems savo bičiuliams atsidėkojo simbolinėmis dovanomis: „Dovanojame Jums po žvakelę, kad ją uždegę prisimintumėte gerumą, šviesumą ir meilę artimui.“

 

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.