VšĮ Kėdainių PSPC Psichikos sveikatos skyriuje birželio pradžioje pradėta taikyti blaivybės įgūdžių palaikymo programa įgauna pagreitį. Rugpjūčio mėnesį užsiėmimai bus tęsiami. Projekto „Nuo priklausomybės iki blaivybės išsaugojimo“ esmė – palaikomasis blaivybės įgūdžių mokymas priklausomiems nuo alkoholio asmenims po abstinencijos sindromo nutraukimo. Tikslas – padidinti priklausomybe sergančių asmenų galimybes gerinti psichikos sveikatą – kontroliuoti ligą, palaikyti blaivybės įgūdžius ir taip sumažinti atkryčio riziką.

Pasak psichikos sveikatos skyriaus vedėjos Aistės Leleikienės, projektas skatins pripažinti savo ligą, negebėjimą ją kontroliuoti, pacientas bus skatinamas kelti savivertę, bus motyvuojamas analizuoti savo jausmus ir ugdyti savyje dorovę.

Kas, kur, kada?

Įvadinio susitikimo metu dalyviai susipažins su savipagalbos grupių veikla, vyks psichosocialinės būklės ir socialinės padėties įvertinimas. Kaip paaiškino psichikos sveikatos skyriaus vedėja Aistė Leleikienė, visi užsiėmimai bus organizuojami nedarbo metu, kad pacientai į centrą galėtų ateiti ir po darbo. Sutartu laiku pirmiausia pacientai gaus individualias socialinio darbuotojo konsultacijas. Užsiėmimų laikas nuo 17.30 iki 19.30 val. Antradienį vyks psichologo grupiniai užsiėmimai, o ketvirtadienį – dailės terapijos metodų taikymas taip pat grupiniuose užsiėmimuose. Programoje dalyvauja gydytoja psichiatrė Aušra Račkauskienė, psichologas Donatas Lučunas bei psichikos sveikatos slaugytoja ir socialinė darbuotoja Edita Navickienė.
Programos įgyvendinimui finansavimą skiria Kėdainių rajono savivaldybė.

Pageidaujantys dalyvauti programoje, gali kreiptis darbo laiku nuo 8.00 iki 16.00 val. į Kėdainių PSPC psichikos sveikatos skyrių, Budrio g. 5 (6 kabinetas) arba skambinti telefonais: 8 347 50645 ar 8 662 20029.

Skatins, analizuos, mokys

Įgyvendinant programą ir planuojant užsiėmimus grupėje bus siekiama:

  • supažindinti su lėtiniu abstinencijos sindromu, didinti priklausomybės kaip ligos suvokimo laipsnį;
  • suteikti žinių apie atkryčio procesą ir jo etapus; didinti priklausomybės kaip ligos suvokimo laipsnį;
  • skatinti savianalizę bei gebėjimus atpažinti atkryčio simptomus; numatyti ženklus, vedančius prie psichoaktyvių medžiagų vartojimo;
  • analizuoti situacijas, kada asmuo vartodavo psichoaktyvių medžiagų; skatinti atpažinti asmenines pavojingas situacijas, kuriose sunku išlikti blaiviam; lavinti kritinio mąstymo įgūdžius; skatinti įvertinti situacijas bei savo reakcijas jose;
  • mokytis geriau suprasti jausmus ir savijautą bei juos veikiančias priežastis;
  • pristatyti pykčio atpažinimo metodus bei pykčio valdymo būdus;
  • lavinti gebėjimą suprasti baimę ir nerimą, atpažinti šiuos jausmus ir mokytis juos suvaldyti;
  • įsisąmoninti savo vertybes ir jų pagrindu vykstančius gyvenimo pokyčius.

Projektas vykdomas pagal Mi­ne­so­tos pro­gra­mos metodiką – tai blaivybės įgūdžių mokymas, palaikomoji pagalba psichoterapi­nėmis priemonėmis: jaus­mų pa­ži­ni­mas, bend­ra­vi­mo įgū­džių la­vi­ni­mas, el­ge­sio ir mąs­ty­mo ko­re­ga­vi­mas, motyvacijos blai­vy­bei stip­ri­ni­mas, „12 žings­nių“ pro­gra­mos tai­ky­mas toles­nia­me gy­ve­ni­me.

Pasak psichikos sveikatos skyriaus vedėjos A. Leleikienės, projektas skatins pripažinti savo ligą, negebėjimą ją kontroliuoti, mokytis geriau suprasti jausmus ir savijautą bei juos veikiančias priežastis.

Visi užsiėmimai bus organizuojami nedarbo metu, kad pacientai į centrą galėtų ateiti ir po darbo.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.