Kasos aparatasKauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — Kauno AVMI) informuoja, kad mokesčių mokėtojai, turintys įregistruotą nebenaudojamą ar nepataisomai sugedusį kasos aparatą arba jį praradę, privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei iki š. m. rugsėjo 15 d., kreiptis į mokesčių inspekciją dėl kasos aparatų išregistravimo ar perregistravimo.

Tą turėtų padaryti ir mokesčių mokėtojai, kurie kasos aparatų nebenaudoja pagal tiesioginę paskirtį, bet pageidauja juos pasilikti saugoti, nes numato panaudoti ateityje.

Kauno apskrities mokesčių mokėtojai, norintys išregistruoti ar perregistruoti nenaudojamą kasos aparatą, kuris nepataisomai sugedęs, nusidėvėjęs ar dėl kitų priežasčių tapo nenaudojamas, mokesčių inspekcijai turi pateikti Kaso aparato techninį pasą.

Pase turi būti kasos aparatų aptarnavimo įmonės specialisto įrašas apie paskutinius skaitiklių duomenis ir informacija apie aparato savininką, kuris priėmė atsakingai saugoti kasos aparatą, arba informacija apie aptarnavimo įmonę, priėmusią šį aparatą utilizuoti“,— teigia Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stankienė. Ji taip pat pažymi, kad dėl nepataisomai sugedusių, nusidėvėjusių ar dėl kitų priežasčių nebenaudotinų kasos aparatų mokesčių mokėtojai turėtų kreiptis į bet kurią to kasos aparato modelį aptarnaujančią įmonę dėl tokio kasos aparato utilizavimo.

Mokesčių mokėtojai, norintys išregistruoti prarastą kasos aparatą, Kauno AVMI turi pateikti laisvos formos prašymą dėl kasos aparato išregistravimo, kasos aparato techninį pasą ir kasos aparato kasos operacijų žurnalą.

Jei šie dokumentai yra prarasti dėl vagystės, neaiškiomis aplinkybėmis, sunaikinti dėl gaisro, potvynio ar pan., mokesčių mokėtojai turi pateikti dokumentus, pagrindžiančius sunaikinimo ar praradimo faktą, pavyzdžiui: policijos išduotą dokumentą apie vagystės atvejį, pažymą apie įvykusį gaisrą, įmonės materialiojo turto sunaikinimo arba nurašymo aktą. Jeigu dokumentai prarasti dėl kitų priežasčių, prašyme reikia pateikti kasos aparato praradimo aplinkybių motyvuotą paaiškinimą.

Asmenys privalo tinkamai eksploatuoti kasos aparatus, užtikrinti dokumentų saugojimą, o juos praradusiems gali būti taikoma administracinė atsakomybė už kasos aparatų eksploatavimo tvarkos nesilaikymą.

Todėl Kauno apskrities mokesčių mokėtojus raginame iki šių metų rugsėjo 15 dienos kreiptis į VMI dėl kasos aparatų išregistravimo ar perregistravimo. Asmenims, kurie iki nurodyto termino kreipsis į mokesčių administratorių dėl nenaudojamų ar prarastų kasos aparatų išregistravimo, administracinė atsakomybė taikoma nebus“,— teigia J. Stankienė.

Kauno AVMI duomenimis, Kauno miesto ir rajono savivaldybėse nustatyta per 700 mokesčių mokėtojų, privalančių atvykti į VMI išregistruoti ar perregistruoti turimus elektroninius kasos aparatus. Kauno apskričiai priklausančioje Kėdainių raj. savivaldybėje tokių mokesčių mokėtojų šiuo metu priskaičiuojama 38, Jonavos — 50, Kaišiadorių — 49, Raseinių — 75, Prienų — 45.

Išsami informacija teikiama Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, o skambinant iš užsienio +370 5 255 3190. Konsultacijos Mokesčių informacijos centro telefonu įrašomos ir lygiavertės rašytinėms.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.