Kai Kėdainių rajono vietos veiklos grupė prakalbo apie planuojamą strategiją, pagal kurią į mūsų rajono kaimus turėjo būti investuota arti 10 milijonų litų, pasigirdo ne vienas skeptiškas balsas, kad tai beveik neįmanoma misija. 

Aušra Vaidotienė džiaugiasi, kad visi bendruomenių projektai gerai išdiskutuoti ir atitinka kaimų gyventojų lūkesčius.

Aušra Vaidotienė džiaugiasi, kad visi bendruomenių projektai gerai išdiskutuoti ir atitinka kaimų gyventojų lūkesčius.

Tačiau dabar skeptikai tyli – darbų padaryta labai svarbių ir prasmingų, o jų pabaigos dar nematyti.

Pasirinko du prioritetus
Kėdainiečių vietos veiklos grupės pasirašytoje sutartyje numatytos įsisavinti paramos suma siekia 9,89 mln. litų. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto parama Kėdainių rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimui skirta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.
Paramos lėšos skirtos projektams, kurie atitiks Kėdainių rajono VVG strategijoje numatytus prioritetus. Didžioji išlaidų dalis skirta pirmojo prioriteto įgyvendinimui – kaimo infrastruktūros modernizavimui. Šiuo prioritetu siekiama kurti geresnes gyvenimo sąlygas kaime – tvarkyti ir gražinti gyvenamąją aplinką, atnaujinti ir pritaikyti įvairioms bendruomenės reikmėms skirtas patalpas, įrengti ir tvarkyti viešąją infrastruktūrą.
Antrasis strategijoje numatytas prioritetas – bendruomeniškumo ugdymas. Juo siekiama paskatinti burtis kaimų gyventojus, aktyvinti kaimų bendruomenių veiklą.

Padarė daugiau negu planavo
Kėdainių vietos veiklos grupėje – arti pusšimčio kaimų bendruomenės. Jų nariai aktyviai lanko Grupės organizuojamus mokymus, seminarus ir susitikimus.
Kėdainių VVG pirmininkės Aušros Vaidotienės teigimu, kėdainiečiai labai aktyvūs ir iniciatyvūs piliečiai. „Labai smagu, kad mes sunkiai pradėję, vėliau labai produktyviai įsibėgėjome su darbais. Iš viso planavome parengti 47 projektus, tačiau iki šiol tą planą viršijome ir esame parengę net 65 projektus, o lėšų dar turime ir vėl paskelbėme projektų paraiškų priėmimą. Visi projektai gerai parengti, prieš tai išdiskutuoti. Bendruomenės supranta, kad savo rankose turi galingus įrankius, tik reikia juos tinkamai išnaudoti. Per numatytą laiką įgyvendinsime strategiją ir pamatysime, kaip praturtėjo mūsų kraštas. Juk kaimai pradeda investuoti ne tik į aplinką, bet ir į save. Jau dabar keletas bendruomenių galvoja, kad galėtų tapti teminiais kaimais ir taip sudominę turistus gauti papildomų pajamų savo reikmėms“, – sakė A. Vaidotienė.

Patys pirmieji sėkmingai pasinaudoję strategijos lėšomis – aristaviškiai. Jie universalią aikštelę atidarė praėjusį rudenį.

Patys pirmieji sėkmingai pasinaudoję strategijos lėšomis – aristaviškiai. Jie universalią aikštelę atidarė praėjusį rudenį.

Pirmiausia tvarkomi centrai
Pagal parengtus planus bendruomenės vis dar gali teikti paraiškas, kad pagerintų savo aplinką ar ugdytų bendruomeniškumą. Kai kurie kaimai, sėkmingai įgyvendinę pirmuosius projektus, imasi antrųjų.
Dauguma bendruomenių pasielgė labai ūkiškai ir pirmiausia nutarė tvarkyti centrų pastatus. Vėliau apsistojama ties socialiniais projektais.
Kėdainių VVG pirmininkė A. Vaidotienė paklausta apie tai, kas pirmieji sėkmingai įgyvendino projektus, bendruomenes vardija viena po kitos: „Universalias aikšteles jau įsirengė aristaviškiai ir labūnaviškiai. Bendruomenių centrus susitvarkė Beržų, Plinkaigalio, Kalnaberžės, Sirutiškio, Tskūnų gyventojai. Surviliškiečiai investavo į kaimo viešąsias erdves, o beinaitiškiai nusipirko traktoriuką.“
Visus parengtus projektus labai akylai vertina ir stebi Vietos veiklos grupės valdybos nariai.

Susidomėjo teminiais kaimais
Kėdainių kaimų bendruomenės labai susidomėjo teminių kaimų kūrimu. Pačios pirmosios tokios veiklos ėmėsi Pelėdnagių kaimo moterys. Jos įkūrė sėkmingai gyvuojantį Pelėdų kaimą. „Tas kaimas jau žinomas ne tik mūsų rajone, bet ir aplinkiniuose rajonuose. Pelėdnagiškės pelėdautojos sulaukia vis daugiau svečių, norinčių pasimėgauti jų siūlomomis pramogomis“, – veiklias moteris gyrė A. Vaidotienė.
Netrukus baigiamuose tvrakyti Nociūnų bendruomenės namuose duris atvers „Nociūnų muilinyčia“. Nociūniškiai jau kuris laikas sėkmingai verda muilą ir jį pardavinėja.
Alksnėnų kaime planuojama įkurti „Ramybės oazę“.
Pasak Kėdainių vietos veiklos grupės vadovės, visi teminiai kaimai atsirado po ilgų diskusijų ir svarstymų bei nuolatinių seminarų lankymo. „Mes bendradarbiaujame su patyrusiais konsultantais. Jie sugeba kaimų žmones ne tik sudominti viena ar kita veikla, bet ir save įtikinti, ar teminis kaimas netaps našta, ar save išlaikys. Panašu, kad nusivylusių tikrai nėra. Pasitaikė atvejų, kai vieno ar kito kaimo aktyvistai planavo visai kitokias veiklas negu vėliau užsiėmė. Tai nėra blogai, nes žmonės suprato, kad neretai norai prasilenkia su galimybėmis. Teminis kaimas turi pats save išlaikyti, juk jam parama iš niekur neateis“, – sakė A. Vaidotienė.

Užmezgė tarptautinį bendradarbiavimą
Kėdainių vietos veiklos grupė ne tik sėkmingai įgyvendina suplanuotą strategiją, padeda kaimams gražėti, o jų žmonėms investuoti ne tik į aplinką, bet ir į save. Kėdainių VVG netrukus pradės darbą tarptautiniame trijų šalių – Lietuvos, Latvijos ir Čekijos – projekte. Šio projekto tikslas – stiprinti savojo krašto identitetą ir padėti integruotis į kuriamą bendrą Lietuvos – Latvijos prekinio ženklo sistemą. Be to, norima pagyvinti naminio maisto gaminimą ir vartojimą. „Mes išdiskutavome, kad norėtume didinti savo krašto amatininkų verslumą. Šis projektas būtent į tai orientuotas, tad nedvejodami prie jo prisijungėme. Gausime per 100 tūkstančių litų ir juos panaudosime organizuodami mokomąsias išvykas bei įvairias muges. Manau, kad norimų rezultatų tikrai turėtume sulaukti“, – optimistiškai į ateitį žvelgia A. Vaidotienė.

Pasigenda bendradarbiavimo
Vietos veiklos grupės vadovė, kalbėdama apie strategijos įgyvendinimą, užsimena ir apie nesklandumus. Pasak jos, ne visi seniūnai visada palaiko bendruomenes. „Kartais reikia ne tik padrąsinančio, palaikančio žodžio, bet ir konkrečių dalykiškų sprendimų bei paramos. Tokių dalykų kai kurios bendruomenės pasigenda. Be to, kai kur vyksta savotiškos varžytuvės bei konkurencija tarp bendruomenių, mokyklų ir kultūros centrų. Labai norėtume, kad visi nesutarimai pasibaigtų. Kaimai turi gyventi draugiškai ir vieningai, tik tada bus pasiektas maksimalus rezultatas“, – įsitikinusi A. Vaidotienė.
Kėdainių VVG parengta strategija bus įgyvendinama iki 2015 metų rugsėjo 30 dienos.

vvg_logo

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.