Šių metų rugsėjo 4-ąją, atlikus mikrobiologinius Babėnų karjero vandens tyrimus, nustatyta tarša žarninėmis lazdelėmis ir enterokokais jame viršija leistinus normatyvus.
Karjere nerekomenduojama maudytis iki tol, kol bus atskiru pranešimu patvirtinta, kad vanduo jame vėl švarus.

Rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.