Kai Temidė atsimerkia

Skaidrumas yra vienas svarbiausias aspektų politikoje. Esant skaidriai politikai, žmonės linkę labiau pasitikėti politikais ir labiau domisi viešuoju gyvenimu. Kitais žodžiais tariant, skaidrumas yra tas kanala...