Kėdainių krašto muziejuje, Vinco Svirskio salėje, birželio 9 d. 16 val. Kėdainių krašto muziejaus muziejininkas ir archeologas Algirdas Juknevičius skaitys paskaitą „Kėdainių krašto piliakalnių mįslės ir paslaptys“.

Balio Buračo Naujaupio (Pilionių) piliakalnio, vadinto Švedkapiu, arba Piliuku, vaizdo tarpukariu nuotrauka.

Tai Kėdainių lietuvių ir švedų draugijos pirmasis šių metų renginys pagal Kėdainių rajono savivaldybės remiamą kultūrinės veiklos projektą „Švedų kultūros dienos: Kėdainiai myli Švediją“. Vykdant šį projektą šiais metais bus surengti dar trys renginiai.

Paskaitoje bus pasakojama apie visus Kėdainių krašto piliakalnius, ypatingą dėmesį skiriant tiems, kurie turi istorinių sąsąjų su švedais.
Pavyzdžiui, apie Dotnuvos seniūnijoje esantį Naujaupio piliakalnį „Vikipedijoje“ randame tokios informacijos: „Piliakalnis vadintas Švedkapiu arba Piliuko vardais. Pasakojama, kad šioje vietoje lietuv
iai sumušė švedus: dauguma jų žuvo arba buvo palaidoti piliakalnyje.

Pasak padavimo, kalnas atsiradęs, kai švedai čia laidoję žuvusius karius, pildami ant jų žemes kepurėmis. Ilgus dešimtmečius istorikai tvirtino, kad Pilionių piliakalnis – tai garsieji Pilėnai, menantys lietuvių kovas su kryžiuočiais. Gražiausiai šį piliakalnį vadino Naujaupės dvaro savininkai Girštautai – Aukso kalneliu. XIX a. veikė rusų kapinaitės. Apie 1930–1934 m. Vladas Girštautas pastatydino ant šio kalnelio mūro koplyčią su laidojimo rūsiu. Čia kasmet būdavo švenčiami šv. Elenos atlaidai (įtakos turėjęs fundatoriaus žmonos Elenos vardas).“ 

Bet galbūt gerbiamas Algirdas Juknevičius turi kitokių žinių?
 
„Apie švedus žinau intriguojančių dalykų, susijusių su vienu piliakalniu, bet tegul tai būna paslaptis“, − sako Algirdas.

Labai kviečiame kėdainiečius ateiti pasiklausyti paskaitos!

Birželio 10 dieną Kėdainių lietuvių ir švedų draugijos nariai bei kiti kėdainiečiai vyks į Dotnuvos ir Krakių seniūnijas, kur yra piliaklanių, turinčių istorinių sąsajų su Švedija. Ekskursijos vadovė – Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro vadovė, istorikė Audronė Pečiulytė. Paskaitą apie švedų pėdsakus Kėdainių krašto vietovardžiuose ir asmenvardžiuose, sakmėse ant Naujaupio piliakalnio skaitys kraštotyrininkas Rytas Tamašauskas.

Parengė Rūta Švedienė, Kėdainių lietuvių ir švedų draugijos pirmininkė.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.