Trys dienos – tiek laiko turės kraštiečiai, pakviesti „atidirbti“ už gautą socialinę paramą, pranešti apie savo neatvykimą ir nurodyti priežastis. To nepadariusiems gresia netekti pašalpų.

Sutrumpėjo terminas
Rajono savivaldybės taryba praėjusiame posėdyje patvirtino naują tvarkos aprašą, kuriuo remiantis gyventojai telkiami atlikti visuomenei naudingą veiklą.
Piniginę socialinę paramą gaunantys kraštiečiai 32 valandas per mėnesį, tačiau ne ilgiau kaip 4 valandas per dieną, neatlygintinai turi darbuotis bendruomenės labui. Tai nebūtinai fizinis darbas, bet ir kitokios paslaugos, pavyzdžiui, veikla nevyriausybinėse organizacijose, švietimo įstaigose ar pagalba organizuojant kultūrinius, sporto renginius.
Naujame apraše, kuris pakeitė 2012 metų analogišką dokumentą, sutrumpėjo terminas, per kurį asmuo gali pranešti apie neatvykimą atlikti visuomenei naudingos veiklos ir nurodyti priežastis.
Jeigu žmogus neatvyksta per 3 darbo dienas bei nepraneša apie neatvykimo priežastis, laikoma, kad jis atsisakė atlikti visuomenei naudingą veiklą. Tokiu atveju pašalpos mokėjimas gali būti nutrauktas.

Išimtys tėvams ir slaugantiesiems
Naujame apraše taip pat patikslintos sąlygos, kurioms esant, socialinę paramą gaunantis žmogus nebus kviečiamas atlikti visuomenei naudingos veiklos.
Taigi neatlygintiniems darbams nėra telkiamos motinos, tėvai ar globėjai, auginantys vieną ar daugiau vaikų arba įvaikių iki 3 metų amžiaus, taip pat auginantys vaikučius iki 8 metų, negalinčius lankyti švietimo įstaigos pagal gydytojų rekomendaciją. Išimtys taikomos ir tėvams arba globėjams, kurių vaikai nelanko švietimo įstaigos dėl to, kad joje nėra vietų, bet ne vėliau, iki vaikas pradės mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
Patikslinta ir žmonių, slaugančių artimuosius, grupė. Visuomenei naudingos veiklos neturės atlikti žmonės, kurie slaugo ar prižiūri asmenį, savo ar kito bendrai gyvenančio asmens vaiką arba globojamą (rūpinamą) vaiką, jeigu jiems yra mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos. Arba – jeigu jie paskirti fizinio asmens arba vaiko globėjais arba rūpintojais.
„Atidirbti“ už socialinę paramą taip pat nereikia neįgaliesiems, pensininkams, besilaukiančioms moterims. Tiems, kas gydosi sveikatos priežiūros įstaigose, turi elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ar medicinines pažymas, gydymosi ar pažymų galiojimo laikotarpiu dirbti taip pat nereikia. Taip pat – asmenims, kurie pateikia medicinos dokumentų išrašą ar gydytojų komisijos išvadą, kuriose nurodoma, kad jie nurodytą laikotarpį dėl sveikatos būklės negali dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje.

Aplinkos tvarkymas – viena iš visuomenei naudingų veiklų, kurias privalo atlikti piniginę socialinę paramą gaunantys kraštiečiai.

Vieni dirba, kiti pradingsta
Visuomenei naudinga veikla koordinuojama seniūnijose. „Dauguma žmonių suvokia, kad tai jų pareiga ir pagarbiai elgiasi su miesto aplinkos gerinimo specialistais. Nors būna ir išimčių. Daugelis patys skaičiuoja paskirtas 32 valandas ir stengiasi per mėnesį atlikti darbus, o kai kurie ieško galimybių išvengti pareigos, tikisi atsipirkti kokia nors medicinine pažyma“, – sakė Kėdainių miesto seniūnijos aplinkos gerinimo specialistė Genovaitė Matusevičienė.
Ji pabrėžė, kad organizuojant visuomenei naudingą veiklą visuomet atsižvelgiama į žmogaus profesinį pasirengimą, asmeninius gebėjimus, pomėgius, įvertinamas sveikatos pajėgumas.
Per devynis šių metų mėnesius 183 miesto seniūnijos gyventojams buvo išduota 350 nukreipimų atlikti visuomenei veiklą. Tačiau net pusei šimto iš jų socialinės paramos mokėjimas buvo nutrauktas, mat paskirtos veiklos jie neatliko. Dažniausiai todėl, kad darbams pamaišo alkoholis.
„Yra tokių gyventojų, kurie ryte ateina, užsiregistruoja, o po valandos ir pradingsta… Kartais labai išgėrusius tenka išsiųsti namo. Tokių asmenų, kurie prarado galimybę gauti pašalpas, šiemet buvo 52, paramos jiems neišmokėta už 5304 eurų sumą. O dvylikai žmonių, kai jie atliko savo pareigą, šiemet pašalpos mokėjimas buvo atnaujintas“, – sakė miesto seniūnas Valentinas Tamulis.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.