Po vasaros atostogų į pirmąjį rudens posėdį susirinkę rajono Tarybos nariai po šiokių tokių diskusijų pritarė visiems svarstytiems klausimams. 

taryba_5576Posėdžiauti susirinkę 23 iš 27 narių pritarė 28 klausimams – tikslintas rajono savivaldybės biudžetas bei strateginis planas, tvirtinti kai kurių įstaigų nuostatai, gatvėms suteikti pavadinimai.

Taryboje – permainos
Posėdis prasidėjo žinia, kad Liberalų ir centro sąjungos frakciją palieka narys Tomas Valevičius. Jis prisijungė prie Liberalų sąjūdžio atstovų ir drauge su Viktoru Muntianu, Boleslovu Rimkevičiumi bei Algimantu Kižausku suburia Liberalų sąjūdžio frakciją.
Liberalų ir centro sąjungos frakcijos vadovas Saulius Grinkevičius tokį kolegos apsisprendimą komentavo labai paprastai: „Kiekvienas žmogus turi teisę rinktis ir keisti savo sprendimus. Gaila, kad kai kurie jauni politikai savaip supranta politines vertybes ir idėjas. Bėgiojimas iš vienos partijos į kitą neparodo politiko stiprybės. Jei Tomui atrodo, kad Boleslovas Rimkevičius tikresnis liberalas negu Saulius Grinkevičius, tai jo valia daryti sau tinkamus sprendimus. Esant dabartinei situacijai mūsų rajono Taryboje, kai absoliučią daugumą turi viena partija, mažų frakcijų sudėtis neturi jokio svorio.“

Prioritetai dėliojami neūkiškai
Tradiciškai daugiausia ginčų posėdyje kilo dėl lėšų perskirstymo. Pradėjus kalbėti apie savivaldybės skolas paaiškėjo, kad dėl praeityje laiku nepatvirtintų nekilnojamojo turto mokesčių, trūksta lėšų maždaug vieno mėnesio atlyginimams biudžetinėse įstaigose. Šiuo metu savivaldybės skolos sudaro apie 16,5 milijono litų, o metų pradžioje jos siekė 17,9 milijono.
Daug diskusijų kilo dėl strateginio plano patikslinimo. Kalbėta apie penkių didelių projektų finansavimą – vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimą Šėtos miestelyje (5 mln. litų), Didžiosios Rinkos aikštės rekonstrukciją (6 mln. litų), Šviesiosios gimnazijos pastato, esančio Didžioji g. 60, modernizavimą (9,9 mln. litų), buvusio „Saulutės“ pastato pritaikymą viešosios bibliotekos poreikiams (8 mln. litų) ir Kėdainių kultūros centro rekonstrukciją (20 mln. litų).
Ne vienam Tarybos nariui pasirodė, kad kai kurių projektų įgyvendinimas yra tiesiog noras gyventi ne pagal kišenę. „Dėl Šėtos miestelio projekto net nekyla ginčų. Tas projektas tikrai reikalingas, tačiau kiti projektai kelia abejonių. Jei pagrindiniam bibliotekos pastato atnaujinimui pakako maždaug septynių milijonų litų, tai sprendimas vienam jos padaliniui skirti aštuonis milijonus atrodo tiesiog neūkiškas. Tą patį galime pasakyti ir apie Šviesiąją gimnaziją. Dabar naudojamų gimnazijos korpusų rekonstrukcijai pakako aštuonių milijonų, o vienam pastatui reikia beveik dešimties milijonų. Kai kalbėjome apie Didžiosios Rinkos aikštės tvarkymą, tai kalbos sukosi apie perpus mažesnes sumas negu dabar prašoma. Mano manymu, tokie ne gyvybiškai svarbiausi projektai yra abejotini ir parodo mūsų valdžios norą gyventi ne pagal kišenę“, – savo nuomonę išsakė Tarybos narys Saulius Grinkevičius. Tačiau jo argumentai kolegų neįtikino permąstyti ir perdėlioti prioritetus – visiems minėtiems projektams prašomos sumos patvirtintos.

Trylika klasių mažiau
Patikslinta, kad šiais mokslo metais Kėdainių rajone suformuota net trylika klasių mažiau negu praėjusiais mokslo metais. Pernai rajone 6603 mokiniai mokėsi 432 klasėse, o šįmet 6168 mokiniai mokosi 419 klasių.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, rajono Taryba, apskaičiuojant būsto šildymui ir karštam vandeniui išlaidų kompensacijas, patvirtino kietojo kuro vidutines kainas. Jos numatytos – 113,74 lito su PVM už vieną kietmetrį.
Prabilus apie savivaldybės kontrolierės būsimą komandiruotę į Edinburgą, Tarybos nariai susigriebė, kad iki šiol nėra patvirtinę taisyklių, kas turi tvirtinti komandiruočių ataskaitas.
Tarybos nariai taip pat pritarė sprendimui atleisti viešąją įstaigą „Veržlusis Nevėžis“ nuo Kėdainių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių Kėdainių sporto centro patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų patalpų (krepšinio sporto salės, ūkinių, administracinių patalpų), esančių Kėdainių m., J. Basanavičiaus g. 1A, nuomos mokesčio ir nuo 1 Lt (0,29 Eur) mokesčio už kiekvieną parduotą bilietą renginių metu.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.