Klausimas:

Kokiais atvejais keliautojui atsisakius kelionės turi būti grąžinti jo sumokėti pinigai?

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Maisto produktų, turizmo ir rekreacinių paslaugų departamento Turizmo ir atlygintinų medicininių paslaugų skyriaus vedėja Solveiga Kuzienė:

Vartotojas (turistas) turi teisę bet kada atsisakyti turizmo paslaugų teikimo sutarties. Tačiau prievolės grąžinti vartotojui pinigus už sumokėtą kelionę kelionių organizatoriui skiriasi priklausomai nuo to, dėl kokių priežasčių vartotojas atsisakė vykti į kelionę.

Jei į kelionę atsisakoma vykti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), kurių vartotojas negali kontroliuoti ir kurių turizmo paslaugų teikimo sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (pvz.: dėl būsimoje poilsio šalyje prasidėjusių gamtinių stichijų ar karo veiksmų), kelionių organizatorius turi grąžinti visus vartotojo sumokėtus pinigus.

Pinigai-persigalvojusTačiau vartotojui atsisakius vykti į kelionę dėl aplinkybių už kurias jis pats atsako (pvz.: liga yra nuo vartotojo priklausanti aplinkybė), jis turi atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius.

Teisės aktai nustato, kad tokiu atveju nuostolių dydis negali viršyti maksimalios vienos kelionės kainos. Pažymėtina, kad kelionių organizatorius privalo įrodymais pagrįsti, kokius nuostolius jis patyrė dėl vartotojo atsisakymo vykti į kelionę. Jei kelionių organizatorius nuostolių negali pagrįsti įrodymais, jis privalo vartotojui grąžinti visus jo sumokėtus pinigus arba, jo sutikimu, išlaidas kompensuoti kitu būdu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.