Kėdainių Švietimo pagalbos tarnyboje vyko mokinių parodos, skirtos kraštietės Adelės Dirsytės atminimui, atidarymas. Ši Sibiro trėmimus kentusi katalikė moteris netrukus gali būti paskelbta šventąja. 

Į Kėdainius atvykęs internetinio dienraščio „Bernardinai.lt“ bendraautorius D. Puslys mokiniams skaitė paskaitą apie moralinių autoritetų svarbą kasdieniniame gyvenime.

Į Kėdainius atvykęs internetinio dienraščio „Bernardinai.lt“ bendraautorius D. Puslys mokiniams skaitė paskaitą apie moralinių autoritetų svarbą kasdieniniame gyvenime.

A. Dirsytei skirtos parodos autoriai – jaunieji kraštiečiai, savo darbuose bandę atspindėti šios iškilios asmenybės moralumą, kankinystę Sibire. Ją rengė Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos, „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos, Akademijos gimnazijos, Surviliškio V. Svirskio pagrindinės mokyklos bei Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos auklėtiniai.

Skaitė paskaitą apie moralinius autoritetus
Šių mokyklų moksleiviai ne tik apžiūrėjo piešinius, išklausė dviejų Šėtos gimnazisčių prezentacijas apie kraštietę A. Dirsytę, bet ir klausėsi paskaitos apie moralinių autoritetų turėjimo svarbą šiuolaikiniame pasaulyje. „Kas svarbiau – ar vienadieniai pop pasaulio pseudoautoritetai, ar gilūs, dvasinėmis vertybėmis grįsti ir laimingai gyventi padedantys tikrieji autoritetai?“ – klausė atvykęs į Kėdainius lektorius Donatas Puslys, interneto dienraščio „Bernardinai.lt“ bendraautorius. Su jaunatvišku užsidegimu jis mokiniams pasakojo, kaip tokius moralinius autoritetus rasti, pasirinkti bei sekti. Jaunuolius ne mažiau domino ir D. Puslio piligriminė kelionė pėsčiomis, kur jis visai kitame Europos pakraštyje, Ispanijoje, įveikė 900 kilometrų. Jo išgyvenimai, potyriai keliaujant beveik mėnesį laiko itin domino moksleivius.

Pristatymą apie kraštietę A. Dirsytę parengė ir susirinkusiems mokiniams pristatė Šėtos gimnazijos gimnazistės Karolina ir Dovilė.

Pristatymą apie kraštietę A. Dirsytę parengė ir susirinkusiems mokiniams pristatė Šėtos gimnazijos gimnazistės Karolina ir Dovilė.

Pasiryžęs padėti
Į Kėdainius atvykęs „Bernardinai.lt“ bendraautorius mokiniams ne tik skaitė paskaitą, bet ir pristatė šiuo metu aktyviai kuriamo Krikščioniško pilietinio veikimo forumą. „Krikščioniškas pilietinio veikimo forumas – tai asketinė organizacija, kurioje teoriškai kalbame apie tai, kaip reikėtų tapti pilietiškais. Forume svarbus ir krikščioniškas dėmuo. Svarbu tai, kad kūrimosi visoje Lietuvoje iniciatyvos kyla ne nuo viršaus – jos kyla iš apačios, iš vietinių bendruomenių“, – sakė D. Puslys. Kodėl toks forumas reikalingas? Pasak forumiečio, nors Lietuvoje, remiantis gyventojų surašymo duomenimis, net 4 iš 5 žmonių save įvardija kaip krikščionis, akivaizdu, kad krikščioniškų vertybių įtaka viešajame gyvenime silpna, o įstatymų leidybos procese kur kas aktyviau veikia interesų grupės, propaguojančios tokį viešos erdvės sutvarkymą bei institucinę sandarą, kurios apsunkina krikščionių gyvenimą.
Tokios iniciatyvos užuomazgos yra ir mūsų rajone, tad atvykęs D. Puslys sakė teiksiantis visokeriopą pagalbą, kad šis forumas veiktų ir gyvuotų.

Mokiniai ne tik klausėsi, bet ir patys uždavinėjo lektoriui klausimus.

Mokiniai ne tik klausėsi, bet ir patys uždavinėjo lektoriui klausimus.

Mato daug gražaus jaunimo
Dažnai su jaunuoliais susitinkantis ir bendraujantis D. Puslys kategoriškai neteigė, kad mūsų jaunimas arba blogas, arba geras. „Sunku daryti konkrečius apibendrinimus, koks mūsų jaunimas yra. Juk mes, žmonės, ugdomės visą gyvenimą. Dvasinis ir moralinis augimas – tai kasdienis dalykas, ir visai nesvarbu, ar tu esi jaunas, ar vyresnio amžiaus“, – kalbėjo svečias. Labai lengva tik kalbėti apie moralę, tačiau daug svarbiau ne tik kalbėti, bet ir ja gyventi“, – sakė D. Puslys, kuris, be rašymo į internetinį dienraštį, dar dirba ir vienoje sostinės mokykloje. „Kadangi dirbu mokytoju, matau labai daug šviesaus, gražaus jaunimo. Manau, kad mūsų, kaip mokytojų, misija yra mokinius nukreipti reikiama ir teisinga linkme“, – įsitikinęs D. Puslys.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.