Praėjusią savaitę rajono abiturientams įteikti brandos atestatai. Šįmet laikyti brandos egzaminus pagrindinėje sesijoje registravosi 455 kandidatai iš gimnazijų ir Suaugusiųjų mokymo centro. Egzaminus laikė 449 abiturientai.

Abiturientas, norintis gauti brandos atestatą, privalėjo išlaikyti du brandos egzaminus, vieną iš jų privalomą – lietuvių kalbos ir literatūros. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino tipą (valstybinį ar mokyklinį) rinkosi mokinys savo nuožiūra. Iš viso kandidatai galėjo laikyti ne daugiau kaip šešis egzaminus.

Vidutiniškai laikė tris egzaminus

Šviesiosios gimnazijos abiturientams atestatai įteikti Evangelikų reformatų bažnyčioje. Į ją abiturientai atėjo iškilminga eisena.

Šviesiosios gimnazijos abiturientams atestatai įteikti Evangelikų reformatų bažnyčioje. Į ją abiturientai atėjo iškilminga eisena.

Pasak rajono gimnazijų vadovų, paprastai abiturientai būna apsisprendę dėl būsimų studijų, todėl egzaminus renkasi būtent tuos, kokių rezultatų ir žinių reikės ateityje.

Mūsų savivaldybės abiturientai vidutiniškai laikė tris egzaminus (šalyje – 3,25). Rinkosi 10 dalykų valstybinius ir 4 dalykų mokyklinius brandos egzaminus.

Pirmą kartą buvo vykdomas bendras visiems lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis ir valstybinis brandos egzaminas. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą Kėdainių rajone laikė 281 mokinys. Išlaikė – 95,37 procentai laikiusiųjų (šalyje – 90,15 proc.). Šviesiosios gimnazijos trys mokiniai ir „Atžalyno“ gimnazijos du mokiniai gavo maksimalų 100 balų įvertinimą. Tačiau net 13 abiturientų egzamino neįveikė. Vidutinis įvertinimo balas – 51 (praėjusiais metais buvo 55 ir šimtukininkų buvo 7).

Matematikos rezultatai geresni

„Atžalyno“ direktorius Gintaras Petrulis didžiuojasi, kad šįmet jo vadovaujamą gimnaziją baigė didžiausia, net 180 abiturientų, laida, kurioje dviejų mokinių – Agnės Šedbaraitės ir Igno Grinevičiaus – atestatuose – vieni dešimtukai.

„Atžalyno“ direktorius Gintaras Petrulis didžiuojasi, kad šįmet jo vadovaujamą gimnaziją baigė didžiausia, net 180 abiturientų, laida, kurioje dviejų mokinių – Agnės Šedbaraitės ir Igno Grinevičiaus – atestatuose – vieni dešimtukai.

Matematikos egzaminą laikė 188 rajono kandidatai. Išlaikė 97,34 procentai laikiusiųjų (šalyje – 93,37 proc.). Šimtukais nudžiugino Šviesiosios gimnazijos du mokiniai, kurių darbai buvo įvertinti aukščiausiais balais. Šį egzaminą šiųmečiai abiturientai laikė sėkmingiau negu praėjusiais metais. Pernai išlaikė 93,64 proc., o 100 balų buvo įvertintas tik vienas darbas.

Biologijos valstybinį brandos egzaminą laikė 101 kandidatas, iš jų 98,02 procentai išlaikė (šalyje – 95,25 procentai). Šis egzaminas nesėkmingas buvo dviem mokiniams.

Anglų kalbos egzaminą laikė 199 kandidatai, išlaikė visi kandidatai (šalyje – 98,64 proc.), vidutinis įvertinimo balas – 65. Geriausiai šį egzaminą laikyti buvo pasirengę Šviesiosios gimnazijos kandidatai, kurių vidutinis balas – 68 ir „Atžalyno“ gimnazijos mokiniai, jų vidutinis balas – 66. Šiose gimnazijose kiekvienoje po penkis abiturientus gavo maksimalius 100 balų įvertinimus. Anglų kalbos egzaminą rajono gimnazistai laikė žymiai geriau nei pernai (2012 metais išlaikė 99,63 proc., šimtukų buvo 2 ir vidutinis balas – 43).

Klupo ties informacinėmis technologijomis

Istorijos egzaminą laikė 177 abiturientai. Jį išlaikė – 99,44 procentai laikiusiųjų (šalyje – 95,44 proc.). Mūsų savivaldybės 1 mokinys iš Šviesiosios gimnazijos parodė, kad puikiai išmano istoriją ir buvo įvertintas aukščiausiu balu – 100, tačiau dviem mokiniams šis egzaminas liko neįveiktas. Fizikos valstybinį brandos egzaminą laikė 47 abiturientai. Išlaikė jį visi pasirinkusieji (šalyje – 94,09 procentai kandidatų).

Nesėkmingai septyni gimnazijų kandidatai laikė informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą. Šį egzaminą laikė 41 rajono abiturientas. Išlaikė 82,93 procentai pasirinkusiųjų (šalyje – 82,43 proc.). Informacinių technologijų egzaminas pirmą kartą vykdytas elektroninėje egzamino užduoties atlikimo sistemoje.

Chemijos egzaminą laikė 59 mokiniai. Išlaikė visi laikiusieji (šalyje – 97,84 procentai).

Rusų (užsienio) kalbos egzaminą rinkosi tik 5 kandidatai, išlaikė jį visi pasirinkusieji.

Antri metai vykdomas valstybinis geografijos egzaminas. Jį rinkosi laikyti 52 abiturientai, neišlaikė vienas.

Pagyrimų sumažėjo

Šviesiosios gimnazijos abiturientas Karolis Šleževičius puikiai išlaikė egzaminus ir planuoja tarptautinio verslo ir vadybos studijas krimsti Anglijos universitete.

Šviesiosios gimnazijos abiturientas Karolis Šleževičius puikiai išlaikė egzaminus ir planuoja tarptautinio verslo ir vadybos studijas krimsti Anglijos universitete.

Brandos atestatai su pagyrimu įteikti dviem abiturientams (praėjusiais metais – 30): Šviesiojoje ir „Atžalyno“ gimnazijose po vieną. Tokiam dideliam skirtumui įtakos turėjo pasikeitusi brandos atestato su pagyrimu išdavimo tvarka: brandos atestatas su pagyrimu išduodamas mokiniui, turinčiam ne žemesnius kaip 9 balų visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimus, išlaikiusiam bent vieno dalyko valstybinį brandos egzaminą ir turinčiam ne žemesnius kaip 86 balų visų laikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus (anksčiau buvo – ne žemesni kaip 50 balų).

„100 balų įvertinti 18 mokinių darbai (praėjusiais metais – 13). Neišlaikiusiųjų atskirų dalykų egzaminų yra 26 (praėjusiais metais – 39). Taigi žvelgiant į šiuos rezultatus, galima teigti, jog šių metų abiturientų pasiekimai yra aukštesni nei praėjusiųjų“, – apibendrino švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Skinutė Jankevičienė.

Keturiolikai – savivaldybės apdovanojimai

Brandos atestatų įteikimo šventėse keturiolikai abiturientų įteikti savivaldybės apdovanojimai.

Už pasiekimus šalies ir tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose nutarta įteikti mero padėkos raštus bei piniginius prizus (nuo 130 iki 520 Lt).

Apdovanojimai įteikti  šiems moksleiviams: Kėdainių ,,Atžalyno“ gimnazijos abiturientams – Nataliai Oleynik, Vladislavui Turdalijevui, Agnei Šedbaraitei,  Ignui Grinevičiui; Šviesiosios gimnazijos abiturientams – Edvardui Voronovui, Rūtai Čeidaitei; Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos abiturientei Ievai Kaselytei; Šėtos gimnazijos abiturientei Gretai Kancevičiūtei; Sporto mokyklos mokiniams – Adrijui Glebauskui, Tadui Pavoliui, Gretai Vaišnoraitei, Ryčiui Čepui, Andriui Brazdžiui, Pauliui Zujevui.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.