SAULIAUS GRINKEVIČIAUS IR SĄRAŠO NR. 10 PROGRAMA

Mūsų programa – ne pažadai. Tai realūs planai, kuriuos įgyvendinsime. O pasiektus rezultatus įvertins Kėdainių rajono gyventojai.

TĘSKIME DARBUS KARTU.

MES ĮSIPAREIGOJAME:

1 . ŠVIETIMO SRITYJE

Užtikrinsime   švietimo paslaugų kokybę. Kursime ugdymo aplinką, tenkinančią šiuolaikiškus VAIKŲ poreikius ir ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ lūkesčius. Viešąją infrastruktūrą pritaikysime švietimo  poreikiams.

 • Užbaigsime Akademijos gimnazijos priestato statybą.
 • Modernizuosime Šviesiosios gimnazijos pastatus.
 • Atnaujinsime LSU Kėdainių Aušros progimnaziją, sukurdami modernias ir saugias erdves.
 • Remontuosime Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos Bitutės skyrių, Juozo Paukštelio progimnaziją, Dotnuvos pagrindinę mokyklą.
 • Modernizuosime lopšelių-darželių „Vaikystė“ ir „Žilvitis“ infrastruktūrą.
 • Atnaujinsime ikimokyklinio ugdymo įstaigų lauko pavėsines ir kitą inventorių.
 • Atnaujinsime maitinimo įrangą ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
 • Tęsime švietimo įstaigų kiemų remonto darbus.
 • Iš dalies kompensuosime kaimo mokyklų mokytojams važiavimo į/iš darbo išlaidas.
 • Didinsime finansavimą Dailės, Kalbų, Muzikos mokykloms bei Sporto centrui.
 • Didinsime finansavimą vaikų vasaros poilsio užimtumui, prioritetą teikdami vasaros dienos stovykloms.

2. SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS SRITYJE

Stiprinsime visuomenės sveikatos priežiūrą.  Sieksime ugdyti sveiką visuomenę, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Plėsime paslaugų spektrą, pritaikysime viešąją infrastruktūrą sveikatos gerinimo poreikiams.

 • Tęsime sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą, įgyvendindami dantų protezavimo, odontologinės priežiūros, vaikų slaugos, žarnyno vėžio ankstyvosios diagnostikos, traumatologinės pagalbos, tuberkuliozės prevencijos, ultragarsinių diagnostinių paslaugų teikimo programas.
 • Didinsime pirminės sveikatos priežiūros centrų efektyvumą.
 • Didinsime kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą kaimiškosiose gyvenvietėse.
 • Atnaujinsime ir modernizuosime sveikatos paslaugas teikiančias įstaigas:
 • pirminės sveikatos priežiūros centro laboratorinį-stomatologinį korpusą,
 • Neurologijos ir Priėmimo-skubios pagalbos skyrius,
 • Akademijos miestelio ambulatoriją.
 • Įgyvendinsime mobiliųjų medicininių paslaugų „Ambulatorija ant ratų“ programą.
 • Iš savivaldybės biudžeto didinsime socialinės paslaugų ir paramos teikimą Respublikos įstatymuose nenumatytais atvejais.
 • Teiksime savivaldybės paramą neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, vaikams ir daugiavaikėms, skurdžiai gyvenančioms, nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms šeimoms.
 • Ir toliau kompensuosime kainų skirtumą gyventojams už šildymą bei karšto ir šalto vandens pardavimo kainą socialiai remtiniems asmenims.
 • Kompensuosime kelionės išlaidas už lengvatinį keleivių vežimą.
 • Gerinsime socialinių būstų būklę, plėsime socialinio būsto fondą.
 • Pritaikysime Kėdainių mieste Šėtos g. 93 namą socialiniam būstui.
 • Tęsime Šėtos socialinio ir ugdymo centro rekonstrukciją.
 • Įkursime savarankiško gyvenimo namus Josvainių socialiniame ir ugdymo centre.
 • Modernizuosime Kėdainių bendruomenės socialinio centro nakvynės namus.
 • Pritaikysime viešąją aplinką neįgaliųjų poreikiams.
 • Plėsime bendruomeninių globos namų ir vaikų dienos centrų tinklą Kėdainių rajono savivaldybėje.

3. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SRITYJE

Ugdysime sveiką, aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį pilietį, gerinsime gyventojų fizinio aktyvumo ir sveikatos stiprinimo sąlygas.

 • Skatinsime ir plėtosime veteranų, neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą.
 • Užtikrinsime sporto metodininkų kaimiškosiose seniūnijose veiklą.
 • Užtikrinsime sporto šakų plėtotę rajone.
 • Tęsime prioritetinių sporto šakų finansavimą.
 • Užbaigsime miesto stadiono rekonstrukciją, kooperuodami valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšas.
 • Rajone tęsime vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimą/įrengimą.

4. KULTŪROS IR KULTŪROS PAVELDO SRITYJE

 • Užtikrinsime efektyvią Mikalojaus Daukšos bibliotekos veiklą ir, esant poreikiui plėsime kaimiškųjų bibliotekų tinklą.
 • Atnaujinsime Mikalojaus Daukšos bibliotekos filialų įrangą, žaislotekas ir kitą inventorių.
 • Remontuosime Mikalojaus Daukšos bibliotekos filialus, atnaujinsime Krakių sen. Ažytėnų kaimo biblioteką.
 • Užtikrinsime Kėdainių krašto muziejaus veiklą, sudarysime galimybę kiekvieną sekmadienį muziejų ir jo filialus moksleiviams lankyti nemokamai.
 • Didinsime rajono kultūros centrų finansavimą bei prisidėsime prie Kultūros ministerijos didinamų kultūros darbuotojų atlyginimų.
 • Tęsime įvairių festivalių organizavimo tradiciją mieste ir rajone.
 • Rengsime pramoginius renginius kiekvieną „šiltąjį“ savaitgalį atvirose senamiesčio erdvėse.
 • Gerinsime kultūros pastatų ir viešųjų erdvių infrastuktūrą. Rekonstruosime Kėdainių ir Krakių miestelio kultūros centrus.
 • Modernizuosime Kėdainių krašto muziejų, sudarysime sąlygas atnaujinti ekspoziciją.
 • Plėsime Kėdainių turizmo ir informacijos centro veiklų spektrą ir didinsime finansavimą.
 • Dalyvausime projekte „Kunigaikščių Radvilų paveldo Kėdainiuose ir Nesvyžiuje išsaugojimas, bei pritaikymas turizmo reikmėms“.
 • Modernizuosime Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrį centrą.
 • Kompleksiškai sutvarkysime Kėdainių sinagogą, atnaujinsime Kėdainių miesto rotušę.

5. INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SRITYJE

 • Atnaujinsime Kėdainių miesto bei rajono bendriuosius planus, pritaikydami juos verslo plėtrai.
 • Apšviesime senamiesčio objektų fasadus.
 • Kursime V. Svirskio kryžių kelią Kėdainių krašte.
 • Rengsime rajono strateginį plėtros planą iki 2030 m. bei kitus sektorinius planus.
 • Užtikrinsime vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą Kėdainių mieste, Šėtoje bei Kunionyse.
 • Rekonstruosime/įrengsime/modernizuosime Kėdainių miesto gatvių apšvietimą.
 • Atnaujinsime ir modernizuosime visų kaimiškųjų seniūnijų apšvietimo inžinerinius tinklus
 • Tęsime savivaldybės žvyrkelių dangos atstatymo/įrengimo darbus.
 • Didinsime lėšas kaimiškųjų seniūnijų kelių ir gatvių rekonstrukcijai, eismo saugumo priemonių diegimui.
 • Renkostruosime/įrenginėsime gatves Kėdainių mieste (Pergalės g., Žemaitės g., P. Lukšio g., Pramonės g., J. Biliūno g.).
 • Renkonstruosime/įrenginėsime šaligatvius Liepų a., Rasos, Liaudies, Dariaus ir Girėno,  Aušros, Rasos, Mindaugo,  Pavasario, Lakštingalų,  Smilgos gatvėse.
 • Diegsime darnaus judumo priemones J. Basanavičiaus, Birutės, Dotnuvos, Kauno ir Šėtos gatvėse.
 • Įrengsime gatves vakariniame kvartale.
 • Rekonstruosime Laisvės aikštę Krakėse.
 • Suremontuosime daugiabučių namų kiemus.
 • Kompleksiškai atnaujinsime daugiabučių namų kvartalus.
 • Kompleksiškai sutvarkysime Vilainių ir Pelėdnagių kaimo viešąsias erdves.
 • Finansuosime daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų rėmimo programą.

6. APLINKOS APSAUGOS IR MELIORACIJOS SRITYJE

 • Sieksime kartu su Aplinkos ministerija rekonstruoti valymo įrenginius.
 • Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui neradus bendro sutarimo su gyventojais,  sakysime  NE Zabieliškio sąvartyno plėtrai.
 • Įgyvendinsime buitinių nuotekų priežiūros programą, įrengdami vietinius valymo įrenginius kaimo vietovėse.
 • Įgyvendinsime kvapų aplinkos ore prevencinę programą.
 • Remontuosime gyvenviečių lietaus kanalizacijos bei drenažų sistemas, melioracijos griovius, pralaidas.

Mes žinome, ko  reikia Kėdainių rajonui. Mes galime tai padaryti.  Turime patirties savivaldoje ir norime tęsti darbus kartu.

 

Saulius Grinkevičius

Virmantas Pikelis

Vilma Šnurevičiūtė

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Barzdienė

Saulius Sinickis

Steponas Navajauskas

 

 

 

Saulius Sagatys

Aušra Vaidotienė

Kastytis Kundrotas

 

Kristina Lipinytė-Dereviaškina

Lolita Staniulytė

Ugnė Balčiūnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglė Kuprijanovienė

Zenonas Marma

Nijolė Petrusevičienė

 

 

 

 

 

 

 

Inesa Lukaševičienė

Paulius Kizerskis

Neringa Urbanavičienė

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Valevičius

Rūta Pečiulienė

Vida Čerenkova

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Žalpys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užs. Nr. 3

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Kėdainių rajono rinkimų apygardoje Nr. 19 kandidatų sąrašo politinės kampanijos sąskaitos.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.